(Baothanhhoa.vn) - Năm 2019, ngành tuyên giáo huyện Yên Định đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo theo hướng thiết thực, hiệu quả, đạt được kết quả toàn diện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở

Năm 2019, ngành tuyên giáo huyện Yên Định đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo theo hướng thiết thực, hiệu quả, đạt được kết quả toàn diện.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở

Lãnh đạo thị trấn Quán Lào (Yên Định) thăm, kiểm tra sản xuất tại vùng rau an toàn.

Nổi bật là công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt cao. Đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới” gắn với thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” của huyện... Việc thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết trên đã tạo chuyển biến tích cực, cơ bản trong nhận thức và hành động của các tập thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước trong toàn đảng bộ.

Ban tuyên giáo các cấp, ngành trên địa bàn huyện Yên Định đã kịp thời cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới nâng cao, các danh hiệu kiểu mẫu, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm của địa phương; chủ động, tích cực nắm bắt và phản ánh kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận quần chúng phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, nhất là đối với một số vấn đề phức tạp; chủ động thông tin, định hướng dư luận xã hội để đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phản bác các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước qua việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc của các tổ chức, cá nhân hoạt động chống phá...

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học... xứng đáng là “người chiến sĩ trên mặt trận tuyên giáo của Đảng” luôn được huyện quan tâm, chú trọng. Đến nay, huyện Yên Định đã đổi mới được trên 30% báo cáo viên (BCV) các cấp theo Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới” gắn với thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ BCV, công tác tuyên truyền miệng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” của huyện. Hầu hết những người được thay thế đều có uy tín, trình độ học vấn, lý luận, gắn với vị trí chủ chốt của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp được quan tâm. Năm 2019, Ban Tuyên giáo đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tham gia đầy đủ các kỳ hội nghị BCV cấp tỉnh; tổ chức 15 hội nghị BCV ở cấp huyện cho hơn 1.000 lượt người và gần 200 hội nghị BCV cơ sở cho hơn 60.000 lượt cán bộ, đảng viên nghe thông tin kịp thời những chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tổ chức 10 kỳ học và thi hết môn cho lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa học 2018 - 2019, 41 lớp bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ cho 4.674 lượt học viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành đảng bộ huyện và cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2021 - 2026 cho 90 học viên. Việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng kịp thời nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn yêu cầu các đồng chí trưởng ban tuyên giáo cơ sở là bí thư đảng ủy các xã, thị trấn phải là người quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước ở cơ sở, đồng thời tiên phong đi đầu viết bài thu hoạch sau mỗi đợt học nghị quyết, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Thời gian tới, ngành tuyên giáo các cấp huyện Yên Định tiếp tục chủ động, phối hợp tham mưu có chất lượng các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ huyện và tổ chức kịp thời các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tuyên truyền sâu rộng các sự kiện chính trị trọng tâm, trọng điểm, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo, xây dựng những mô hình, điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới.

Bài và ảnh: Lê Hà {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]