(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 25-5, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì thảo luận tại tổ, gồm 3 đoàn: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum và Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tham gia thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 25-5, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì thảo luận tại tổ, gồm 3 đoàn: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum và Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tham gia thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận tại tổ.

Nội dung được các ĐBQH thảo luận tại tổ gồm: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tham gia thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng

Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tại tổ.

Đa số các ĐBQH đánh giá cao các báo cáo của Chính phủ, những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều thách thức nhưng đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành giúp cho kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự đi vào quy củ. Đối với các nội dung cụ thể, trong xây dựng thêm chương trình mục tiêu quốc gia, Đại biểu Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) cho rằng cần phải cân nhắc việc đầu tư quá nhiều hạng mục sẽ khiến các chương trình bị loãng và khó hiệu quả. Đối với chương trình xây dựng Nông thôn mới cần có đánh giá lại, thực tế, nhiều nơi đạt nhưng mức độ bền vững chưa cao. Ngoài ra, hiện vẫn còn chậm trễ trong việc lập quy hoạch dù đã có nhiều giải pháp đặt ra nhưng việc thực thi lại chưa cao.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tham gia thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng

ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Bày tỏ thống nhất cao với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 trình tại Kỳ họp, ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá cũng đề nghị cần nghiên cứu đánh giá, sửa đổi cho phù hợp và có cơ chế để hỗ trợ xử lý môi trường; có cơ chế khuyến khích xây dựng các mô hình sản xuất tạo nhiều sản phẩm chất lượng. Tiếp tục quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, nhất là vướng mắc về cơ chế, thủ tục đầu tư. Sớm có các văn bản hướng dẫn thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù cho một số tỉnh, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tham gia thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận thảo luận tại tổ.

Kết luận thảo luận tại tổ, ĐBQH Lại Thế Nguyên, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất cao với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 mà Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp.

ĐBQH Lại Thế Nguyên đánh giá cao những kết quả đã đạt được về kinh tế - xã hội năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 mà đất nước ta đã đạt được, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức cả khách quan, lẫn chủ quan; cả tình hình thế giới và trong nước. Những tháng đầu năm 2023, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Tăng trưởng trong ngành nông nghiệp, dịch vụ ở mức khá.

Trong những tháng đầu năm chúng ta càng đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong thực tiễn một cách kịp thời. Trong đó, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong phòng cháy, chữa cháy…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ĐBQH Lại Thế Nguyên cho rằng cũng thẳng thắn nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, có những khó khăn hơn rất nhiều năm trước. Hầu hết các tỉnh đều tăng trưởng không đạt kế hoạch, trong đó một số tỉnh tăng trưởng âm. Giá trị sản xuất công nghiệp nhìn chung đều giảm do nhiều doanh nghiệp may mặc, dày da bị cắt giảm đơn hàng, do đó phải cho lao động giảm giờ làm, nghỉ việc; một số ngành thép, xi măng… không bán được hàng do thị trường bất động sản trầm lắng, tiến độ đầu tư chậm; những quy định về phòng cháy, chữa cháy gây khó khăn cho các doanh nghiệp; tiến độ đầu tư công chậm, trong đó nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ; thủ tục hành chính, tinh thần, trách nhiệm làm việc đùn đẩy… đang tồn tại ở một số cấp, ngành, cơ quan, đơn vị…

ĐBQH Lại Thế Nguyên thống nhất với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ trình tại Kỳ họp Quốc hội; đồng thời đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng kế hoạch tổng rà soát văn bản pháp luật, dưới luật trong cả nước, ở tất cả các ngành, lĩnh vực để phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo của các văn bản này nhằm thông suốt trong triển khai công việc; thông suốt trong sản xuất kinh doanh, thi hành pháp luật; thông suốt trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời là cơ sở pháp lý để bảo vệ người thi hành pháp luật, người chỉ đạo điều hành.

Tháo gỡ khó khăn trong quản lý giá vật liệu xây dựng để đảm bảo công khai, minh bạch, sát giá thị trường; chống lại lợi ích nhóm của một số cá nhân, doanh nghiệp có mỏ làm thao túng giá. Cùng với đó, tháo gỡ những khó khăn quy định về phòng cháy, chữa cháy để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh…

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tham gia thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng

Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tại tổ.

Liên quan đến việc nhiều ĐBQH nêu ý kiến về việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn, thi hành của Chính phủ dẫn tới nhiều hạng mục bị chậm triển khai, ĐBQH Lại Thế Nguyên đề xuất Chính phủ cần tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tìm ra những lỗ hổng, vướng mắc, chậm trễ trong ban hành văn bản điều hành. Thực tế, những vấn đề này cũng góp phần làm ảnh hưởng chung tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]