(Baothanhhoa.vn) - TP Sầm Sơn vừa có tờ trình về việc thẩm định Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đề xuất đặt tên đường, phố trên địa bàn TP Sầm Sơn

TP Sầm Sơn vừa có tờ trình về việc thẩm định Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn.

Đề xuất đặt tên đường, phố trên địa bàn TP Sầm Sơn

Theo đó, đề xuất giữ nguyên 37 tên đường, phố đã gắn biển tên trên địa bàn thành phố sầm sơn nhưng chưa thực hiện các bước theo đúng quy định.

Năm 2008, thành phố Sầm Sơn đã có Tờ trình số 1047/TTr- UBND về việc đặt tên đường, phố tại các đường nội thị và được Hội đồng nhân dân thị xã tán thành việc đặt tên cho 43 tuyến đường, phố tại Nghị quyết số 51/2008/NQ-UBND ngày 10/10/2008. Do yêu cầu bức thiết của nhân dân thị xã nên UBND thị xã Sầm Sơn đã chỉ đạo tổ chức gắn biển tên cho 37 tuyến đường, phố nhưng chưa thực hiện các bước theo đúng quy định (chưa báo cáo UBND tỉnh quyết định).

Ngày 10/7/2019, UBND thành phố Sầm Sơn có Tờ trình số 2676/TTr- UBND gửi HĐND thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết 51/2008/NQ-HĐND ngày 10/10/2008 của HĐND thị xã (nay là HĐND thành phố) khóa VII, kỳ họp thứ 12 về việc đặt tên đường, phố tại thị xã Sầm Sơn.

Ngày 26/8/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Sầm Sơn đã có Công văn số 142/HĐND-PC gửi Sở Tư Pháp về việc đề nghị hướng dẫn hủy bỏ Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND ngày 10/10/2008 của Hội đồng nhân dân thị xã Sầm Sơn về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Sầm Sơn.

Trên cơ sở Văn bản số 1433/STP-XDVB ngày 05/9/2019 của Sở Tư Pháp về việc tham gia ý kiến văn bản của HĐND thành phố Sầm Sơn, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn tiếp tục hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định tại Nghị định 91/2005/NĐ- CP này 11/7/2005 và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa (không cần thiết bãi bỏ Nghị quyết 51/2008/NQ-HĐND).

Hiện tại các tuyến đường này đã được đặt tên và sử dụng ổn định trong hồ sơ nhân thân cũng như trong giao dịch của nhân dân. Do vậy UBND thành phố đề nghị Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đề xuất với cấp có thẩm quyền đồng ý pho phép thành phố giữ nguyên các tuyến đường, phố trên và thực hiện các bước đặt tên theo đúng trình tự, quy định.

TP Sầm Sơn cũng đề xuất đặt tên cho tổng số 132 tuyến đường, phố gồm: 48 tuyến đường (18 tuyến đường liên phường, xã; 30 tuyến đường nội bộ) và 84 tuyến phố, gồm:

Đề xuất giữ nguyên tên cho 37 tuyến đường, phố (gồm 06 tuyến đường và 31 tuyến phố) đã gắn biển tên từ năm 2008 nhưng chưa thực hiện các bước theo đúng trình tự quy định, cụ thể sau:

Các tuyến đường

(1)Đường Trần Xuân Soạn: Từ Khu dân cư khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn (đi qua Trường Tiểu học Trường Sơn cơ sở 2) đến đường Trần Hưng Đạo, phường Bắc Sơn, dài 1.423m; rộng 5,5m.

(2) Đường Lương Ngọc Quyến: Từ đường Lê Lợi, phường Trường Sơn đến Khu dân cư khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn, dài 140m; rộng 5m.

(3)Đường Nguyễn Thiện Thuật: Từ đường Tô Hiến Thành, phường Trường Sơn (qua làng Bích họa Trường Lệ) đến Khu dân cư khu phố Trung Mới, phường Trường Sơn, dài 550m; rộng 5m.

(4)Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Từ đường Lê Lợi phía Tây chợ Cột Đỏ đến khu dân cư khu phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn dài 280m; rộng 9,5m.

(5)Đường Phan Bội Châu: Từ đường Lê Lợi, phường Trường Sơn đến đường Đoàn Thị Điểm (qua Trường Tiểu học Trường Sơn, khu phố Sơn Thủy, khu phố Trung Mới), dài 1.032m; rộng 6,5m.

(6)Đường Ngô Thì Nhậm: Từ đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn đến khu dân cư khu phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn, dài 760m; rộng 42m.

Các tuyến phố

- Phường Trường Sơn:

(1) Phố Phạm Bành: Từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Du, dài 235m; rộng 5m.

(2)Phố Phạm Ngũ Lão: Từ đường Nguyễn Du đến đường Tô Hiến Thành, dài 185m; rộng 5m.

(3)Phố Bế Văn Đàn: Từ đường Lê Hoàn đến đường Tây Sơn, dài 180m; rộng 5m.

(4) Phố Cao Bá Quát: Từ đường Trương Hán Siêu đến chân núi Trường Lệ, dài 275m; rộng 5,5m.

(5) Phố Phạm Hồng Thái: Từ đường Lê Lợi đến Khu dân cư khu phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn, dài 290m; rộng 11,5m.

(6)Phố Trần Nguyên Hãn: Từ đường đường Lê Lợi đến Khu dân cư khu phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn, dài 185m; rộng 7m.

(7)Phố Tôn Thất Thuyết: Từ đường đường Lê Lợi (Tượng đài phường Trường Sơn) đến Khu dân cư khu phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn, dài 175m; rộng 11m.

(8)Phố Cầm Bá Thước: Từ đường Lê Lợi đến đường Ngô Thì Nhậm, phường Trường Sơn, dài 200m; rộng 5,5m.

(9)Phố Lương Văn Can: Từ đường Lê Lợi đến Khu dân cư khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn, dài 160m; rộng 5m.

(10)Phố Phan Chu Trinh: Từ đường Đoàn Thị Điểm đến đường Lý Tự Trọng, dài 300m; rộng 4,5m.

(11)Phố Trương Hán Siêu: Từ đường Trần Hưng Đạo đến chân núi Trường Lệ, khu phố Vinh Sơn, dài 1.170m; rộng 7m.

(12) Phố Phan Đình Giót: Từ phố Bế Văn Đàn đến đường Nguyễn Trãi, dài 125 m; rộng 5m.

- Phường Bắc Sơn:

(13) Phố Phan Đình Phùng: Từ phố Nguyễn Công Trứ đến phố Đinh Công Tráng, dài 330m; rộng 5m.

(14) Phố Huỳnh Thúc Kháng: Từ phố Nguyễn Công Trứ đến đường đề xuất đặt tên Nguyễn Chích, dài 780m; rộng 11m.

(15) Phố Hoàng Diệu: Từ đường Bà Triệu đến Khu dân cư Đồng Xuân phường Bắc Sơn, dài 176m; rộng 5m.

(16) Phố Cao Thắng: Từ đường Bà Triệu đến Khu Dân cư Đồng Xuân phường Bắc Sơn, dài 176m; rộng 5m.

(17) Phố Hà Văn Mao: Từ đường Bà Triệu đến Khu dân cư Đồng Xuân phường Bắc Sơn, dài 176m; rộng 5m.

(18) Phố Trần Cao Vân: Từ phố Ngô Văn Sở đến đường Lê Thánh Tông, dài 106m; rộng 5m.

(19)Phố Nguyễn Công Trứ: Từ đường Nguyễn Du đến đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Sơn, dài 430m; rộng 6m.

(20)Phố Nguyễn Bá Ngọc: Từ đường Nguyễn Du đến đường Thanh Niên, dài 95m; rộng 12m.

(21)Phố Mạc Thị Bưởi: Từ đường Nguyễn Du đến đường Lý Tự Trọng, dài 350m; rộng 5,5m.

(22) Phố Cù Chính Lan: Từ đường Ngô Quyền đến phố Phan Đình Phùng, dài 180m; rộng 5m.

(23) Phố Đinh Công Tráng: Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lý Tự Trọng, dài 735m; rộng 5,5m.

(24) Phố Trần Quý Cáp: Từ đường Thanh Niên đến đường Nguyễn Du, dài 140m; rộng 13m.

(25) Phố Trương Định: Từ đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Trãi, dài 120m; rộng 5m.

(26) Phố Ngô Văn Sở: Từ đường Nguyễn Du đến đường Ngô Quyền, dài 280m; rộng 7m.

(27) Phố Nguyễn Thái Học: Từ đường Ngô Quyền đến Khu dân cư phường Bắc Sơn, dài 185m; rộng 5 m.

- Phường Trung Sơn:

(28) Phố Bùi Thị Xuân: Từ đường Nguyễn Du đến Khu dân cư khu phố Nam Hải, phường Trung Sơn, dài 470m; rộng 5m.

(29) Phố Đặng Huy Trứ: Từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo, dài 480m; rộng 5m.

(30) Phố Trần Quang Diệu: Từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Trãi, dài 645m; rộng 5,5m.

(31) Phố Nguyễn Khuyến: Từ đường Nguyễn Du đến đường Trần Hưng Đạo, dài 625m; rộng 5m.

Đề xuất đặt tên mới cho 95 tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, trong đó có 42 tuyến đường (18 tuyến đường liên phường, xã; 24 tuyến đường nội bộ) và 53 tuyến phố cụ thể như sau:

Đặt tên mới cho 18 tuyến đường liên phường, xã

(1) Đường Lê Lợi (Quốc lộ 47): Từ cầu Bình Hòa, phường Quảng Châu đến hết địa phận phường Quảng Thọ, giáp thành phố Thanh Hóa, dài 3.800m; rộng 26m.

(2) Đường Trần Nhân Tông (Đại lộ Nam Sông Mã): Từ đường Hồ Xuân Hương đến hết địa phận phường Quảng Thọ, tiếp giáp với thành phố Thanh Hóa, dài 6.560m; rộng 16m.

(3) Đường Nguyễn Hoàng (đường 4B): Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi, phường Quảng Châu đến đường dự kiến đặt tên Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Vinh, dài 2.800m; rộng 7,5m.

(4) Đường Trịnh Kiểm (đường 4B): Từ đường dự kiến đặt tên Nguyễn Chí Thanh đến hết địa phận xã Quảng Đại, tiếp giáp với huyện Quảng Xương, dài 2.900m; rộng 7,5m.

(5) Đường Hoàng Sa (đường 4C):Từ đường Trần Hưng Đạo (Cống Quảng Vinh) đến đường Nguyễn Chí Thanh, dài 1.800m; rộng 12m.

(6) Đường Trường Sa (đường 4C): Từ đường Nguyễn Chí Thanh phường Quảng Vinh đến hết địa phận xã Quảng Đại, tiếp giáp với huyện Quảng Xương, dài 3.200m; rộng 12m.

(7) Đường Lạc Long Quân (đường Ven Biển): Từ đê Sông Mã, phường Quảng Châu đến đường dự kiến đặt tên Lê Lợi, dài 2.200m; rộng 48m.

(8) Đường Hùng Vương (đường Ven Biển): Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi đến hết địa phận xã Quảng Đại, tiếp giáp với xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, dài 5.700m; rộng 48m.

(9) Đường Hàm Nghi (đường 4A): Từ xã Quảng Minh (Thôn Minh Thiện) đến hết địa phận xã Quảng Hùng (Thôn 10), dài 1.850m; rộng 15m.

(10) Đường Nguyễn Chí Thanh (Tuyến đường Voi Sầm Sơn): Từ đường dự kiến đặt tên Hoàng Sa (đường 4C, phường Quảng Vinh) đến hết địa phận thôn 7, xã Quảng Minh, dài 4.200m; rộng 44m.

(11) Đường Trần Phú (đường Tây Sầm Sơn 5): Từ đường dự kiến đặt tên Trần Nhân Tông (đường Nam Sông Mã) đến Sông Rào, dài 2.660m; rộng 42m.

(12) Đường Kim Đồng (đường liên xã Quảng Hùng, Quảng Minh): Từ đường dự kiến đặt tên Nguyễn Công Thiệp (cổng làng thôn 3) đến đường dự kiến đặt tên Hoàng Quốc Việt (Khu dân cư thôn 1, xã Quảng Minh - giáp đường Nguyễn Chí Thanh), dài 1.450m; rộng 5,5m.

(13) Đường An Dương Vương (đường liên phường Quảng Châu, Quảng Vinh): Từ đền An Dương Vương đến đường dự kiến đặt tên Hoàng Sa, phường Quảng Vinh dài 2.200m, rộng 7,5m.

(14) Đường Nguyễn Hữu Huân (Đường liên xã Quảng Hùng, Quảng Minh): Từ đường dự kiến đặt tên Nguyễn Công Thiệp (khu vực Ngựa Đá thôn 5, xã Quảng Hùng) đến đường đề xuất đặt tên Hoàng Quốc Việt (Trường THCS Quảng Minh) dài 1.000m; rộng 6,5m.

(15) Đường Trần Khát Chân (đường liên xã Quảng Hùng, Quảng Minh): Từ đường dự kiến đặt tên Nguyễn Công Thiệp (thôn 6 mới xã Quảng Hùng) đến đường dự kiến đặt tên Nguyễn Chí Thanh (phía sau trường THPT Chu Văn An, thôn Minh Thiện xã Quảng Minh giáp xã Quảng Cát TP.TH) dài 1.435m; rộng 4,5 m.

(16) Đường Bùi Khắc Nhất: (Đường liên phường Quảng Thọ, Quảng Vinh): Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi đến Khu dân cư, phường Quảng Vinh dài 1.300m; rộng 5m.

(17) Đường Âu Cơ (đường Nguyễn Du cải dịch): Từ đường Nguyễn Du, phường Quảng Cư đến Đê Sông Mã, dài 2.100m; rộng 20,5m.

(18) Đường Trịnh Tùng (đường Thanh Niên cải dịch): Từ đường Hai Bà Trưng đến Đê Sông Mã, dài 2.700m; rộng 20,5m.

Đặt tên mới cho 24 tuyến đường nội bộ các xã, phường:

- Phường Trường Sơn:

(1) Đường Trường Lệ: Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường An Dương Vương, dài 989m; rộng 14m.

- Phường Quảng Cư:

(2) Đường Minh Tiến: Từ đường Trần Nhân Tông đến đường Nguyễn Sỹ Dũng, dài 550m; rộng 7m.

(3) Đường Đỗ Nhuận: Từ đường Trần Nhân Tông đến Khu tái định cư Sông Đông, dài 1.122m; rộng 7m.

(4) Đường Lưu Đình Chất: Từ đường Hai Bà Trưng đến đường dự kiến đặt tên Lam Sơn, dài 565m; rộng 5m.

(5) Đường Lê Quát: Từ đường Nguyễn Sỹ Dũng đến chân Đê Sông Mã, phường Quảng Cư, dài 723m; rộng 6,5m.

(6) Đường Lê Trọng Tấn: Từ đường dự kiến đặt tên Lam Sơn đến đường Hai Bà Trưng, dài 555m; rộng 5m.

(7) Đường Lam Sơn: Từ đường Hồ Xuân Hương đến đường Ngô Quyền, dài 1.307m; rộng 5m.

- Phường Quảng Tiến:

(8) Đường Nguyễn Thị Định: Từ đường Hai Bà Trưng đến đê Sông Mã, dài 1.800m; rộng 17,5m.

- Phường Quảng Châu:

(9) Đường Tôn Thất Bách: Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi đến đường đường dự kiến đặt tên Trần Nhân Tông, dài 1.800m, rộng 7,5m.

(10) Đường Tản Đà: Từ đường dự kiến đặt tên Nguyễn Trường Tộ đến Kênh Điện (khu phố Kiều Đại), dài 1.271m, rộng 5m.

- Phường Quảng Thọ:

(11) Đường Nguyễn Văn Trỗi: Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi đến hết địa phận xã Quảng Thọ, tiếp giáp với thành phố Thanh Hóa, dài 695m; rộng 11,5m.

(12) ĐườngVõ Chí Công: Từ đường dự kiến đặt tên Trần Nhân Tông đến đường dự kiến đặt tên Lê Lợi, dài 1.585m, rộng 9m.

(13) ĐườngLê Hồng Thịnh: Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi đến Khu dân cư khu phố Kinh Trung, dài 1.032m; rộng 5,5m.

(14) ĐườngPhạm Tiến Năng: Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi đến đường dự kiến đặt tên Tô Vĩnh Diện, dài 812m; rộng 7,5m.

(15) ĐườngKính Thượng: Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi đến Khu dân cư khu phố Thọ Vinh, dài 1.051m; rộng 6,5m.

(16) ĐườngLê Quang Liệu: Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi đến đường dự kiến đặt tên Tô Vĩnh Diện, dài 720m; rộng 7,5m.

(17) ĐườngTô Vĩnh Diện: Từ đường dự kiến đặt tên Nguyễn Hoàng đến Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, dài 1.425m; rộng 9m.

- Phường Quảng Vinh:

(18) Đường Dương Quảng Hàm: Từ đường dự kiến đặt tên Nguyên Hồng đến Khu dân cư, dài 1.077m; rộng 5m.

(19) ĐườngTrần Mai Ninh: Từ đường dự kiến đặt tên Nguyễn Hoàng đến Biển Quảng Vinh, dài 1.500m; rộng 5,5m.

(20) ĐườngNguyễn Bính: Từ đường dự kiến đặt tên Trần Mai Ninh đến đường dự kiến đặt tên Nguyễn Hoàng, dài 922m; rộng 5,5m.

(21) ĐườngNguyên Hồng: Từ đường dự kiến đặt tên Nguyễn Hoàng đến Khu dân cư, dài 540m; rộng 5m.

- Xã Quảng Hùng:

(22) Đường Nguyễn Công Thiệp: Từ đường dự kiến đặt tên Hàm Nghi đến đường dự kiến đặt tên Trường Sa, dài 2.600m; rộng 13m.

- Xã Quảng Minh:

(23) Đường Hoàng Quốc Việt: Từ đường dự kiến đặt tên Hàm Nghi đến đường dự kiến đặt tên Hùng Vương, dài 2.700m; rộng 44m.

- Xã Quảng Đại:

(24) Đường Ba Đình: Từ đường dự kiến đặt tên Nguyễn Chí Thanh đến Biển Quảng Đại, dài 1.608m; rộng 11m.

Đặt tên mới cho 53 tuyến phố nội bộ các xã, phường

- Phường Trường Sơn:

(1) Phố Lê Ngọc Hân: Từ đường Đoàn Thị Điểm đến Bãi xe Trung Mới, dài 250m; rộng 7,5m.

(2) Phố Nguyễn Ngọc Huyền: Từ phố dự kiến đặt tên Lê Ngọc Hân đến Bãi xe Trung Mới, dài 385m; rộng 7,5m.

(3) Phố Nguyễn Tuyên: Từ đường Lê Lợi đến Khu dân cư HUD 4, dài 750 m; rộng 6m.

(4) Phố Nguyễn Mộng Tuân: Từ đường Lê Lợi đến phố dự kiến đặt tên Từ Thức, dài 700m; rộng 6m.

(5) Phố Từ Thức: Từ đường Lê Lợi đến đường Trần Hưng Đạo, dài 1.097m; rộng 6m.

(6) Phố Trịnh Thị Ngọc Trúc: Từ phố dự kiến đặt tên Nguyễn Tuyên đến phố dự kiến đặt tên Từ Thức, dài 300m; rộng 6m.

(7) Phố Lê Thành: Từ phố dự kiến đặt tên Nguyễn Tuyên đến phố dự kiến đặt tên Từ Thức, dài 300m; rộng 6m.

(8) Phố Huy Cận: Từ đường Trần Hưng Đạo đến phố dự kiến đặt tên Từ Thức, dài 480m; rộng 6m.

(9) Phố Trần Quang Huy: Từ đường Trần Hưng Đạo đến phố dự kiến đặt tên Nguyễn Mộng Tuân, dài 315m; rộng 6m.

- Phường Bắc Sơn:

(10) Phố Nguyễn Hữu Cảnh: Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Lê Lai, dài 135m; rộng 5,5m.

(11) Phố Nguyễn Chích: Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lý Tự Trọng, dài 200m; rộng 13,5m.

(12) Phố Đinh Chương Dương: Từ đường Lê Thánh Tông đến đường Tống Duy Tân, dài 300m; rộng 13,5m.

- Phường Trung Sơn:

(13) Phố Thế Lữ: Từ đường Hồ Xuân Hương đến đường Thanh Niên (Khách sạn Thiên Sơn), dài 215m; rộng 5m.

(14) Phố Lương Hữu Khánh: Từ đường Lê Thánh Tông đến đường Nguyễn Thị Lợi, dài 145m; rộng 5m.

(15) Phố Lê Quang Lộc: Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Hưng Đạo, dài 170m; rộng 5m.

(16) Phố Lương Niệm: Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Hưng Đạo, dài 170m, rộng 5m.

(17) Phố Duy Tân: Từ đường Nguyễn Hồng Lễ đến đường Hai Bà Trưng, dài 900 m; rộng 5m.

(18) Phố Nguyễn Xuân Nguyên: Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường dự kiến đặt tên Nguyễn Thị Định, dài 170m; rộng 5m.

(19) Phố Nguyễn Trực: Từ đường Duy Tân đến đường Mạc Đĩnh Chi, dài 375m; rộng 5m.

(20) Phố Đào Duy Anh: Từ đường Hai Bà Trưng (qua khu phố Quang Giáp) đến đường Nguyễn Khuyến, dài 625m; rộng 5m.

(21) Phố Bà Triều: Từ đường Trần Hưng Đạo đến Khu dân cư khu phố Vĩnh Thành, dài 365m; rộng 5m.

- Phường Quảng Tiến:

(22) Phố Trần Hữu Duyệt: Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Hai Bà Trưng, dài 370m; rộng 5m.

(23) Phố Vũ Trọng Phụng: Từ đường Tân Đức đến phố dự kiến đặt tên Trần Hữu Duyệt, dài 300m; rộng 5m.

(24) Phố Phan Huy Chú: Từ đường Tân Đức đến đường Hai Bà Trưng, dài 200m; rộng 6,5m.

(25) Phố Nam Cao: Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Trần Khánh Dư, khu phố Bình Tân, dài 150m; rộng 5m.

(26) Phố Từ Đào Hạnh: Từ đường Trần Hưng Đạo đến khu dân cư Khu phố Phúc Đức (qua chùa Khải Nam), dài 307m; rộng 5m.

(27) Phố Chử Đồng Tử: Từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Nhật Duật (qua chùa Khải Nam), dài 180m; rộng 5,5m.

- Phường Quảng Châu:

(28) Phố Chu Văn An: Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi đến khu dân cư Tổ dân phố Châu Chính, dài 1.100m; rộng 5m.

(29) Phố Lê Văn Linh: Từ đường dự kiến đặt tên Lạc Long Quân đến phố dự kiến đặt tên Thôi Hữu, dài 620m; rộng 5,5m.

(30) Phố Thôi Hữu: Từ đường dự kiến đặt tên Trần Nhân Tông đến Tổ dân phố Kiều Đại, dài 798m; rộng 5,5m.

(31) Phố Nguyễn Quán Nho: Từ bờ sông Thống Nhất đến Đê Sông Mã, dài 587m; rộng 5m.

(32) Phố Nguyễn Trường Tộ: Từ đường dự kiến đặt tên Lạc Long Quân đến đường dự kiến đặt tên Tôn Thất Bách, dài 350m; rộng 5,5m.

(33) Phố Đào Tấn: Từ đường dự kiến đặt tên Lạc Long Quân đến Ngõ Thiện, dài 628m; rộng 5,5m.

(34) Phố Lê Quý Đôn: Từ đường dự kiến đặt tên Lạc Long Quân đến Trạm Y tế phường, dài 518m; rộng 5,5m.

(35) Phố Hàn Thuyên: Từ đường dự kiến đặt tên Lạc Long Quân đến Tổ dân phố An Chính, dài 700m; rộng 5,5m.

(36) Phố Nhữ Bá Sỹ: Từ đường dự kiến đặt tên Lạc Long Quân đến Tổ dân phố An Chính, dài 614m; rộng 8,5m.

(37) Phố Phan Huy Ích: Từ đường dự kiến đặt tên Lạc Long Quân đến Nghè Yên Trạch (đồng Quy Trã), dài 300m; rộng 8,5m.

(38) Phố Phùng Chí Kiên: Từ đường dự kiến đặt tên Lạc Long Quân đến Tổ dân phố Xuân Phương, dài 425m; rộng 5m.

(39) Phố Lãnh Phiên: Từ đường dự kiến đặt tên Trần Nhân Tông đến đê sông Thống Nhất, dài 430m; rộng 5m.

(40) Phố Chế Lan Viên: Từ đường dự kiến đặt tên Lạc Long Quân đến Tổ dân phố Xuân Phương, dài 306m; rộng 5m.

(41) PhốĐinh Văn Liên: Từ phố dự kiến đặt tên Phùng Chí Kiên đến phố dự kiến đặt tên Phan Huy Ích, dài 365m; rộng 5m.

(42) Phố Văn Cao: Từ phố dự kiến đặt tên Phùng Chí Kiên đến Tổ dân phố Xuân Phương (gần đường dự kiến đặt tên Trần Nhân Tông), dài 315m; rộng 5m.

(43) Phố Nguyễn Soạn: Từ đường dự kiến đặt tên Lạc Long Quân đến đền Đông Hải, dài 175m; rộng 5m.

(44) PhốPhó Đức Chính: Từ đường dự kiến đặt tên Tôn Thất Bách đến Tổ dân phố An Chính, dài 328m; rộng 5,5m.

(45) PhốLê Thân: Từ đường dự kiến đặt tên Lạc Long Quân đến Nghè Sày, dài 619m; rộng 6m.

- Phường Quảng Thọ:

(46) PhốLê Thạch: Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi đến Trường Tiểu học Quảng Thọ, dài 326m; rộng 9m.

(47) PhốHàn Mạc Tử: Từ đường dự kiến đặt tên Nguyễn Văn Trỗi đến Quảng Cát, TP.Thanh Hóa, dài 337m; rộng 5,5m.

(48) Phố Dương Đình Nghệ: Từ phố dự kiến đặt tên Tố Hữu đến đường dự kiến đặt tên Kính Thượng, dài 800m; rộng 5m.

(49) PhốTố Hữu: Từ đường dự kiến đặt tên Lê Lợi đến phố dự kiến đặt tên Lê Thước, dài 805m; rộng 5,5m.

(50) PhốLê Viêm: Từ đường dự kiến đặt tên Trần Nhân Tông đến Khu dân cư khu phố Vinh Phúc, dài 1.029m; rộng 5m.

(51) PhốNgô Tất Tố: Từ đường dự kiến đặt tên Trần Nhân Tông đến phố dự kiến đặt tên Lê Thước, dài 736m; rộng 5m.

(52) Phố Lê Thước: Từ phố dự kiến đặt tên Lê Viêm đến hết địa phận Quảng Thọ, tiếp giáp thành phố Thanh Hóa, dài 610m; rộng 7,5m.

- Phường Quảng Vinh:

(53) Phố Tô Hiệu: Từ Đường dự kiến đặt tên đường Hoàng Sa đến đường dự kiến đặt tên An Dương Vương, dài 300m; rộng 5,5m.

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO NGÂN HÀNG TÊN ĐƯỜNG

Tên địa danh, danh nhân đề nghị bổ sung vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thanh Hóa.

Đề xuất bổ sung 04 tên địa danh, danh nhân vào Ngân hàng tên đường của tỉnh. cụ thể sau:

(1) Đường Minh Tiến, phường Quảng Cư : Từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Nguyễn Sỹ Dũng, dài 307m; rộng 7m.

(2) Phố Bà Triều, phường Trung Sơn: Từ đường Trần Hưng Đạo đến Khu dân cư khu phố Vĩnh Thành, dài 150m; rộng 5m.

(3) Phố Lê Quang Lộc, phường Trung Sơn: Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Hưng Đạo, dài 170m; rộng 5m.

(4)PhốLê Viêm: Từ đường dự kiến đặt tên Trần Nhân Tông đến Khu dân cư khu phố Vinh Phúc, dài 1.029m; rộng 5m.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]