(Baothanhhoa.vn) - Kẻ lừa đảo chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan để yêu cầu trình diện Cơ quan Công an, đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra...
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoOG6oWfhuqd34bqnLeG7r+G7neG7l2k+w6B34buNd+G7l2nDoDdGYuG7m8Oy4bqh4buF4bqt4bud4bqhZsOy4buNxKl44bqh4buXw4HhuqfhuqFoYuG7nTHhuqFm4bu54bun4bux4bqhd+G6qeG7jeG6oeG7lcOy4budYuG7m+G6oeG7m8Oz4bq94bub4bqhw7Lhuqnhu5vDszYvw7LDozc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8Og4bqhZ+G6p3fhuqct4buv4bud4buXaT7DoHbhuqfhu7Hhu53DoDfhu5Thu4vhuqHhu5fDgeG6p+G6oWhi4bud4bqhZsOy4bu14bqhaHXhu5vDs+G6oeG7l+G7jcSp4bub4bqhw7Js4bqhw4Phu6fhu43huqHGoXV34bqhdnPhuqFm4bqt4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqFm4buj4bqh4buX4buNxKnhu5vhuqHhu6144bqn4bub4bqhaG3huqHhurDEqXjhuqFm4bq/eOG6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqhZ+G7jWzhu5vhuqFG4bul4bqh4buteOG6p+G7m+G6oUZy4bubw7PhuqHhuqfhu5sx4bqhaGnhuqFn4buh4bqn4bqh4buVw7Lhu6nhu43huqF3c+G6ocOD4buz4bqh4bqt4bub4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhdsOA4bqhw7Lhu53DqWbhuqF34bqrxqHhuqHDs+G7jeG6p8ah4bqhaG3huqFo4buNa3jhuqF34buv4bqnMjIyNi/hu7E3Nmfhu43Dg+G6oeG7jWc+w6B64bud4bubaS3hu5Xhu6/hu5d4d+G7rcOiZsOgNzZn4buNw4PhuqHhu41nPsOgdsOy4bqn4buvaS3hu5Xhu6/hu5d4d+G7reG7l+G6o8OgNzZn4buNw4PhuqHhu41nPsOg4bux4buX4bqnZmnGoWnhu5t3LeG7leG7r+G7m+G6peG7reG6ruG6sOG7m8OgNzZn4buNw4PhuqHhu41nPsOg4buF4bqn4bub4bubaeG7ry3hu5Xhu6/hu5d4d+G7rcOiZi3hu5Xhu6/hu5vhuqXhu6/huqNmeMOgNzZn4buNw4PhuqHhu41nPsOgduG7l+G7nXctw6Mt4buV4buv4buXeHfhu63DomYt4buV4buv4bub4bql4buv4bqjZnjDoDc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOgZ3fDsnjGoeG7heG6oeG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHEg+G6peG6t+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8SDxIPEgy/Do+G6o+G6t2fhurfDo+G6seG6r+G6r+G6r8Oid8Oiw6LhurHDo+G7l8Oj4bqjLeG6p+G7m8OyLcOjLeG6sS3Do+G6o8SD4bqx4bqu4bqv4bq14bq1MuG7meG7scOzw6DhuqHhuqfhu5d3PsOgRmLhu5vDsuG6oeG7heG6reG7neG6oWbDsuG7jcSpeOG6oeG7l8OB4bqn4bqhaGLhu50x4bqhZuG7ueG7p+G7seG6oXfhuqnhu43huqHhu5XDsuG7nWLhu5vhuqHhu5vDs+G6veG7m+G6ocOy4bqp4bubw7PDoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoMOi4bqj4bqjw6DhuqHDsmnhu43Ds8Oydz7DoMSD4bql4bq3w6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V+G7r3jhu5vDs+G6oXfhur3GoeG6oT/huqDhuqHhu5fhurbhuqF34buN4bub4bqhw7Phu41i4bqhKuG7jWx34bqh4bua4bqnxqHhuqE0KuG6pk9GNeG6ocODw4HhuqfhuqHhu7HDsuG6rXfhuqFo4buN4bqhd8OycuG7m8Oz4bqh4buF4bqt4bud4bqhw4Nr4bqhw4Phu41sZuG6ocSCaeG7hXbhu413aeG6oeKAnMOyd3fhu7F2IC8vxIMy4bqjw6LhurHhuqPDo8Oj4bqvw4Phu5sy4bud4buvw7PigJ3huqHDs+G7jWLhuqHGoeG6q+G7neG6oUbDuuG7m8Oz4bqhV8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7m+G6oWjhu41s4bub4bqhd+G6oOG6oWbhu7XhuqfhuqHhu4R14bqhRnLhu5vDs+G6oeG6p+G7m+G6oTTDsnd34buxIC8v4buF4budZuG7neG7m8Oz4bqn4bubMsOz4budw4Myw4Phu5s14bqhw4Phu6fhu43huqHGoeG7s2bhuqFo4buPZsOy4bqh4buXw4HhuqfhuqFoYuG7neG6oeG7m8OyZcah4bqhZsOy4buNasah4bqhaOG7neG6q3fhuqF34bqp4buN4bqhdmLhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5Rqd+G6oeG7rXhi4bqh4bqu4bqtZuG6ocah4buN4bubw7LhuqFmw7Lhu53huqF3w7LDquG6sDHhuqF3w7Jy4bubw7PhuqHhu6144bqn4bqhd8Oy4bu14bqhaOG7neG6q+G7m+G6ocah4bqr4bud4bqhZ+G6p+G7m8Oy4bqh4buXw4Bm4bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6oUZy4bubw7PhuqHhuqfhu5vhuqFo4bqn4bubw7PhuqFo4buNa3jhuqF34buv4bqn4bqhZuG6rWbhuqHDg+G7s+G6oeG6reG7m+G6oeG7l+G7jcSp4bub4bqh4buteOG6p+G7m+G6oWhq4bub4bqhd8Oy4bqnxqHhuqHhu5vDsuG7t+G7m8OzMeG6oeG7r+G6oOG6p+G6oXfhu41r4bubMeG6ocah4bqn4bqhd3nhurDigKYx4bqh4buV4buL4bqh4buXw4HhuqfhuqFoYuG7neG6oWbDsuG7teG6oWh14bubw7PhuqHhu5fhu43EqeG7m+G6ocOybOG6ocOD4bun4buN4bqhxqF1d+G6oXZz4bqhZuG6reG6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhZuG7o+G6oeG7l+G7jcSp4bub4bqh4buteOG6p+G7m+G6oWht4bqh4bqwxKl44bqhZuG6v3jhuqF34buvw7Xhu5vDsuG6oWfhu41s4bub4bqhRuG7peG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqFGcuG7m8Oz4bqh4bqn4bubMeG6oWhp4bqhZ+G7oeG6p+G6oeG7lcOy4bup4buN4bqhd3PhuqHDg+G7s+G6oeG6reG7m+G6ocOyw7Xhu5vDsuG6oXbDgOG6ocOy4budw6lm4bqhd+G6q8ah4bqhw7Phu43huqfGoeG6oWht4bqhaOG7jWt44bqhd+G7r+G6pzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDgeG6oWjhu6Mx4bqhZuG6rWbhuqFoc+G7jeG6oXfhu7nGsOG7m8Oz4bqhaGvhuqHhu5vDs8Oyw7ThuqHhu5vhuqvhu5vhuqHhu5vDsuG6veG7m+G6oeG7m2p44bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHGoXhz4bub4bqh4buFw7ThuqHhu5XDsuG7qeG7jeG6oXdzMeG6oXfhuqvGoeG6ocOz4buN4bqnxqHhuqF3w7LDteG6oeG7scOyYuG7jeG6oWZ44bubw7PhuqFmw6rhu7HhuqF3w7Jy4bubw7PhuqF34buN4bub4bqh4bubw7Lhu7kg4bqhRsag4buaRy9GRkZHMeG6oXZz4bqhaOG7jWzhu5vhuqF3w7Lhu53huqvhu40x4bqhdnPhuqF34bqp4buN4bqh4buVw7Lhu51i4bub4bqh4bubw7Phur3hu5vhuqHDsuG6qeG7m8OzMeG6oXZz4bqhZ+G7ueG6oXfhuqnhu43huqHhu5XDsuG7nWLhu5vigKbhuqFobeG6oXfDsuG6p+G7m8Oy4bqhd+G7r+G6p+G6oXfDteG7m8Oy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhd+G6qeG7jeG6oWbDsuG7j+G7m8OyMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3VuG6p3jhuqHhu5XDsuG7jeG6oWbhu6PhuqFo4bu5xrBm4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7mzHhuqFm4bqtZuG6oWhz4buN4bqhd+G7ucaw4bubw7PhuqF24buJ4bqhw7PhuqDhu43huqHDo+G6ocahY+G6ocOD4bqp4bqhaGvhuqHhu5vDs8Oyw7ThuqFm4bqtZuG6oeG7m+G6q+G7m+G6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhaGThu5vDs+G6oeG7m8Oy4buB4bux4bqhw4Phuqnhu53huqHEgmnhu4V24buNd2nhuqHDs+G7jWLhuqHGoeG6q+G7neG6oXfhu6/EqeG7m+G6oTThu5tqeOG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZuG7o+G6ocahY+G6oeG7m+G6qeG6sOG6oXfDssO14bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqF3w7Jt4bqhaGThu5vDs+G6oeG7m8Oy4buB4bux4bqhw4Phuqnhu53huqF34buv4bqn4bubw7PhuqHEgmnhu4XhuqHDs+G7jWLhuqHGoeG6q+G7neG6oWht4bqhxqHhu6nhuqHDs+G7jeG6p+G7neG6oWfhu41s4bub4bqhw7Phu41z4bubw7PhuqFGw7rhu5vDs+G6oVfDsnLhu5vDs+G6oXfhu43hu5vhuqFo4buNbOG7m+G6oXfhuqDhuqFm4bu14bqn4bqh4buEdeG6oUZy4bubw7PhuqHhuqfhu5s1MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3VuG6p3jhuqHhu5XDsuG7jeG6oWbhu6PhuqFo4bu5xrBm4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7m+G6oWbhur/hu5vhuqF3w7Lhu41qdzHhuqFm4bqtZuG6oWhz4buN4bqhd+G7ucaw4bubw7PhuqF24buJ4bqhZsOy4buNasah4bqh4buteOG6sGvhu5vhuqHhu5Xhu41txqHhuqF24bud4bqtd+G6oXfhuqnhu43huqHhu5XDsuG7nWLhu5vhuqHhu5vDs+G6veG7m+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqh4buFw7ThuqHDsuG6q+G7jeG6ocOD4bqp4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6ocOD4buN4bqhZsOy4buNasah4bqhaOG7neG6q3fhuqF34bqp4buN4bqhdmLhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDcq4bqmT0bhuqHhu5XDsnjhurBq4bub4bqhZuG6reG7neG6ocOD4bqp4bqhaGvhuqHhu5vDs8Oyw7ThuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G6veG7m+G6oWZi4bubw7LhuqHDs+G7jeG6rWbhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqF3w7JBZjHhuqF3w7Lhu7XhuqFo4bud4bqr4bub4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhaG3huqF34buv4bqt4bubw7LhuqHhu4XDtOG6oeG7l8OB4bqn4bqhaGLhu50x4bqhZsOy4buNasah4bqhaOG7neG6q3fhuqF34bqp4buN4bqhdmLhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG6pnh3w7Lhu53hu6/DoDfhu7Aq4bqhNCrhuqZPRjU2L+G7sTc2L2fhu43Dgzc2L2fhu43Dgzc2L2fhu43Dgzc2L2fhu43Dgzc2L2fhu43Dgzc=

PV (VAFC)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]