(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-8, công đoàn Công ty (CT) TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công đoàn cơ sở (6-8-2009 – 6-8-2019) và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXhuq7EqWdlLOG6t2gwZyzhuq7EqWdlLOG7leG7pSzhu5RHw4nDiSzhu5gi4buD4buX4buTIuG6uSxV4bq5YuG7lSxHImbhu7Is4buUw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4buVauG7lSzhuq/DqXDhuq8sZzRnZSzhuq/DqTRmLOG7hWjhu7YsxIMyaCx1Yizhu5Hhu5fhu6Xhuqtn4bu2LOG7heG7jeG6uSzhurvhuq/DqSzDqeG7jcO0LMO0w6kgw7Thu7Ys4bqvw6nhurtnw6ks4bq3IGdlLOG6r8OpaCxnZeG7ocOy4bq5LOG7hSJoLOG6t2xnZSQvw6khJSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0w4nhurMi4bqxOyXhu5ggZ2UsPC1b4bu2LOG6r8SpZ2Us4bq3aDBnLOG6rsSpZ2Us4buV4bulLCPhuq7hu5Q9LOG7lEfDicOJLOG7mCLhu4Phu5fhu5Mi4bq5LFXhurli4buVLEciZizhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzhu4VkLOG7g+G7qSxn4bq5YmYsIS4sZzRmLOG7lcOpMGfDqSzhu4XhuqHDtCzhuq/EqWdlLOG6t2gwZyzhuq9vLOG7meG7jywjey1bLSguLl0s4oCTLHstWy0oLiFdPSx1MCzhurdpZyxnw6nhuqFnLOG6rsOyLOG7lcOp4bq5LOG6t+G7lyIs4bqv4bujIizhu5bEgkfhurAs4buV4bq/Z8Op4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5Ms4bqx4buVw6nhu5dmxIM7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLHs+LsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsPCkpw7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8hXSkuLyE+POG6sS4hLjw+Plvhu5V9KSh9IeG7hS7hu7jhu4fDtGXDneG7k+G7rigpKDssIuG7heG7leG7rjvhuq7EqWdlLOG6t2gwZyzhuq7EqWdlLOG7leG7pSzhu5RHw4nDiSzhu5gi4buD4buX4buTIuG6uSxV4bq5YuG7lSxHImbhu7Is4buUw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4buVauG7lSzhuq/DqXDhuq8sZzRnZSzhuq/DqTRmLOG7hWjhu7YsxIMyaCx1Yizhu5Hhu5fhu6Xhuqtn4bu2LOG7heG7jeG6uSzhurvhuq/DqSzDqeG7jcO0LMO0w6kgw7Thu7Ys4bqvw6nhurtnw6ks4bq3IGdlLOG6r8OpaCxnZeG7ocOy4bq5LOG7hSJoLOG6t2xnZTssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JeG7lGgwZyzhuq8yZ8OpLOG7hWQs4buD4bupLGfhurliZuG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG6ruG7lCzhu5RHw4nDiSzhu5gi4buD4buX4buTIuG6uSxV4bq5YuG7lSxHImYs4buFMCzhurFoImfDqSxnZcOp4bq5YsO0LCEuLlcsdWpnLOG6t8Og4buXLOG7leG7oSzhuq/hu6MiLEfDqeG6oeG7lSzEgjJn4bu2LOG6r8Op4buX4bul4bqtZyxl4bq5Iizhuq/EqWdlLOG6ryDhuq8s4buZMmcsw7TDqeG6o2YsZiLhu6UsZjfhuq8sw7nhu5fDoeG7lSzhu4PDqeG6o+G7l+G7uCxHZTDhu6Us4bq3w6Dhu5cs4buVw6kwZ8OpLOG7heG6ocO04bu2LOG6r8SpZ2Us4bq3aDBnLOG6ruG7lCzhu5RHw4nDiSzhu5gi4buD4buX4buTIuG6uSxV4bq5YuG7lSxHImYs4bqvaSxbKCks4bq3aDBnLHXhurnhuq1n4bu2LOG6t+G6qWcsZyLhu6Xhu7Ys4bq3Myzhuq9pLCEh4bu4fS4uLOG6t2gwZyx14bq54bqtZyzhu5XDqeG7l2zhuq8sISksw7nhu6Hhu49nZSx1MCw8LOG7lW0s4bqvxKlnZSzhurdoMGfhu7gsR8OpdGdlLGc0Zizhu5Hhu5ci4bu2LOG6r8SpZ2Us4bq3aDBnLOG6ruG7lCzhu5RHw4nDiSzhu5gi4buD4buX4buTIuG6uSxV4bq5YuG7lSxHImYs4bq3Myzhu4PDqThnZSzhurfDqmfDqSx1IuG6uSzhu5Xhu5PDreG7tizhu5Xhu5Mg4bqvw6ksZ8Op4bq5YmYs4bqv4bujIizhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzhuq/EqWdlLOG6t2gwZ+G7tizDtMOpIOG7lSzhurdsZ2UsdTAs4buV4buT4bq5Y2cs4buDw6ki4bq5LOG6r2ksw6nhurli4buXLOG7keG7lzIs4bqvIOG6ryzDtMOpaGdlLOG7leG7kzBoLOG7lcOp4bq5LOG6t+G7lyIs4bul4bqt4buXLGfhu6HDs+G6r+G7tCzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhu5Vq4buVLOG6r8OpcOG6ryxnNGdlLOG6r8OpNGYs4buFaOG7tizEgzJoLHViLOG7keG7l+G7peG6q2fhu7Ys4buF4buN4bq5LOG6u+G6r8OpLMOp4buNw7Qsw7TDqSDDtOG7tizhuq/DqeG6u2fDqSzhurcgZ2Us4bqvw6loLGdl4buhw7Lhurks4buFImgs4bq3bGdlLCNH4buE4bq2PeG7uCxHbeG6uSzEg+G6oeG7lSzhu4UwLOG6r8SpZ2Us4bq3aDBnLOG6tzMsw7TDqWrhurksw6nhu43DtCx1w7PhurksxIMiZyxl4bq5IGYs4bq3auG6ryzhuq7hu5Qsw7lh4bulLOG6sXJnZSzhu5XDqSJnZSzEgzJnZSzhu4Xhu6FvZ2UsdTAs4bq3w6pnw6ksZnDhuq8s4buFImgs4bq3bGdlLOG7lcOp4bqzaCzDqeG7ocOzZ2Us4bqvaSzhu4Xhu43hurks4bqvw6loLEfhu4ThurYsZ8Op4buh4buyLOG7lOG6ueG6q2csw6luLOG7leG7k+G7jSxn4buXxKnhurks4bqvaGcsZ8Op4buL4bu2LOG6r8Op4buX4bul4bqtZyzhuq/DoGfhu7Ysw7k0Z2Usw7nhurPhu7YsZ8OpMCzhu5Xhu5PDrOG7tizhu5XhurnhuqtnLOG7lcOpYWYsZ+G6ueG6rWfigKYsR2VoMOG6uSzhu5Mi4bu2LMSDImcsZeG6uSBmLOG6t2rhuq8s4bqu4buULMOpNmdlLGc0Zizhu5XDqeG7oeG7j2dlLOG7lcOpIGdlLOG7heG7oW9nZSwhKSzhuq/DqWgsR+G7hOG6tizEgzZnZSxmbOG7lSzhu5XDqSBnZSzhu4Xhu6FvZ2Us4bqvbyzEgzJn4bu2LOG7lcOpImfDqSzhu5VoIGcs4buV4bq54bqrZyzDtMOp4bq1w7QsZzRmLCkuLlcs4bqvw6loLGfDqXRnZSzhuq8gZyzEg2zhu7Ys4bqvxKlnZSxnw6lhZ+G7tizhu4UiaCzhurdsZ2Us4bqvw6nhu6EiLGdlw6nhur8sw6nhuqnhu5Us4buZaixnZTDhu6Usw7TDqeG6tcO0LOG7lcOp4bqzaCzhu5Hhu5fhu6Us4bq3w6pnw6ksdTAs4buVw6kiZ8OpLOG7lWggZyzhuq/DqeG6qSzhurdsLMSCw4nDmcOJLOG7g8Oqw7Qs4buVw6nDsuG6ueG7tCzhu5XDqXAsxIMy4bulLMOpMGdlLOG7leG7l8OgZyx1MCzhu5Xhu5Phu6HDs+G6ryxnZTDhu6UsZ2XDqeG6vyzhu4VkLOG7g8OpxKlnZSzhu5U0Z2Us4bqvIuG7uCzDiTBnZSzhu5Hhu5fhu6csdTAsw6kwZ2Us4buVw6kgZ2Xhu7Ys4bqvxKlnZSzhurdoMGcs4bqv4bubZ2Usw7TDqWrhurksw6nhu43DtCx1w7Phurks4buFM2fDqSzhurcxaCzhurFoImfDqSxnZcOp4bq5YsO0LOG7lW0s4bqvw6lw4bqvLOG7lcOpNGYsw6nhu4vhurnhu7Ys4buV4buTImgs4buR4buXMCzhuq/DqWgsIT4s4bqvxKlnZSxnw6lhZ+G7tizhu4UiaCzhurdsZ2Us4bqvaSzDqWgwZyzhuq8yZ8OpLOG6tzfhuq8sxIPhurli4buVLOG7g8OpaSzhu4PDqTRn4bu2LMSDYmfDqSzDqeG6uWNmLGdlw6nDqGjhu7Ys4buV4buTw6osZeG6uSAs4buVcSwhLOG7leG7k+G6uWLhu5cs4bq3a2dlLOG6t+G6qWcsPizhu5Xhu5Phurli4buXLOG6t2tnZS9nZeG7ocOy4bq5L+G7meG7l8Oh4buV4oCmJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLHs+LsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsPC5bw7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8hXSkuLyE+POG6sS4hLjx7KC7hu5VbXS59feG7hS7hu7jhu4fDtGXDneG7k+G7rj59fTssIuG7heG7leG7rjvhuq7EqWdlLOG6t2gwZyzhuq7EqWdlLOG7leG7pSzhu5RHw4nDiSzhu5gi4buD4buX4buTIuG6uSxV4bq5YuG7lSxHImbhu7Is4buUw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4buVauG7lSzhuq/DqXDhuq8sZzRnZSzhuq/DqTRmLOG7hWjhu7YsxIMyaCx1Yizhu5Hhu5fhu6Xhuqtn4bu2LOG7heG7jeG6uSzhurvhuq/DqSzDqeG7jcO0LMO0w6kgw7Thu7Ys4bqvw6nhurtnw6ks4bq3IGdlLOG6r8OpaCxnZeG7ocOy4bq5LOG7hSJoLOG6t2xnZTssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JeG6tmtnZSzhuq/DqeG6uyxHZcSpLOG7lMSpZyzhu5TDo2fhu7Ys4buU4bq/Z8OpLOG7o+G7pSx14bq54bqtZ+G7tizhuq7DqeG7oyzhu5XDquG6r8OpLOG7hOG6ueG6rWcs4bq3aDBnLOG7hCJoLOG6t2xnZSzhu5Xhur9nw6ks4buVN2dlLOG6rsOyLOG7lcOp4bq5LOG6t+G7lyIs4bqv4bujIizhu5bEgkfhurAs4buV4bq/Z8OpLOG6r8OpaCzhuq/EqWdlLOG6t2gwZyzhuq7hu5Qs4buUR8OJw4ks4buYIuG7g+G7l+G7kyLhurksVeG6uWLhu5UsRyJm4oCm4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLHs+LsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsKV1bw7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8hXSkuLyE+POG6sS4hLjx7KX3hu5UhfSghKeG7hS7hu7jhu4fDtGXDneG7k+G7rig+PjssIuG7heG7leG7rjvhuq7EqWdlLOG6t2gwZyzhuq7EqWdlLOG7leG7pSzhu5RHw4nDiSzhu5gi4buD4buX4buTIuG6uSxV4bq5YuG7lSxHImbhu7Is4buUw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4buVauG7lSzhuq/DqXDhuq8sZzRnZSzhuq/DqTRmLOG7hWjhu7YsxIMyaCx1Yizhu5Hhu5fhu6Xhuqtn4bu2LOG7heG7jeG6uSzhurvhuq/DqSzDqeG7jcO0LMO0w6kgw7Thu7Ys4bqvw6nhurtnw6ks4bq3IGdlLOG6r8OpaCxnZeG7ocOy4bq5LOG7hSJoLOG6t2xnZTssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JeKApizhu5U3Z2UsxII2Z2Us4buDw6nhurNnLOG6r+G7oyIs4buE4bq54bqtZyzhurdoMGcs4buEImgs4bq3bGdlLOG7leG6v2fDqSzhuq/DqWgs4buV4bqhw7Qs4buVw6lj4bu2LOG6ryAsZ8OpYWfhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7Isezwuw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siwpfV3DtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLyFdKS4vIT484bqxLiEuPH0uLuG7lSEuPCg84buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuITwuOywi4buF4buV4buuO+G6rsSpZ2Us4bq3aDBnLOG6rsSpZ2Us4buV4bulLOG7lEfDicOJLOG7mCLhu4Phu5fhu5Mi4bq5LFXhurli4buVLEciZuG7sizhu5TDqXLhuq8sw6nhurliZyzhu5Vq4buVLOG6r8OpcOG6ryxnNGdlLOG6r8OpNGYs4buFaOG7tizEgzJoLHViLOG7keG7l+G7peG6q2fhu7Ys4buF4buN4bq5LOG6u+G6r8OpLMOp4buNw7Qsw7TDqSDDtOG7tizhuq/DqeG6u2fDqSzhurcgZ2Us4bqvw6loLGdl4buhw7Lhurks4buFImgs4bq3bGdlOywvJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzsl4buEM2fDqSzhurcxaCzhuq7EqWdlLOG6t2gwZyzhu4LDqeG7lyzhu4Phurlnw6ks4buV4bqpLEdlw6nhurks4buYb2csdTAs4bqvIOG6ryzhu4LDqeG7lyzhuq/EqWdlLGdlw6nhurliw7Qs4buVN2dlLEXhurnDoeG7pSzhu4PDqeG6s2cs4bqvw6loLOG6ryDhuq8s4buV4bqhw7Qs4buVw6lj4bu2LOG6ryAsZ8OpYWfhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7Isez4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siwpfSnDtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLyFdKS4vIT484bqxLiEuPiE+PuG7lSgoIX0p4buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuKH07LCLhu4Xhu5Xhu6474bquxKlnZSzhurdoMGcs4bquxKlnZSzhu5Xhu6Us4buUR8OJw4ks4buYIuG7g+G7l+G7kyLhurksVeG6uWLhu5UsRyJm4buyLOG7lMOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG7lWrhu5Us4bqvw6lw4bqvLGc0Z2Us4bqvw6k0Zizhu4Vo4bu2LMSDMmgsdWIs4buR4buX4bul4bqrZ+G7tizhu4Xhu43hurks4bq74bqvw6ksw6nhu43DtCzDtMOpIMO04bu2LOG6r8Op4bq7Z8OpLOG6tyBnZSzhuq/DqWgsZ2Xhu6HDsuG6uSzhu4UiaCzhurdsZ2U7LC8lJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6riLDtOG7leG6uWhnLMO04bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzsl4buEM2fDqSzhurcxaCzhuq/EqWdlLOG7leG7pSx1MCzhuq/EqWdlLOG6t2gwZyzhuq7hu5Qs4buUR8OJw4ks4buYIuG7g+G7l+G7kyLhurksVeG6uWLhu5UsRyJmLOG7lTdnZSxF4bq5w6Hhu6Us4buDw6nhurNnLOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLOG7leG6ocO0LOG7lcOpY+G7tizhuq8gLGfDqWFn4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLHs8LsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsKXsow7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8hXSkuLyE+POG6sS4hLj4pKCjhu5UpfTw8POG7hS7hu7jhu4fDtGXDneG7k+G7rltdezssIuG7heG7leG7rjvhuq7EqWdlLOG6t2gwZyzhuq7EqWdlLOG7leG7pSzhu5RHw4nDiSzhu5gi4buD4buX4buTIuG6uSxV4bq5YuG7lSxHImbhu7Is4buUw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4buVauG7lSzhuq/DqXDhuq8sZzRnZSzhuq/DqTRmLOG7hWjhu7YsxIMyaCx1Yizhu5Hhu5fhu6Xhuqtn4bu2LOG7heG7jeG6uSzhurvhuq/DqSzDqeG7jcO0LMO0w6kgw7Thu7Ys4bqvw6nhurtnw6ks4bq3IGdlLOG6r8OpaCxnZeG7ocOy4bq5LOG7hSJoLOG6t2xnZTssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JSEoLOG6r8SpZ2UsZ8OpYWcs4bqvaSzDqWgwZyzhuq8yZ8OpLOG6tzfhuq8sxIPhurli4buVLOG7g8OpaSzhu4PDqTRnLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu5Xhu5MiaCzhu5Hhu5cwLOG7lTHhurks4buFZCzhu4Phu6ksZ+G6uWJm4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslR8OpYWcs4bqxw6rDtCxnMOG7peG7tizhuq/EqWdlLOG6t2gwZyzhuq7hu5Qs4buUR8OJw4ks4buYIuG7g+G7l+G7kyLhurksVeG6uWLhu5UsRyJmLOG6tzMs4bq34buh4buN4bqvLOG7lTdnZSzhuq7Dsizhu5XDqeG6uSzhurfhu5ciLOG6r+G7oyIs4buWxIJH4bqwLOG7leG6v2fDqSx14bq9LOG6tzMs4bqvaSzhu5XDqTBnw6ks4buV4bq74bqvw6ksw7nhu5fDoeG7lSzhu5k14bqvLOG7leG7k2hnZSzDtMOpaGdlLOG7leG7kzBoLOG7lcOp4bq5LOG6t+G7lyIs4bul4bqt4buXLGfhu6HDs+G6ryxnNGYsKC4hW+G7uCxHw6nhurnhuqvhu5cs4buV4bqhw7Qs4buVw6lj4bu2LOG6ryAsZ8OpYWcs4bq34buh4buN4bqvLOG7lTdnZSzEgjZnZSzhu4PDqeG6s2cs4bqv4bujIizhu4Thurnhuq1nLOG6t2gwZyzhu4QiaCzhurdsZ2Us4buV4bq/Z8Op4bu2LEXhurnDoeG7pSzhu4PDqeG6s2cs4bqv4bujIizhuq/EqWdlLOG6t2gwZyzhu4LDqeG7lyzhu4Lhurlnw6ks4buV4bqpLEdlw6nhurks4buZb2csdTAs4bqvIOG6ryzhu4PDqeG7lyzhuq/EqWdlLGdlw6nhurliw7Qs4bq3Myzhuq9pLOG7lcOpMGfDqSzhu5Xhurvhuq/DqSzDueG7l8Oh4buVLOG7mTXhuq8s4buV4buTaGdlLMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLOG6r8SpZ2Us4bq3aDBn4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG7seG7l+G7lcOpaOG7kzsl4buUw6kiZ8OpLMOJ4buX4bqtJC/DtCU=

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]