(Baothanhhoa.vn) - Theo số liệu từ Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3-2019 giảm 0,72% so với tháng trước. Trong số 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giảm, có một số nhóm hàng hóa giảm sâu, như: Nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 3,59%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,45%; nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép giảm 0,22%...

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3hu45yw7nEkeG6tsO9xJHhu44mU8SR4bqu4bq0w4rEkcOpxJHhurLDrOG7q3HEkeG6ueG6t8Oq4buH4bqhxJHhurbhu7HEkcOJw4FzxJHhu4/huqThu6txxJHFqeG6vuG6py9yw6nhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEglLhu5Hhu4XDtWThuq0scuG7keG7scSR4bq2w73Ekcawc+G7o+G6tMSR4bqyQ8SR4buO4bqm4buPxJEscsO94burccSRxanGoeG6t8SR4buPcsO5xJHhurbDvcSRcXNmxJHhurJzxqHhurTEkcO14bqk4burccSR4bqycmbhu6txxJHhurst4bq5ZcOp4buDxJFxc2nhu6nEkWXhurfhu4HhurnhuqHEkeG6tuG7scSRw4nDgXPEkeG6snJm4burccSR4bqy4bqw4bqqw4Hhu4/hurPEkSzhurDhu7Hhu6txxJHhurbDvcSR4buHL8Opw6nEkeG7q3Lhu63hu6nEkXJn4burccSRcuG7reG7hcSRw4lnxJHDtcO64buPcsSRw4nhuqbEkeG7j+G7rcSR4buPcsO5xJHhurbDvcSRcXNp4bup4bq3xJHhu4/hu63EkeG7qeG7teG6ssSR4bq2w73EkeG7q3Lhu63hu6nEkXJn4burccSRcuG7reG7hcSRcXNp4bupxJHhurZs4bq04bq3xJHhu6ty4bqq4bqvxJHhu6py4but4bupxJHDtOG7s8SR4bq0w73hu6txxJHDiWfEkeG6snLhurTDveG7j8SRxrBmxJFxc2nhu6nEkeG6u+G6t8Oq4buD4bqh4bqxxJHhu6ty4but4bupxJFyZ+G7q3HEkcOs4burxJHDiWfEkcO1w7rhu49yxJHDieG6psSRw6zhu6vEkeG6tMO94burccSRcXNp4bupxJHhurnhurfhur3DquG6oeG6scSR4burcuG7reG7qcSR4bup4buF4bq8xJHhu6nEqeG7j+G6t8SR4bup4bqoxJHhu6vhu63hu6vEkcOJZ8SRcXNu4bq8xJHDteG7k8SCxJFxc2nhu6nEkWXhurfhurnhurnhuqHhurPhurPhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8xJHEguG7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bqy4buR4bq64bqyLeG7hcawc3Hhu6vhuq/EkeG7j+G7keG7q+G6suG7keG6sOG6sWThuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTDteG6snLhurThu6nhu43EkXPhu47hu5Hhu6vhurLhu5HhurBkxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG6uHPDteG6snLhuq/EkeG6v8OqZcSC4bq64bqxxJFy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHhur3hurllxILhurrhurFkxJHhurbhurDhu4/DoWQvL+G7j8O14bur4bqz4buN4buF4bux4bqycuG7heG7q3Jy4bux4buF4bqzw4nhu6svw7Xhu5HhurbFqeG6suG7scSCL+G7q+G7keG6uOG6ti/DqeG7g8Opw6ovw6nhu4Hhu4fDteG6ucOp4buBw6rhur/DquG7h+G6ssOp4bq74buB4bq74bq/xrBl4bqz4bunxIJxxIPhurDDoeG6vcOq4bq7ZMSR4buFxrDhurLDoWThu45yw7nEkeG6tsO9xJHhu44mU8SR4bqu4bq0w4rEkcOpxJHhurLDrOG7q3HEkeG6ueG6t8Oq4buH4bqhxJHhurbhu7HEkcOJw4FzxJHhu4/huqThu6txxJHFqeG6vmTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2TEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bqy4buR4bq64bqyLeG7hcawc3Hhu6vhuq/EkeG7j+G7keG7q+G6suG7keG6sOG6sWThuq3FqHJm4buPcsSR4bup4bq04buFxJFyZ+G7q3HEkeG6smhzxJE7c8ah4bq0xJHhurJyw7rEkeG7jHNx4buOxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rTtExJHhurbhuqbhurLEkXFzaeG7qcSR4buP4bqs4buFxJHhu49yw7nEkeG6tsO9xJHhu44mU8SR4bqy4bqw4bux4burccSR4bqycmbhu6txxJHhurvEkcWpcnPhu5vhu6vEkeG7j3LDucSR4bq2w73EkeG7jiZTxJHhuq7hurTDisSRw6nEkeG6ssOs4burccSR4bq54bq3w6rhu4fhuqHEkeG6tuG7scSRw4nDgXPEkeG7j+G6pOG7q3HEkcWp4bq+4bqzxJHhu6jhu7XhurLEkeG6tsO9xJHhu6ty4but4bupxJFyZ+G7q3HEkXLhu63hu4XEkeG6ssOs4burccSR4bq24buxxJHDicOBc8SR4bqycmbhu6txxJHhurLhurDhuqrDgeG7j+G6t8SR4burcuG6quG6r8SR4buqcuG7reG7qcSRcmfhu6txxJHDrOG7q8SRw4lnxJHDtcO64buPcsSRw4nhuqbEkcOs4burxJHhurTDveG7q3HEkeG6ssOs4burccSRw6rhurfDqeG6ueG6oeG6t8SR4burcuG7reG7qcSRw7XDuuG7j3LEkcOJ4bqmxJFxc2bhu7HEkcO14bqm4buPxJHhurLDrOG7q3HEkeG6u+G6t+G6u+G7geG6oeG6t8SR4burcuG7reG7qcSRw7Thu7PEkeG6tMO94burccSRw4lnxJHhurJy4bq0w73hu4/EkcawZsSR4bqyw6zhu6txxJHhurvhurfDqeG6ueG6oeG6t8SR4burcuG7reG7qcSR4bqycnPhu5vhurLEkeG7jcO6xJHDiWfEkcO04buzxJHDteG6pOG7q3HEkXFz4buFxJHDtHXhu6tyxJHhurLDrOG7q3HEkcOp4bq34bq/w6nhuqHhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rVJz4buj4burxJHhu6vhu4XhurzhurfEkeG7j2bhu4/EkeG7q3Fn4burcsSRxrBzxqHhu6vEkeG6ruG6tOG7heG7q8SRw7Thu4Xhu6txxJHEgnLDvXPEkXLhuqDEguG6t8SR4bqycuG7keG7scSRw7V4c8SR4bq2ZuG6ssSRw7Vz4buh4burxJHhu41z4bub4burxJHhurJyw7rEkeG6suG6sOG6qsOA4burccSRcmfhu6txxJFy4but4buFxJHDtOG7n8SRw7Rz4bud4bq0xJHhurJz4bub4bqyxJHEgnLhuqTEkXLhuqDEguG6t8SRxalyeeG7q3HEkcO04bufxJHhurpp4bq8xJHhurDhu4XEkeG6snXhu6tyxJHhurLhurBo4burccSRxaly4buF4burxJFyc+G7m+G7qeG6t8SR4bqyw6zhu6txxJFxc2bEkeG6suG6sMah4burxJHDtMO64buFxJHhu41n4bur4bqzxJHDlOG7s+G7q3HEkeG6snLDgHPhurfEkeG6snThu49yxJHhu49E4buPxJHhurJyROG7j8SRcnPhu6Phu6vEkeG7j2bhu4/EkeG7jXPhu6Phu6vEkcSCcmbEgsSRxalz4buf4bupxJHhurLhurDhu4XhurfEkcWpc+G7n+G7qcSR4bq24buxZuG6ssSRcmfhu6txxJFy4but4buF4bq3xJHFqXPGoeG7q8SR4bqu4bq04bq84bub4bqyxJHhurrEkMSRxrDDisSR4burcXJzxqHhu6nEkeG7j2bhu4/EkeG6suG6sOG6qsOA4burccSRcuG6oMSCxJHDiXPEkcSCcmjhu6nhurPEkeG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCO+G7seG6tOG6sOG7j+G7kWThuq0sc+G7q8SRw4lnxJFp4burcuG6r8SR4buMZuG7j3LEkeG7qnHhurThurzGoeG7q+G6py/EguG6rQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]