(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả, đã giúp nhiều gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Triển khai vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022

Trong những năm qua các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả, đã giúp nhiều gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Triển khai vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022

Việc xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với sự đóng góp tự nguyện vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, cùng Nhà nước chăm sóc người có công với cách mạng, thân nhân người có công và hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ ngày càng tốt hơn.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bằng tình cảm và trách nhiệm của mình đối với người có công với cách mạng tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022.

Cụ thể, đối tượng vận động là những người từ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (bao gồm cả hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị kinh tế thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các doanh nghiệp thuộc Quân đội Nhân dân và Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh); Các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài và các công ty, tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh (trừ trường hợp không thuộc đối tượng vận động đóng góp theo quy định của các Điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia). Những người lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; những người làm việc trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế khác; Con, em là người Thanh Hóa hiện đang làm ăn, sinh sống tại các địa phương; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đóng góp, ủng hộ bằng tiền và hiện vật tùy theo lòng hảo tâm và với tinh thần trách nhiệm đối với người có công với cách mạng. Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc vận động đóng góp, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thanh Hóa kêu gọi sự ủng hộ đóng góp với các mức cụ thể như sau:

Đối với người đang làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần vốn góp của Nhà nước: vận động đóng góp tối thiểu 01 ngày lương/người (mức lương tại thời điểm nộp, không kể các khoản phụ cấp).

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (không bao gồm doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước hoặc có cổ phần vốn góp của Nhà nước), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh: vận động đóng góp tối thiểu là 100.000 đồng/người/năm (một trăm nghìn đồng) và 1.000.000 đồng/doanh nghiệp/năm (một triệu đồng).

Những người lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế khác: vận động đóng góp tối thiểu 20.000 đồng/người/năm (hai mươi nghìn đồng).

Căn cứ tình hình thực tế, các ngành, các cấp chủ động phát động đợt cao điểm vận động đóng góp xây dựng quỹ từ 1-7-2022 đến 31-7-2022. Các tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần trong năm.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]