(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” cho 119 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

119 cơ quan, đơn vị được công nhận “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” cho 119 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

119 cơ quan, đơn vị được công nhận “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”

Sau đây là danh sách:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

2. Cục Thuế Thanh Hóa;

3. Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa;

4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;

5. Trung tâm Y tế Thành phố Thanh Hóa, Sở Y tế;

6. Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

7. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

8. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa;

9. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Bỉm Sơn;

10. Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn;

11. Cơ quan Huyện ủy Hoằng Hóa;

12. Cơ quan Huyện ủy Hậu Lộc;

13. Cơ quan Huyện ủy Cẩm Thủy;

14. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cẩm Thủy;

15. Cơ quan Thành ủy thành phố Sầm Sơn;

16. Cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa;

17. Trường Tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

18. Trường Tiểu học Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn;

19. Trường Mầm non Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa;

20. Trường Mầm non Hoằng Long, thành phố Thanh Hóa;

21.Trường Tiểu học Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa;

22. Trường Trung học cơ sở Đông Cương, thành phố Thanh Hóa;

23. Trường Mầm non Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa;

24. Trường Trung học cơ sở Cù Chính Lan, thành phố Thanh Hóa;

25. Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Thanh Hóa;

26. Trường Mầm non Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn;

27. Trường Mầm non Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn;

28. Trường Trung học cơ sở Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn;

29. Trường Mầm non Quảng Lưu, huyện Quảng Xương;

30. Trường Mầm non Quảng Trung, huyện Quảng Xương;

31. Trường Mầm non Tân Phong 2, huyện Quảng Xương;

32. Trường Tiểu học Quảng Nhân, huyện Quảng Xương;

33. Trường Tiểu học Quảng Đức, huyện Quảng Xương;

34. Trường Tiểu học Quảng Hợp, huyện Quảng Xương;

35. Trường Trung học cơ sở Quảng Lưu, huyện Quảng Xương;

36. Trường Mầm non Hoằng Sơn 1, huyện Hoằng Hóa;

37.Trường Mầm non Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa;

38. Trường Mầm non Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa;

39. Trường Mầm non Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa;

40. Trường Tiểu học Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa;

41. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng Sơn 1, huyện Hoằng Hóa;

42. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa;

43. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa;

44. Trường Trung học cơ sở Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa;

45. Trường Mầm non Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc;

46. Trường Mầm non Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc;

47. Trường Mầm non Liên Lộc, huyện Hậu Lộc;

48. Trường Mầm non thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc;

49. Trường Tiểu học Liên Lộc, huyện Hậu Lộc;

50. Trường Tiểu học Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc;

51. Trường Trung học cơ sở Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc;

52. Trường Trung học cơ sở Thành Lộc, huyện Hậu Lộc;

53. Trường Mầm non Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn;

54. Trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Sầm Sơn;

55. Trường Tiểu học Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn;

56. Trường Trung học cơ sở Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn;

57. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn;

58. Trường Mầm non Nga Phượng 2, huyện Nga Sơn;

59. Trường Mầm non Nga Thiện, huyện Nga Sơn;

60.Trường Tiểu học Nga Liên 1, huyện Nga Sơn;

61.Trường Tiểu học Nga Thạch, huyện Nga Sơn;

62. Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn 1, huyện Nga Sơn;

63. Trường Mầm non Hà Ninh, huyện Hà Trung;

64. Trường Tiểu học Hà Long 2, huyện Hà Trung;

65. Trường Trung học cơ sở Hà Vinh, huyện Hà Trung;

66. Trường Trung học cơ sở Thị trấn, huyện Hà Trung;

67. Trường Mầm non Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc;

68. Trường Mầm non Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc;

69. Trường Tiểu học Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc;

70. Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc;

71. Trường Trung học cơ sở Lê Đình Kiên, huyện Yên Định;

72. Trường Trung học cơ sở Yên Giang, huyện Yên Định;

73. Trường Trung học cơ sở Quý Lộc, huyện Yên Định;

74. Trường Mầm non Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa;

75. Trường Mầm non Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa;

76. Trường Mầm non Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa;

77. Trường Trung học cơ sở Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa;

78. Trường Trung học cơ sở Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa;

79. Trường Trung học cơ sở Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa;

80. Trường Mầm non Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa;

81. Trường Mầm non Thái Hòa, huyện Triệu Sơn;

82. Trường Mầm non Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn;

83. Trường Mầm non Dân Quyền, huyện Triệu Sơn;

84. Trường Mầm non Bình Sơn, huyện Triệu Sơn;

85. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

86. Trường Trung học cơ sở Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn;

87. Trường Mầm non 25-6, huyện Đông Sơn;

88. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Anh, huyện Đông Sơn;

89. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Đông Sơn;

90. Trường Trung học cơ sở Đông Tiến, huyện Đông Sơn;

91. Trường Mầm non Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy;

92.Trường Mầm non Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy;

93. Trường Mầm non Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy;

94. Trường Tiểu học Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy;

95. Trường Trung học cơ sở Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy;

96. Trường Trung học cơ sở Trương Công Man, huyện Cẩm Thủy;

97. Trường Mầm non Hóa Quỳ, huyện Như Xuân;

98. Trường Tiểu học Bãi Trành, huyện Như Xuân;

99. Trường Tiểu học Lương Nội, huyện Bá Thước;

100. Trường Mầm non Kỳ Tân, huyện Bá Thước;

101. Trường Mầm non Cổ Lũng, huyện Bá Thước;

102. Trường Mầm non Giao An, huyện Lang Chánh;

103. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Thượng, huyện Quan Sơn;

104. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tam Thanh, huyện Quan Sơn;

105. Trường Mầm non Na Mèo 2, huyện Quan Sơn;

106. Trường Tiểu học Thọ Thanh, huyện Thường Xuân;

107. Trường Tiểu học Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân;

108. Trường Tiểu học Xuân Dương, huyện Thường Xuân;

109. Trường Mầm non Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc;

110. Trường Tiểu học thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc;

111. Trường Tiểu học Ngọc Khê 2, huyện Ngọc Lặc;

112. Trường Trung học cơ sở Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc;

113. Trường Mầm non Phú Nhuận, huyện Như Thanh;

114. Trường Mầm non Xuân Du, huyện Như Thanh;

115. Trường Tiểu học Mậu Lâm 2, huyện Như Thanh;

116. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Như Thanh;

117. Trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn;

118. Trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Thanh Hóa;

119. Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]