(Baothanhhoa.vn) - Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Nhà văn hóa thôn Thị Tứ, xã Dân Lực (Triệu Sơn) được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa.

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa.

Việc thực hiện nếp sống văn hóa mới được triển khai rộng khắp từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là nhiều công trình văn hóa được đầu tư xây dựng từ sự đóng góp tiền của, công sức của nhân dân, góp phần làm cho bức tranh nông thôn ở các miền quê ngày càng khởi sắc.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, những tiêu chí của phong trào được triển khai tới từng thôn, xóm để dân biết và thực hiện. Qua đó, xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh em thuận hòa. Các thành viên trong gia đình không chỉ sống có trách nhiệm với nhau mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, đúng tiêu chuẩn. Trong việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH nhân dân đã thực hiện tốt chương trình “Những tấm lòng từ thiện”, “Nối vòng tay lớn”, “Bát gạo nghĩa tình”; đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào “Quỹ Tình thương”, “Quỹ vì người nghèo”; hàng nghìn tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo” ở cơ sở đã giúp cho hàng trăm hộ nghèo sửa chữa hoặc xây mới được nhà ở. Các mô hình tín dụng - tiết kiệm, thanh niên làm kinh tế, nông dân sản xuất giỏi, đã giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ở nhiều địa phương, ban chỉ đạo nếp sống văn hóa đã phối hợp với MTTQ tổ chức các cuộc tọa đàm sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các vị chức sắc tôn giáo, các tổ dân phố, hoặc cộng đồng dân cư cùng tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng quy ước văn hóa. Hương ước, quy ước văn hóa được xây dựng, góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn có chọn lọc, đổi mới và phát triển những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; loại bỏ dần trong cuộc sống những cách sống lạc hậu; xây dựng và hình thành lối sống văn minh...

Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, đến nay, toàn huyện có trên 47.300/53.000 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 89%. Hầu hết các làng văn hóa đều có tỷ lệ số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ 89% trở lên, có 95% gia đình công nhân, viên chức đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 40% số người luyện tập thể dục – thể thao thường xuyên, 30% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao... Song song với các hoạt động nêu trên, việc hoàn thiện thiết chế văn hóa ở địa phương, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa cũng được đông đảo các tổ chức, cá nhân ủng hộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, với quan điểm con người là yếu tố then chốt, mang tính chất quyết định trong việc phát huy vai trò tác dụng của các thiết chế văn hóa. Vì vậy, huyện đã chú trọng đến việc mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các câu lạc bộ thể dục thể thao, đội thông tin lưu động để duy trì và phát triển phong trào văn nghệ, thể thao ở huyện. Bình quân mỗi xã, thị trấn, mỗi khu dân cư đều có đội văn nghệ phục vụ bà con nhân dân vào dịp Tết Nguyên đán, hội hè và ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Hiện nay trên địa bàn huyện: Có 1 trung tâm văn hóa, thể thao, 1 thư viện; các xã, thị trấn đều có nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trong đó có 22 xã xây dựng được trung tâm hội nghị đạt chuẩn. Hầu hết các thiết chế văn hóa đều phát huy được tính năng tác dụng phục vụ có hiệu quả đối với nhân dân trong việc hội họp, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, thể thao, giao lưu văn nghệ... góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống của nhân dân, xây dựng đời sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Bùi Kim Dậu, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin UBND huyện cho biết: Xác định được vai trò và tầm quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều hình thức, huyện đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân và mọi nguồn lực xã hội để thực hiện phong trào. Trong công tác tổ chức thi đua, huyện không chỉ chú trọng việc lựa chọn những nội dung, chủ đề trọng điểm sát với từng nhiệm vụ công tác mà còn chú trọng việc gắn công tác này với phong trào TDĐKXDĐSVH. Đến nay, phong trào đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, nền tảng tinh thần trong đời sống của nhân dân, qua đó khơi dậy, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi người dân vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, huyện Triệu Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, làm cho văn hóa thấm nhuần vào từng gia đình, từng người, nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động và sinh hoạt của nhân dân. Để làm được điều đó, huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa; tuyên truyền tiêu chuẩn xây dựng các danh hiệu văn hóa, xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, qua đó kịp thời phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, trở thành hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động ở địa bàn dân cư.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]