(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tỉnh Thanh Hóa, nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể, thông qua đó đó phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh, xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm,chống lãng phí năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tỉnh Thanh Hóa, nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể, thông qua đó đó phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh, xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội.

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 20% trở lên; cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Nông, lâm, thủy sản tăng 2,7%, công nghiệp - xây dựng chiếm tăng 26,3%, dịch vụ tăng 10,7%, thuế sản phẩm tăng 57,6%; GRDP bình quân đầu người đạt 2.520 USD; sản lượng lương thực giữ mức 1,6 triệu tấn; tổng giá trị xuất khẩu đạt 03 tỷ USD trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 125.000 tỷ đồng trở lên; thu NSNN đạt 26.642 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 27%. Thực hiện nghiêm kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm của từng sở, ngành, địa phương. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. Các sở, ngành, địa phương thường xuyên rà soát các chế độ, chính sách để bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các chính sách không còn phù hợp. Chống lãng phí trong thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu rủi ro tài khóa. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung; mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh việc THTK, CLP trong năm 2019 để góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; đồng thời phải xác định THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP và kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với ừách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực; THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]