(Baothanhhoa.vn) - Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 của huyện Triệu Sơn hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Trên từng lĩnh vực, địa bàn đều xuất hiện nhân tố điển hình dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất và công tác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Triệu Sơn

Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 của huyện Triệu Sơn hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Trên từng lĩnh vực, địa bàn đều xuất hiện nhân tố điển hình dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất và công tác.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Triệu Sơn

Từ phong trào thi đua yêu nước ở huyện Triệu Sơn đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo.

Nhận thức rõ vị trí và tác dụng của phong trào TĐYN, các cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Sơn xác định đặt nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị hàng năm. Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ điều kiện thực tiễn, huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, để khuyến khích xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Để đẩy mạnh phong trào thi đua, rõ địa chỉ, rõ mô hình, có sức lan tỏa cao, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình, chỉ đạo gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong 5 năm qua, kinh tế huyện nhà phát triển khá toàn diện, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá rõ nét, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, trong nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển kinh tế vùng đồi. Huyện đã triển khai, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua hướng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Trong đó, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại; giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa giống cây, con có giá trị cao, chất lượng vào nuôi trồng tiếp tục được đẩy mạnh. Huyện đã tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cây trồng, đưa nhiều cây, con có tiềm năng, năng suất, giá trị và hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, đạt giá trị cao nhất trên một đơn vị diện tích canh tác. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 126,8 nghìn tấn trở lên (tăng hơn 25 nghìn tấn/năm so với giai đoạn 2011-2015); tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ước chuyển 2.350 ha lúa sang trồng cây khác và nuôi trồng thủy sản; sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị đạt kết quả quan trọng bước đầu như mô hình sản xuất lúa giống tại xã Đồng Tiến (35 ha), Vân Sơn (25 ha); lúa hàng hóa tại xã Đồng Thắng, Thọ Vực, Thọ Phú...; trồng cây dược liệu tại xã Thái Hòa, Khuyến Nông (41 ha); rau an toàn tại xã Tiến Nông, Dân Lý (15 ha); thịt lợn an toàn tại xã Thái Hòa (200 tấn/năm); thịt gia cầm tại xã Hợp Thành, thị trấn Nưa; nuôi cá tại xã Xuân Thọ.... Giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản tăng nhanh, ước đạt năm 2020 là 124,3 triệu đồng, gấp 1,43 lần so với năm 2015.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đã chuyển đổi được 2.043,5 ha đất trồng lúa sang trồng các cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân huyện nhà. Thông qua phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả. Nhiều gia đình đã thành công trong mô hình trang trại, gia trại tổng hợp: trồng trọt - chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản - dịch vụ và nông - lâm kết hợp, tiêu biểu cho phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện là các điển hình như: hộ gia đình ông Trịnh Duy Khuê, thôn 11, xã Thọ Bình kinh doanh vận tải, xây dựng và trồng rừng, có thu nhập sau khi trừ chi phí trên 1 tỷ đồng/năm, giải quyết cho 20 lao động thường xuyên và trên 50 lao động thời vụ, giúp đỡ 10 hộ nghèo; ông Lê Văn Toàn, thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân với mô hình trang trại tổng hợp diện tích 1 ha nuôi cá và 1.500m2 chuồng trại chăn nuôi lợn, quy mô 90 lợn nái ngoại và hàng nghìn lợn thịt, tạo việc làm cho 18 lao động, giúp đỡ được 5 hộ thoát nghèo, trừ chi phí thu nhập 1 tỷ đồng/năm; hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hạt, thôn Đồng Xá 1, xã Đồng Tiến chăn nuôi thỏ với diện tích chuồng trại 1.500m2, quy mô 1.000 con, tạo việc làm cho 4 lao động, giúp đỡ được 2 hộ thoát nghèo, trừ chi phí thu nhập đạt 250 - 300 triệu đồng/năm... Ngoài ra, còn hàng ngàn gia đình nông dân trong huyện với ý thức, tự lực, tự cường đang quyết tâm làm giàu bằng chính sức lực và trí tuệ, trên quê hương của mình.

Song song với phong trào phát triển kinh tế, thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận của Nhân dân nên phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ như hỗ trợ cho các xã thông qua việc tăng tỷ lệ điều tiết tiền đấu giá quyền sử dụng đất để lại ngân sách xã; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất kết hợp với huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ, nguồn lực trong Nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua thực hiện chương trình đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo ở các địa phương, nhiều mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả được triển khai nhân rộng. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng... đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Xác định thi đua là động lực để phát triển, toàn huyện đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động nhằm tiếp tục xây dựng, nhân rộng, biểu dương điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả các phong trào TĐYN, góp phần xây dựng quê hương Triệu Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trần Hằng


Bài Và Ảnh: Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]