(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-6, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (2015-2020).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Sáng 30-6, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (2015-2020).

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lê Hà

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy, dự.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huyện Yên Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ huyện đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 7 chỉ tiêu hàng năm và 20 chỉ tiêu đến năm 2020. Trong đó, 4/7 chỉ tiêu hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra, gồm tổng sản lượng lương thực; thu ngân sách; giảm tỷ lệ hộ nghèo và kết nạp đảng viên; 18/20 chỉ tiêu đến năm 2020 đã đạt và vượt kế hoạch nửa nhiệm kỳ. 4 chỉ tiêu bổ sung trong nửa đầu nhiệm kỳ có 2 chỉ tiêu đạt kế hoạch là chuyển đổi mô hình quản lý chợ và sáp nhập thôn.

Qua các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra cho thấy, kinh tế luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hàng năm từ 2016 đến 2018 đạt 17,18%, bằng 51,37% kế hoạch nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả. Công nghiệp-xây dựng tăng trưởng khá. Nửa nhiệm kỳ, huyện đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn, như: Trang trại bò sữa Thống Nhất, Nhà máy năng lượng mặt trời, Công ty TNHH giày Alena Việt Nam... giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,5 lần so với năm 2015.

Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển được tập trung đẩy mạnh nhất là phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều công trình quan trọng được đầu tư và xây dựng phục vụ nhân dân sản xuất và sinh hoạt. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường được chú trọng và nâng cao. Công tác sáp nhập thôn, khu phố được chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ. Sau sáp nhập giảm được 95 thôn, khu phố, đạt 38,9%, vượt đề án tỉnh giao.

Văn hóa – xã hội, y tế giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội truyền thống, trò diễn dân gian được bảo tồn, khôi phục, trong đó có Lễ hội Trò Chiềng được công nhận Văn hóa di sản phi vật thể cấp quốc gia. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm và luôn đứng trong tốp 5 của tỉnh. Công tác khám chữa bệnh, tạo việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Kết quả trên góp phần thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ huyện.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng, phòng chống tham nhũng được chú trọng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể được đổi mới.

Tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bàn sâu giải pháp trọng tâm thực hiện có hiệu quả nghị quyết những năm tiếp theo và kiến nghị một số nội dung quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền huyện thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nửa đầu nhiệm kỳ. Đồng chí biểu dương tinh thần dự báo, nắm bắt tình hình, ngăn ngừa, hạn chế những điểm nóng, mới phát sinh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và là huyện đi đầu thực hiện một số nhiệm vụ, như: Sắp xếp tinh gọn bộ máy cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy để có thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới, góp phần vào thành công của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục: Trong 27 chỉ tiêu nghị quyết và 4 chỉ tiêu bổ sung đầu nhiệm kỳ có 6 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; chưa có sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu; hoạt động của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa thực sự đổi mới và phát huy hết trách nhiệm...

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh lưu ý: Ban chấp hành đảng bộ huyện, cấp ủy, chính quyền tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn truyền thống vẻ vang của huyện, nhất là huyện hai lần đạt danh hiệu anh hùng lao động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, có ý chí nghị lực vươn lên và có ý thức hành động cách mạng hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, qua đó xác định những chỉ tiêu nào có thể hoàn thành thì tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức, những chỉ tiêu nào khó hoàn thành thì phân tích, tìm giải pháp quan trọng để thực hiện đạt kế hoạch. Chú trọng quy hoạch dựa trên thị trường, lấy thị trường làm định hướng cho quy hoạch các ngành nghề, sản phẩm trên cơ sở tiềm năng, lợi thế so sánh để thu hút đầu tư, phát triển ngành nghề có tiềm năng thế mạnh. Tăng cường đấu mối với các bộ, ngành Trung ương, con em quê hương là doanh nhân thành đạt, tập trung phát huy nội lực... để đầu tư kết cấu hạ tầng bằng nhiều hình thức. Đảng bộ huyện cần lãnh, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, trong đó quan tâm hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng ưu tiên phát triển sản phầm sạch, an toàn, tích tụ ruộng đất ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị đảng bộ huyện cần lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, cấp ủy chính quyền các cấp bám sát bộ tiêu chí kiểu mẫu của tỉnh đã ban hành để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện, sớm đưa huyện Yên Định trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, an sinh xã hội; chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh ngay tại cơ sở, chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Vấn đề có ý nghĩa then chốt quyết định thành công là phải xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV phụ thuộc nhiều vào sự đổi mới hoạt động của ban chấp hành đảng bộ huyện, ban thường vụ, thường trực huyện ủy và người đứng đầu đảng bộ huyện, do vậy, huyện Yên Định cần đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, coi trọng công tác cán bộ, lựa chọn đồng chí có năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]