(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao thứ hạng của Thanh Hóa trong xếp hạng Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về việc cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai

Nhằm nâng cao thứ hạng của Thanh Hóa trong xếp hạng Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về việc cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3).

Cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Cục thuế TP Thanh Hóa, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch Cải thiện Chỉ số A7 và Chỉ số B3 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh đến tất cả công chức, viên chức và người lao động của từng đcm vị; đăng công khai Kế hoạch Cải thiện A7 và Chỉ số B3 và Tài liệu hướng dẫn Cải thiện của Bộ Tài nguyên và Môỉ trường và của tỉnh trên trang thông tin điện tử của các đơn vị. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát các quy định của Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp; đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai; sửa đổi, bổ sung các quy định và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (nếu có) nhằm góp phần cải thiện các Chỉ số A7 và Chỉ số B3. Hệ thống hóa, công bố, công khai các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo quy định (nếu có).

Sở Tư pháp chỉ đạo tổ chức rà soát, đề xuất cải tiến thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài chính chỉ đạo tổ chức rà soát, đề xuất cải tiến thủ tục và rút ngắn thời gian việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, báo cáo UBND tỉnh.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ trì, tổ chức rà soát, đánh giá về các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyền cùa Tòa án nhân dân tỉnh, báo cáo UBND tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các quy định của Luật đất đai, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành luật đất đai có liên quan đến các thủ tục hành chính trong linh vực đất đai, đặc biệt là thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp; đề xuất các phương án sửa đồi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai nhằm góp phần cải thiện các Chỉ số A7 và Chỉ số B3 và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp...

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

HG


HG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]