(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-7, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều kết quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sáng 17-7, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Nhiều kết quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Toàn cảnh hội nghị sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, đã nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, phong trào đã đạt được nhiều kết quả tích cực ở cả 5 nội dung là đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa bảo đảm sạch, đẹp, an toàn; xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị vững mạnh. Đồng thời, 7 phong trào bao gồm phong trào xây dựng gia đình văn hóa; phong trào xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận.

Nổi bật trong đó là hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp. Toàn tỉnh hiện có 10 thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh; 33 thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện; 515/635 trung tâm văn hóa – thể thao xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 81,1%; 4.049/4.357 nhà văn hóa – khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố, đạt tỷ lệ 92,9%; 9 thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, nhà máy, công ty trên địa bàn tỉnh. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng tới từng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Theo đó, toàn tỉnh có 75,8% hộ gia đình tham gia đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2019; 3.257/4.357 làng, thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng văn hóa năm 2019, đạt tỷ lệ 74,7%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào cũng cho thấy nhiều tồn tại, hạn chế liên quan đến nhận thức về mục đích, ý nghĩa của phong trào; về tính bền vững của chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; kết quả xây dựng và hoạt động của các thiết chế văn hóa- thể thao… Trên cơ sở đó, trong 6 tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm được Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH nêu rõ là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phong trào. Chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17-9-2018 của Chính phủ; tổ chức kiểm tra, thẩm định việc công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở…

Hoàng Xuân


Hoàng Xuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]