(Baothanhhoa.vn) - Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn huyện Thọ Xuân có những chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến đường nông thôn được người dân trồng thêm cây xanh phủ bóng mát, nhiều tuyến đường hoa được hình thành, các khu dân cư, nơi công cộng được giữ gìn xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là thành quả từ công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân đối với các hoạt động BVMT.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bảo vệ môi trường ở huyện Thọ Xuân – khi ý thức người dân được nâng cao

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn huyện Thọ Xuân có những chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến đường nông thôn được người dân trồng thêm cây xanh phủ bóng mát, nhiều tuyến đường hoa được hình thành, các khu dân cư, nơi công cộng được giữ gìn xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là thành quả từ công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân đối với các hoạt động BVMT.

Bảo vệ môi trường ở huyện Thọ Xuân – khi ý thức người dân được nâng cao

Các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường ở huyện Thọ Xuân thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Xã Thọ Lâm có 11 thôn với 2.563 hộ dân, hơn 8.000 nhân khẩu. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn được xã đặc biệt quan tâm thực hiện, trong đó các thôn tự đảm nhiệm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; các chi hội phụ nữ đảm nhận công tác vệ sinh trong khu dân cư; chi đoàn thanh niên đảm nhận công tác vệ sinh tuyến đê và trục đường dân sinh ven đê, các chi hội nông dân đảm nhận công tác vệ sinh đồng ruộng. Vào ngày thứ 7 hàng tuần, đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, các thôn, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn toàn xã... Với sự chung tay của các hội đoàn thể, diện mạo nông thôn ở xã Thọ Lâm đã có nhiều thay đổi, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Đối với hoạt động thu gom, xử lý rác thải, theo tính toán của UBND xã Thọ Xuân, lượng rác thải từ khu dân cư và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thải ra hằng ngày là 4.459,4 kg. Để thu gom rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, trên địa bàn xã có 2 tổ thu gom hoạt động. Sau khi thu gom, rác được đưa ra các bãi chôn lấp tại Núi Trẩu và bãi rác thuộc địa phận thôn 3. Tuy nhiên, hiện nay, bãi rác tại xã đã đầy, xã Thọ Lâm đang tiến hành các bước để ký hợp đồng vận chuyển rác về bãi rác tập trung tại xã Xuân Phú. Địa phương cũng xây dựng phương án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã với những nội dung cụ thể, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, phát động nhân dân phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ, từ đó có biện pháp xử lý hợp lý, BVMT cũng như hạn chế chi phí vận chuyển.

Theo thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thọ Xuân, hiện nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đạt 96,3%. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã ký hợp đồng với HTX dịch vụ môi trường, tổ thu gom, các đơn vị đủ chức năng, điều kiện để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đưa về bãi chôn lấp, bãi rác tập trung xử lý theo quy định. Tần suất thu gom rác thải trung bình 2 ngày/1 lần, riêng khu vực thị trấn tần suất 1 ngày/1 lần. Lượng rác trung bình được thu gom đưa đi xử lý khoảng 126,7 tấn/ngày, rác thải thu gom được xử lý 100%. Cụ thể, có 30 xã đã hợp đồng với tổ thu gom ở địa phương để thu gom, vận chuyển, chôn lấp rác thải ở các bãi chôn lấp tập trung tại các xã. Có 8 xã, thị trấn đang hợp đồng với công ty thu gom rác thải và vận chuyển lên bãi chôn lấp tập trung tại xã Xuân Phú. Có 3 xã xử lý rác thải bằng cách sử dụng lò đốt rác và kết hợp chôn lấp với 3 lò đốt đặt tại xã Xuân Thành, Xuân Trường và Xuân Giang.

Huyện Thọ Xuân đang phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải rắn sinh hoạt theo chủ trương của tỉnh, phấn đấu đến năm 2021 đưa vào vận hành lò đốt rác tập trung tại xã Xuân Phú để xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện bằng công nghệ đốt thay thế hình thức chôn lấp hiện nay (theo Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 8-9-2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, quy hoạch khu liên hợp xử lý chất thải rắn tổng hợp tại xã Xuân Phú với quy mô 25 ha).

Ý thức, trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân về công tác BVMT được nâng cao đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác BVMT. Trong đó, nổi bật là 100% dân số đô thị đã được dùng nước sạch, 99,5% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh. 100% làng nghề trên địa bàn huyện đạt yêu cầu về môi trường, 100% số hộ sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; 86,8% hộ chăn nuôi ở nông thôn có chuồng trại hợp vệ sinh; 88,3% hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. 100% số xã, thị trấn có công trình xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh...

Đạt được kết quả đó là do huyện Thọ Xuân đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức về BVMT, khơi dậy được trách nhiệm, sự đồng lòng tham gia của người dân. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về BVMT trên địa bàn huyện Thọ Xuân không hình thức, chung chung mà được triển khai ở nhiều cách khác nhau, đi sâu vào khu dân cư ở cơ sở. Huyện đã chỉ đạo tổ chức thu hút xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích... và tuyên truyền lưu động trên địa bàn các khu vực tập trung đông dân cư. Phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn. Đài truyền thanh huyện được giao nhiệm vụ thường xuyên đưa tin bài, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc BVMT, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch; phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường để nhân dân biết, thực hiện. Các địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động về BVMT cũng như thường xuyên kiểm tra, giám sát về môi trường, kịp thời khen ngợi, biểu dương những tổ chức, đơn vị, cá nhân làm tốt, có nhiều hoạt động thiết thực; phê phán những tập thể, cá nhân, hộ gia đình chưa thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường, các hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường. Các thôn tổ chức họp dân để phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường, ký cam kết với các hộ dân, cơ sở kinh doanh, dịch vụ không xả rác tùy tiện và tham gia quản lý, giữ gìn bảo đảm vệ sinh môi trường chung. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại như: Phân loại rác thải tại nguồn, công tác vệ sinh môi trường trong sản xuất nông nghiệp, ký cam kết thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, không xả rác xuống kênh mương, nguồn nước...

Để duy trì những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa các hoạt động BVMT trên địa bàn, huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của người dân về BVMT. Duy trì và tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân trong huyện không đổ rác, phế thải ra đường, nơi công cộng” trên địa bàn toàn huyện. Xây dựng cụm điểm trong công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhân rộng mô hình cụm điểm trên địa bàn toàn huyện, lấy địa bàn xã, thị trấn và các khu dân cư, tổ dân phố, ngõ, xóm làm nòng cốt để thực hiện lâu dài, thường xuyên, liên tục. Các xã, thị trấn, các phòng, ngành có liên quan được giao trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về môi trường, kịp thời ngăn chặn, phát hiện những hành vi gây ô nhiễm môi trường, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về BVMT, từ đó góp phần nâng cao ý thức cho mỗi người dân. Có như vậy mới có thể nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường ở huyện nông thôn mới Thọ Xuân.

Bài và ảnh: Minh Hiền


Bài Và Ảnh: Minh Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]