Sau các cuộc biểu tình đấu tranh quyền lợi cho người da màu, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 14/6 tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban liên bộ nhằm đánh giá tình trạng phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng mà các nhóm sắc tộc thiểu số phải hứng chịu trong hệ thống giáo dục, y tế và tư pháp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqiIlLhu5jhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurJQScOd4bqyJTzhurLhu4rEkFLhurJQ4buUw5NS4bqy4buK4buo4bqyIeG7jOG6suG7iOG7mMWoUuG7kuG6ssOd4buYRlLhurLhu4rhu5Thu47hu7jhurLhu4jhu5glUuG7kuG6suG7uOG7qOG7iOG6oC/hu5jDguG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53DqUvEkMSo4bq24bqi4buZxJBA4bqy4buIReG7iOG6suG7iEDhu6jhu4jhurLhu4rhu5TDlUDhurLhu7jGoFLhu5jhurJKR0DhurLhu7jhu7TEkFLhu5jhurLhu7JAPOG7jFLhurJQV+G7lOG6suG7iOG7mFPhurJS4buSJlbhu5ThurLEqMSQ4bqyUcOJQOG7t+G6suG7leG7mCXhurLhu7gm4buuUuG7kuG6siJS4buY4bqyxINT4bu04buU4bu24bqy4buHU+G7mFLhu7ZTUuG6slLhu5LDiTzhurLDguG6rC/huqrhurLhu7hAPMOTUuG6suG7isWo4bqy4bu2T+G6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6slBJw53hurJR4buo4bu44bqyJTzhurLhu4rEkFLhurJQ4buUw5NS4bqy4buK4buo4bqyUuG7mOG7gFHhurJKRVLhu5jhurLhu5Lhu5RF4bqy4bu4xqBS4buY4bqy4bu44bu04bq4UuG7kuG6ssOd4buYRlLhurLhu4rhu5Thu47hu7jhurLhu4jhu5glUuG7kuG6suG7uOG7qOG7iOG6siHDieG6suG7ikfhu7jhurLhu4rGoFLhu5jhurJK4buCUuG7kuG6slHDieG6suG7iEXhu4jhurJS4buYVFHhurLhu7bhur7hu4jhurLhu7jhu6jhu4jhurLhu7jhu5jhu5TDlUDhurLhu7bFqOG6ssOd4buY4bq64buU4bqy4buYP1Lhu5LhurLhu4jhu5jhu5pA4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu5jhu47hurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurLhu5Lhu5RFU+G6ssSoJOG7iOG7t+G6sjzhurLhu7jDkuG6siHDieG6suG7uCbhurLDneG7mEXDneG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buIUeG7ti3DneG7mFPhu7hT4bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2xKjhu5Thu7bDnVDEkDzhu7PhurLhu4pQU+G7iOG7oOG7teG6slHEkOG7tOG7kuG7lFItUEvhu5Dhu7jhu7PhurLEkEDhu7hT4bu14bqyUcSQ4bu04buS4buUUi3hu7Thu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLEkEDhu7hT4bu14bq24bqy4bu44buU4bu4UEvhu6/hurYiUuG7mOG6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6slBJw53hurIlPOG6suG7isSQUuG6slDhu5TDk1LhurLhu4rhu6jhurIh4buM4bqy4buI4buYxahS4buS4bqyw53hu5hGUuG6suG7iuG7lOG7juG7uOG6suG7iOG7mCVS4buS4bqy4bu44buo4buI4bqy4buYxqBS4buY4bqy4bq6UuG7mOG6ssOC4bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6tOG6pOG6rC/DgkJDxKjDgsOCQsOC4bqo4bqmROG7uEPhuqZD4bq0UMOC4bu54buew53hu5LhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurYiUuG7mOG6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6slBJw53hurIlPOG6suG7isSQUuG6slDhu5TDk1LhurLhu4rhu6jhurIh4buM4bqy4buI4buYxahS4buS4bqyw53hu5hGUuG6suG7iuG7lOG7juG7uOG6suG7iOG7mCVS4buS4bqy4bu44buo4buI4bq24bqyxKjEkOG7uMSQLcOd4buYU+G7uFMtU+G7tOG7lOG7kuG7lFLEkFAt4bu24bu04buI4buv4bq24buY4bu44bu4w53hu7bhu7MvL+G7iMSoUuG7lFHhu5Lhu7kh4buUS+G7uFLEkFHDnVBA4bu24bu5IVIv4bu44bqq4bqk4bq0L0DDnVBTxJDEqEvEqC/hu4pT4bueU+G7oMSQL+G6pOG6tOG6pOG6tF/hurThuqpfw4Lhuqgv4buK4buUS0Dhu7jhu5RS4buYUFNSxKhTUuG7ueG7nsOd4buS4bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqLhuq/hurpS4buY4bqy4bu2ReG7uOG6skokUuG7kuG6skrhu6jhurIh4buu4buU4bqyUuG7kiZW4buU4bqy4buK4buUw5VA4bqy4bu4xqBS4buY4bqyWOG6suG7hVNSxKhTUuG7ueG6ssOBMlLhu5jhu7PhurIiw7TDgOG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu5gl4bqy4bu4JuG7rlLhu5LhurLhu4dT4buYUuG7tlNS4bqy4buI4buYU+G6suG7iuG7lMOS4bu44bqy4bqv4buY4buWUuG7mOG6ssOd4buYJeG6siJS4buY4bqy4bu2T+G6suG7iEZS4bqyUuG7mOG6vuG7iOG6slHDmuG7lOG6suG7iuG7lOG7jlLhurLDneG7mEXDneG6suG7uEXhu4jhurJK4buoUuG7kuG6suG7uOG7ruG7lOG6suG7iEXhu4jhurJS4buYVFHhurLhu7bhur7hu4jhurLhu7jhu6jhu4jhurLhu7jhu5jhu5TDlUDhurLhu7bFqOG6siHDieG6slLhu5ImVuG7lOG6ssSoxJDhurJRw4lA4bu54bqy4buV4buYJeG6suG7uCbhu65S4buS4bqy4buHU+G7mFLhu7ZTUuG6suG7iOG7mFPhurLhu4rhu5TDkuG7uOG6suG7plLhu5LhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4bu44buYw5XhurLhu4rDmeG6suG7skDEkOG6ssOd4buY4bq6UuG6sj9S4buS4bqyUeG6uFLhu5jhurJRT+G6suG7iCXEkOG6suG7mMOJUuG7kuG6suG7iOG7mCThu4jhurJS4buS4buYxqBS4bqyUuG7kiZW4buU4bqy4bu44buYxJBR4bqy4buS4buUxJDhurLhu4rhu5TDlUDhurLhu7jGoFLhu5jhurJY4bqy4buFU1LEqFNS4bqy4buIPVLhu5LhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurLDneG7mMWo4bqy4bug4buYReG7iOG6sljhurIiUuG7mOG6suG7tsSQQOG6siEk4bqy4bu2ReG7uOG6suG7mOG6uOG7lOG6slLhu5ImVuG7lOG6skrDiVLhurLhu6ZS4buS4bqyxKjEkOG6slHDiUDhurJlS1Phu7Thu5JL4bqyxJFQUzzEqOG6sljhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurLDneG7mMWo4bqyZuG7lFJSS8SQw51TUOG7lOG7tuG6ssOBZl3DgOG6suG7mMav4buU4bqy4bu44buYRVLhu5LhurLhu7jhu7Qm4buu4buI4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6rz1S4buS4bqyUuG7ksOJPOG7t+G6suG7iOG6ulLhu5jhurLhu7ZF4bu44bqy4buFU1LEqFNS4bqySuG6vOG6slDDk1LhurJFUuG6suG7mMOJUuG7mOG6siHhu5ThurLhu4rhurhT4bqyUDvhu4jhurLigJzhu7jhu5jhu5TDkkDhurLhu7ZAPOG6slLhu5Lhu5jhu6LhurIhw4nhurLhu6Dhu5RS4buY4bqy4buYU8OJUuG7kuKAneG6suG7iCXEkOG6slLhu5guUuG7kuG6slLhu5ImVuG7lOG6suG7iuG7lMOVQOG6suG7uMagUuG7mOG6suG7iDvhu4jhurJKU8SQUuG6suG7iOG7mMWoUuG7kuG6skrFqOG7lOG6suG7iOG6ulLhu5jhurLhu7ZF4bu44bqy4bu44bq44buU4bqy4bu44bu0QFLhu5LhurLhu7hGUeG6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6ssOd4buYxajhurLhu4hF4buI4buY4bqySkY84bqyIcOJ4buU4bqyUuG7ksOJPOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu5hLU+G6ssOd4buYVFLhu5LhurIh4buUw5NS4bqy4buV4buVw7l1Z+G6suG7uOG6uOG7lOG6suG7hVNSxKhTUuG7t+G6suG7mVjhurLhuq/hurpS4buY4bqy4bu2ReG7uOG6suG7hVNSxKhTUuG6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurLhu4pFU+G6skrhurzhurLhu4rhur7hu7jhurLhu5Lhu5Qu4bqyw4LDguG6puG6slLhu5ImVuG7lOG6suG7iuG7lMOVQOG6suG7uMagUuG7mOG6siHhu67hu5ThurLhu4hF4buI4bqy4buIRVPhurLhu4pA4buo4buI4bqy4buSRjzhurLhu4rhurhT4bqySuG7qFLhu5LhurLhu7fhurLhu7hHUuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu4jhurpS4buY4bqy4bu2ReG7uOG7t+G6suG7uMOJUuG7kuG6suG7uOG7tC7hurIhKuG6suG7oOG7mOG7luG7t+G6suG7kkY84bqyUUfhu7jhurLhu7jhu7RJ4bu44bqy4bu4O+G6suG7iOG7plLhu5LhurLhu4jhu6hS4buS4bu54bu54bu54bqy4bqv4bq6UuG7mOG6suG7tkXhu7jhurLhu4VTUsSoU1LhurLhu4jhu5hT4bqy4bu04buAUuG7kuG6suG7mMOJUuG7mOG6siHhu5ThurLhu4glxJDhurJS4buYLlLhu5LhurJKxajhu5ThurLhu7gmV1Lhu5LhurLhu7JAReG6suG7oOG7mOG7luG7iOG7mOG6slDDieG6suKAnOG7mFPDiVLhurLhu7hTw4lS4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7uOG7mMOV4bqy4buI4buYR8Od4bqyUuG7mElS4oCd4bqyIcOJ4bqy4bu2T+G6suG7tuG7rlHhurLhu4rhu5rhurJKJsSQ4bqy4bu0xJDhurIpTOG7uOG6siks4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7leG7tCbhu67hu4jhurJKVOG7t+G6slLhu5guUuG7kuG6slLhu5ImVuG7lOG6suG7iuG7lMOVQOG6suG7uMagUuG7mOG6suG7iDvhu4jhurJKU8SQUuG6skrhurzhurLhu7hJw53hurLhu7jhu7RAUuG7kuG6suG7uOG6uOG7lOG6suG7oOG7mEDhurLhu7JA4bq6UuG7kuG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6skrFqOG7lOG6ssSo4buU4buOUuG6suG7uOG7tCThurLhu7ZY4bqy4buyQMWo4buI4bqy4buY4buo4buU4bqyIcOJ4bqy4bu4VcSQ4bqyUuG7mMOJ4bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6ssOd4buYJeG6sljhurLhu7jhu5gl4bqySuG7puG6suG7hVNSxKhTUuG6skrDleG6suG7iuG6ulPhurIh4buO4bqyUeG7qOG7uOG6suG7tsWo4bqy4bu4JldS4buS4bqySsOJ4buU4bqy4bu44bq44buU4bqy4bug4buYQOG6siE74buI4bqyUsOJPOG6suG7uOG7tCbhu67hu4jhurJS4buYLlLhu5LhurJQVuG7lOG6skpL4bqyxKjDmsSQ4bqySlXhu5ThurLEqFnhurLhu4rDmeG6suG7uCZXUuG7kuG6suG7uDrhurLDneG7mOG7lsSQ4bqyUuG7kiZW4buU4bqy4buK4buUw5VA4bqy4bu4xqBS4buY4bqyw53hu5jhurpS4bqySsWo4buU4bqyw53hu5hGUuG6suG7iuG7lOG7juG7uOG6suG7iOG7mCVS4buS4bqy4bu44buo4buI4bqy4bu54bqy4bq3JFLhu5LhurJK4buo4bqySuG6vOG6sinhuro84bqy4bu0xJDhurLhu6Dhu5jhu5TDklLhurLhu5jhu6xS4bqy4bqk4bq04bqy4buI4bq6UuG7mOG6suG7tkXhu7jhurLhu4rhu5rhurLhu7jhu5gm4busUuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53hu5lTQOG7tOG7iEvhurbhuqLhu5Xhu5hLU+G6siLDtOG6oC/DneG6og==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]