(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn huyện Thạch Thành có những chuyển biển tích cực, quá trình xây dựng và ban hành VBQPPL tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định; hệ thống VBQPPL cơ bản đảm bảo yêu cầu về nội dung, thể thức và thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đơn vị trong việc góp ý, thẩm định dự thảo văn bản trước khi trình UBND huyện ban hành còn chưa chặt chẽ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thạch Thành nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản

Thời gian qua, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn huyện Thạch Thành có những chuyển biển tích cực, quá trình xây dựng và ban hành VBQPPL tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định; hệ thống VBQPPL cơ bản đảm bảo yêu cầu về nội dung, thể thức và thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đơn vị trong việc góp ý, thẩm định dự thảo văn bản trước khi trình UBND huyện ban hành còn chưa chặt chẽ.

Huyện Thạch Thành nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Thạch Thành trao đổi nghiệp vụ thẩm định văn bản.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành VBQPPL trên địa bàn huyện, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp xây dựng quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện và các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chủ trì xây dựng; thẩm định dự thảo các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND huyện; góp ý dự thảo VBQPPL của HĐND huyện theo quy định của pháp luật; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp. Giúp HĐND và UBND huyện tự kiểm tra văn bản do HĐND và UBND huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra VBQPPL do UBND các xã, thị trấn ban hành; thực hiện kiểm tra VBQPPL của HĐND và UBND các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và của UBND các xã, thị trấn.

Kết quả, từ khi Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 có hiệu lực đến nay, Phòng Tư pháp huyện Thạch Thành đã thực hiện thẩm định nhiều VBQPPL và văn bản hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND, HĐND và Chủ tịch UBND huyện. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực, như: đất đai, nông nghiệp, đầu tư xây dựng, tài chính, văn hóa, xử lý vi phạm hành chính... Riêng năm 2020, phòng đã thẩm định trên 500 văn bản hành chính của các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện. Qua thẩm định đã kịp thời xử lý văn bản bảo đảm về nội dung, thể thức và thẩm quyền trước khi ban hành. Đồng thời, xác minh, trả lời theo đề nghị của các cơ quan về việc đăng ký khai sinh cho công dân tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Thạch Thành: Công tác thẩm định văn bản đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng vản bản. Đây được xem là hoạt động đánh giá về nội dung, thể thức và thẩm quyền của dự thảo nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo để khi ban hành đúng với quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Là phòng tham mưu cho UBND huyện đưa ra những đánh giá cơ bản và khách quan, giúp các phòng, ban, ngành cấp huyện soạn thảo văn bản đảm bảo về nội dung trước khi ban hành. Vì vậy, công tác thẩm định văn bản luôn được phòng chú trọng nâng cao chất lượng. Hàng năm, phòng luôn đảm bảo công tác kiểm tra, rà soát 100% văn bản trước khi được ký ban hành, không để xảy ra tình trạng bị hủy, sửa; đối với các văn bản cấp xã, hương ước, quy ước của cơ sở cũng được phòng phối hợp với phòng văn hóa và thông tin kiểm tra chặt chẽ. Nếu văn bản có sai sót sẽ tổ chức thẩm định và khắc phục ngay, đồng thời với các văn bản đã ký ban hành vẫn tiến hành thẩm định lại nhằm tránh sai sót.

Nhìn chung, nhờ làm tốt công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát nên việc xây dựng, ban hành văn bản ở huyện từng bước được nâng lên. Theo đó, các văn bản đều được soạn thảo và ban hành đúng trình tự, thủ tục quy định; tỷ lệ văn bản sai sót về nội dung không đáng kể, nếu có cũng được khắc phục nhanh chóng.

Trong thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực để kịp thời tham mưu cho UBND huyện ban hành hoặc trình HĐND huyện ban hành văn bản đảm bảo đúng quy trình soạn thảo VBQPPL; xác định nội dung văn bản có chứa quy phạm pháp luật hay không để tham mưu ban hành đúng quy trình của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020.

Bên cạnh đó cũng thường xuyên rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị để kịp thời tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách. Kiểm tra toàn bộ dự thảo về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành. Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát các VBQPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng Luật Ban hành VBQPPL và quy định của pháp luật liên quan đến công tác văn bản trên địa bàn huyện. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác tham mưu xây dựng, ban hành VBQPPL của các phòng, ban, địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền.

Bài và ảnh: Ngân Hà


Bài và ảnh: Ngân Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]