(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-12, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự buổi sinh hoạt thường kỳ và nói chuyện với các hội viên Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng về tình hình của tỉnh trong năm 2021; định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng

Sáng 30-12, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự buổi sinh hoạt thường kỳ và nói chuyện với các hội viên Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng về tình hình của tỉnh trong năm 2021; định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện với hội viên CLB Hàm Rồng.

Nói chuyện với hội viên CLB Hàm Rồng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, sâu sát và bài bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả của các cấp, các ngành; sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và sự vào cuộc, đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố, sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Gia Lai và Ninh Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng

Hội viên CLB Hàm Rồng dự sinh hoạt thường kỳ và nghe Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thông tin về tình hình phát triển của tỉnh trong năm 2021; định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Hoạt động sản xuất công nghiệp cơ bản thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,93% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,7%; giá trị xuất khẩu năm 2021 ước đạt 5.339 triệu USD, vượt 33,5% so với kế hoạch, tăng 42,7%.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay và vượt xa so với dự toán (ước đạt 36.500 tỷ đồng, vượt 37,4% dự toán năm); các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến và đạt kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được triển khai kịp thời; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin về sự quyết tâm, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời kiểm soát các ổ dịch phát sinh trên địa bàn tỉnh không để lây lan dịch bệnh ra diện rộng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2021 tranh thủ “thời cơ vàng” khi dịch bệnh đang được kiểm soát, tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi chuyển sáng trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh đã tập trung triển khai nhanh, sớm, linh hoạt, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Khi chuyển sang trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số ổ dịch trong cộng đồng, tuy nhiên với sự chủ động, vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các ổ dịch nhanh chóng được kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với hội viên CLB Hàm Rồng.

Về việc điều trị F0 tại các địa phương trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cho biết, nhiệm vụ này đã và đang được các cơ sở y tế ở các địa phương triển khai thực hiện tốt, đúng quy trình, phác đồ điều trị, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng bệnh nhân. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh tỉnh cũng đã tính đến phương án, xây dựng kế hoạch thực hiện điều trị F0 tại nhà, đưa vào hoạt động các trạm y tế lưu động…

Thông tin tới các hội viên CLB Hàm Rồng những định hướng lớn của tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 có nhiều thuận lợi khi những kết quả đạt được trong năm 2021 đang là nền tảng vững chắc để các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây là sự quan tâm rất đặc biệt của Quốc hội, các ban, ngành ở Trung ương đối với sự phát triển của tỉnh ta. Tuy nhiên, năm 2022 cũng sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Song, với tinh thần quyết tâm cao, năm 2022 nhiều chỉ tiêu được đặt ra rất cao, như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở lên; phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước so với năm 2021...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh xác định các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư; tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm phát sinh tại cơ sở. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách đã được ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức triển khai sớm Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng

Bước sang năm mới 2022 và chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chúc các hội viên CLB Hàm Rồng và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]