(Baothanhhoa.vn) - Xác định doanh nghiệp là một trong những nhân tố cơ bản, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng nông thôn mới bền vững, trong nhiều năm qua, thông qua những nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh, huyện Quảng Xương đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thu hút đầu tư ở huyện Quảng Xương

Xác định doanh nghiệp là một trong những nhân tố cơ bản, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng nông thôn mới bền vững, trong nhiều năm qua, thông qua những nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh, huyện Quảng Xương đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra.

Thu hút đầu tư ở huyện Quảng Xương

Diện mạo khá khang trang của Khu Du lịch biển Tiên Trang (xã Quảng Lợi).

Nhìn từ cơ sở

Xã Quảng Lưu trước đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, do làm tốt công tác thu hút đầu tư mà bộ mặt nông thôn mới của xã đã có sự chuyển biến rõ rệt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Nông nghiệp, từ phương thức sản xuất đại trà, kém hiệu quả đã từng bước chuyển hướng sang phương thức sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn nông nghiệp chất lượng cao. Ông Mai Xuân Chiến, Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu cho biết: “Năm 2019, xã Quảng Lưu xác định nhiệm vụ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp, cải cách nhằm thu hút đầu tư, kích cầu doanh nghiệp”. Một trong những việc làm thiết thực nhất của xã là chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Năm 2016, sau khi có chủ trương kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng, khai thác chợ với mức vốn ban đầu 1,4 tỷ đồng đã tạo nên những thay đổi rõ rệt về quy mô, cải tạo môi trường kinh doanh, thúc đẩy giao thương hàng hóa phát triển, không chỉ thu hẹp trong phạm vi của xã mà mở rộng ra các khu vực lân cận. Trước đây, chợ chỉ có 48 hộ kinh doanh thường xuyên nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã tăng lên 120 hộ. Trong nông nghiệp, xã chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng: Điện, đường, thủy lợi, lắp camera an ninh; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất nhằm thu hút các công ty, doanh nghiệp, HTX đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn. Hiện nay, xã Quảng Lưu có HTX rau an toàn và doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến và bao tiêu nguyên liệu cây hành lá. Bên cạnh đó, xã Quảng Lưu luôn năng động, linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, hoàn tất thủ tục hành chính, tạo đà cho công ty, doanh nghiệp vào đầu tư.

Nếu xã Quảng Lưu có những thế mạnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao thì xã Quảng Lợi lại sở hữu tiềm năng phát triển du lịch biển – một trong những “hạt nhân” thu hút các nhà đầu tư hiện nay. Năm 2019, xã Quảng Lợi xác định nhiệm vụ cơ bản để đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương là phải làm tốt công tác phối hợp với nhà đầu tư thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Đô thị du lịch biển Tiên Trang và dự án cụm công nghiệp, khu đô thị Tiên Trang; dự án tuyến đường ven biển và dự án tái định cư. Đồng thời, xã tích cực tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các hộ có điều kiện đầu tư mở rộng kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm giải quyết việc làm cho nguồn lao động tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân, hoàn thành các chỉ tiêu trong năm đã đề ra về tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 10%; bình quân thu nhập đầu người phấn đấu 48 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm xuống dưới 3%...

Đột phá để viết tiếp những thành công

Năm 2018, kết quả thực hiện huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quảng Xương ước đạt 3.960 tỷ đồng. Bước sang năm 2019, huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu huy động vốn đầu tư đạt mức 4.200 tỷ đồng, tăng 240 tỷ đồng so với năm 2018. Để có được con số ấy, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực từ cơ sở thì không thể không kể đến vai trò tiên phong, dám đương đầu, chấp nhận khó khăn, thử thách của các cấp, các ngành huyện Quảng Xương. Huyện ủy, UBND huyện Quảng Xương đã chủ động, tích cực phối hợp tham mưu và hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xác định các nhiệm vụ trung tâm và xây dựng giải pháp cụ thể cho từng nhiệm vụ nhằm tạo nên những bước đi đột phá, mang lại hiệu quả cao. Huyện tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã ban hành cho phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời xây dựng một số chính sách mới để thúc đẩy sự phát triển trên các lĩnh vực. Có giải pháp để tận dụng và phát huy tối đa các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và tỉnh. Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, hỗ trợ nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính và công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục khai thác có hiệu quả quỹ đất để tăng thu ngân sách; xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình hợp lý để phân bổ nguồn lực và kêu gọi xã hội hóa, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống đường giao thông, điện, viễn thông, đô thị, cấp, thoát nước, thủy lợi, xử lý chất thải, dịch vụ hậu cần và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Thực hiện hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã có chủ trương đầu tư đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư triển khai dự án. Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm dịch vụ có lợi thế cạnh tranh như: Du lịch, dịch vụ thương mại, dịch vụ sản xuất nông nghiệp, vận tải, khách sạn, nhà hàng... Xây dựng danh mục các dự án đầu tư, ưu tiên các dự án sử dụng nhiều lao động; các mô hình liên doanh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Phối hợp với các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Khu Bắc cầu Ghép, Khu Du lịch ven biển từ Quảng Lợi đến Quảng Hải; khu vực nước nóng Quảng Yên... Thực hiện đề án phát triển du lịch huyện Quảng Xương đến năm 2020, tầm nhìn 2025. Tham mưu xây dựng các cơ chế khuyến khích sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng chủ yếu dựa vào doanh nghiệp, HTX và trang trại có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển các HTX kiểu mới để đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ ở cộng đồng. Tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình tham gia đầu tư kinh doanh, tạo tiền đề để phát triển doanh nghiệp; vận động hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập doanh nghiệp; tạo điều kiện về việc làm, mặt bằng sản xuất... để các doanh nghiệp tin tưởng đầu tư kinh doanh. Phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 460 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả.

Câu chuyện thu hút đầu tư ở huyện Quảng Xương là câu chuyện của sự chung sức đồng lòng, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. Chính điều đó đã góp phần làm nên nguồn sức mạnh to lớn để chính quyền và nhân dân cùng nhau vượt lên khó khăn, phát huy có hiệu quả nguồn nội lực, tạo nên môi trường phát triển thân thiện, cởi mở nhằm thu hút đầu tư kinh doanh, sản xuất, đưa huyện nhà tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới.

Bài và ảnh: Hương Thảo {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]