(Baothanhhoa.vn) - Là một trong những khu dân cư điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn xã Định Hòa (Yên Định).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Định Hòa đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Là một trong những khu dân cư điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn xã Định Hòa (Yên Định).

Người dân xã Định Hòa tích cực tham gia các hoạt động thể dục - thể thao.

Thời gian qua, ban công tác mặt trận khu dân cư thôn Thung Thượng đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tham gia giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường. Từ những kết quả đã đạt được trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào nên thôn Thung Thượng luôn có số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa cao. Năm 2018, thôn Thung Thượng có 310/312 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và khu dân cư đạt danh hiệu kiểu mẫu.

Xác định xây dựng gia đình văn hóa có vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng làng văn hóa, cũng như phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH, hằng năm ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã Định Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn các thôn tổ chức cho các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và tiến hành bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Pa nô, băng zôn, khẩu hiệu, tranh, ảnh, tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng... giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tác động của phong trào đối với cuộc sống. Đẩy mạnh xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao phục vụ công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị - xã hội và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn xã có 9/9 thôn, làng huy động nguồn xã hội hóa xây dựng cổng làng, sân thể thao và nhà văn hóa; 9/9 thôn, làng được công nhận, công nhận lại danh hiệu “thôn, làng văn hóa”, trong đó có 3 làng văn hóa cấp tỉnh; 91,9% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Có được kết quả đó, thời gian qua, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh, huyện về việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH; xây dựng kế hoạch phát triển phong trào trong từng giai đoạn, triển khai các tiêu chí cụ thể. Hằng năm, ban chỉ đạo thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Đồng thời, chỉ đạo các thôn xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển chung, góp phần thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đặc biệt, việc xây dựng đời sống văn hóa luôn được gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Vì thế, sau quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã đã cứng hóa; nhà văn hóa, trường học, trạm y tế cùng với các thiết chế văn hóa khác được quan tâm đầu tư, nâng cấp, cải tạo và ngày càng hoàn thiện.

Có thể nói, phong trào TDĐKXDĐSVH tại xã Định Hòa đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Với sức lan tỏa của phong trào không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc... Từ đó, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Thời gian tới, xã Định Hòa sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, thôn, làng văn hóa; đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa; nâng cao chất và lượng của việc xây dựng gia đình văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ trong việc phối hợp lãnh đạo, tổ chức, vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa.


Bài và ảnh: Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]