Ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Azerbaijan đã triệu hồi đại sứ tại Hy Lạp về nước để tham vấn trong bối cảnh xảy ra cuộc giao tranh đẫm máu giữa các lực lượng Armenia và Azerbaijan tại khu vực Nagorny-Karabakh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq4w4Fd4buyxajhu4bhu6ImW+G7hltM4buo4buG4buRxKjFqOG7tHvhu7LDoC3hu4/EqHvEqMagxKhYxq/huqjhu4bhurF64buee8agxKjhu6hXxKjhu7Lhu4Zbe+G7qMOaXeG7hsavKuG7qOG7huG7okzhu6jhu4Z9NOG7hltM4buo4buGa8Og4buGw7VMPMOJL8av4buE4bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A8a+G7nsSo4buc4buA4bq44buRxahLw6Dhu4bhu4ov4buE4buCQuG7huG6vSbhu4bhu5HFqOG7tEzhu6jhu4bFqOG7qMSo4bu04buG4bqxeuG7nnvGoMSo4buoV8So4buy4buG4buiTuG7hlt74buow5pd4buGxq8q4buo4buG4buiTOG7qOG7hn004buGW0zhu6jhu4Zrw6Dhu4bDtUw84buGOVXhu4bhu7IzLOG7muG7huG7osOZ4buGW8avxKjDneG7hjnhu5Dhu7Lhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buGxqAl4buo4buG4buaTeG7ssav4buGw6FNw6Dhu4Z7xKjhu4bhu5pdJuG7muG7hsWo4buoxKjhu7Thu4Zbe8So4buyxq/hu4bhu6Lhu5bDneG7hsOdSl3hu4bFqOG7qDjEqOG7huG7mkrhu5rhu4ZZNuG7muG7hlkzIeG7ssWo4buG4bqxe8Od4bue4buy4buoxKjhu4Y5S+G7huG6sXrhu557xqDEqOG7qFfEqOG7suG7hltM4buo4buGWMavXeG7hjk24bua4buG4buRxKjFqOG7tHvhu7LDoC3hu4/EqHvEqMagxKhYxq9Dw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w4nhu6jDncWo4buG4buaWcSofX3hurLhu4Dhu5rDnX0tPMav4bu0W+G7tOG7gOG7hlvhu6hbWeG7nuG6suG7gMOBXeG7ssWo4buG4buiJlvhu4ZbTOG7qOG7huG7kcSoxajhu7R74buyw6At4buPxKh7xKjGoMSoWMav4bqo4buG4bqxeuG7nnvGoMSo4buoV8So4buy4buGW3vhu6jDml3hu4bGryrhu6jhu4bhu6JM4buo4buGfTThu4ZbTOG7qOG7hmvDoOG7hsO1TDzhu4bGr+G7sOG7ssav4buGTeG7ssav4buG4buE4buA4buGfXvhu5rhurLhu4AvL+G7muG7nOG7skPGoMSo4bu0W8avxKjhu7LGr8av4bu0xKhDOeG7si/hu5zhu559WFvhu7Q8L+G7suG7nmF9L0bhu4JI4buCL+G7hMOMw4zhu5xJ4buC4buK4buE4buISOG7ilvhu4TDjEnDjFnhu4RDVzzFqOG7gOG7hsSoWVvhurLhu4DDgV3hu7LFqOG7huG7oiZb4buGW0zhu6jhu4bhu5HEqMWo4bu0e+G7ssOgLeG7j8Soe8SoxqDEqFjGr+G6qOG7huG6sXrhu557xqDEqOG7qFfEqOG7suG7hlt74buow5pd4buGxq8q4buo4buG4buiTOG7qOG7hn004buGW0zhu6jhu4Zrw6Dhu4bDtUw84buA4buG4bucxKhbxKgtPMav4bu0W+G7tC3hu7R74buoxajhu6jhu7LEqFktfXvhu5rhurLhu4DGr1tbPH3huqgvL+G7muG7nOG7suG7qMOdxahDOeG7qOG7nlvhu7LEqMOdPFldfUM54buyL1vDjUbhu4IvXTxZ4bu0xKjhu5zhu57hu5wvPOG7muG7puG7tC9G4buCRuG7gl/hu4Thu4Jf4buC4buKL1tbw6E54buyX+G7guG7iuG7hOG7gl/EqHrhu557xqDEqOG7qFfEqOG7skNXPMWo4buA4buGL+G6uOG7kcavS+G7huG7mjfEqOG7hsag4bus4buGPMavSuG7hsavMcOg4buGfcSoXeG7hjkw4buGPMav4bu24buyxajhu4Z74bu04buaWOG7nlvhu4Y5S+G7huG7sk7hu4Y8xq9K4bu04buG4buaMcSo4buG4buaSuG7muG7hlk24bua4buGWTMh4buyxajhu4bhurF7w53hu57hu7Lhu6jEqOG7hltM4buo4buGasSo4buyV8So4buGQuG7huG6sXrhu557xqDEqOG7qFfEqOG7skPhu4bEkMOi4buyxq/huqjhu4bhurHEqeG7pS/hu6nhu6nDgeG7ueG7kUXDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu6nGr+G7nuG7tOG7hsavTuG7ssWo4buGW+G7qOG7suG7hsWp4bueXVvhu557feG7huG7mjHEqOG7huG6seG7ssavQuG7hlt74bu04buyxajhu4Zbxq8k4buyxajhu4bGoErhu7Thu4bhu5oxxKjhu4bDneG7sOG7ssavQuG7hsagJuG7hlt7U+G7suG7huG7slNd4buGez3hu4bhu7IzLOG7muG7huG7skvDoOG7hj5dxKjhu7Lhu4Zbw5TDneG7hlss4buo4buGW8avJOG7ssWo4buGW+G7qOG7suG7hls14buG4buaSuG7muG7huG7ssWoXSrhu7Lhu4Zb4buo4buy4buG4buaJOG7ssWo4buGWMavxKjhu6jhu4bhu5oxxKjhu4bhur0m4buG4buRxajhu7RM4buo4buGxajhu6jEqOG7tOG7hmvDoOG7hsO1TDzhu4Y5VeG7hjnhu6jDmuG7muG7huG7mkrhu5rhu4bhu5ok4buyxajhu4bhu5zDlOG7suG7huG6sXvDneG7nuG7suG7qMSo4buGWzXhu4bhu7IzLOG7muG7huG7ssWo4bu0S+G7qELhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buG4bui4bu24buG4bua4bu24buG4buaTeG7huG7olThu7Lhu4ZbNeG7hmvDoOG7hsO1TDxC4buGWyzhu6jhu4bigJzhu5pK4bua4buGOSDhu7LFqOG7hllO4buyxq/hu4Zbxq8/4buGxqDhu6zhu4bhu5rGr+G7qFTDneG7huG7ouG7tuG7ssWo4buG4buaMcSo4buG4bqxeuG7nnvGoMSo4buoV8So4buy4oCd4buG4buiw5nhu4Zbxq/EqMOd4buGxajhu6jEqOG7hjlL4bu04buG4buaSuG7muG7hsav4bu0TFvhu4bhu6Im4buyxajhu4Y+XcOU4buy4buGfTZDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44bupXcOg4buG4buyxq/hu6hT4buyQuG7huG6sXvDneG7nuG7suG7qMSo4buG4buiTuG7hsagSuG7muG7hsagI+G7huG7mkrhu7Thu4bGoF0m4bua4buGW3tT4buy4buG4buaMcSo4buG4bqxeuG7nnvGoMSo4buoV8So4buyQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7qXszLOG7muG7huG7ouG7tkLhu4bhu7LFqEvDoOG7hsOML+G7hOG7gkLhu4Zrw6Dhu4bDtUw84buG4buaMuG7ssWo4buG4buiTuG7hlt74buow5pd4buGxq8q4buo4buG4buiTOG7qOG7hn004buGW0zhu6jhu4bhurF64buee8agxKjhu6hXxKjhu7Lhu4Y5VeG7huG7sjMs4bua4buGfcSoXeG7hljGr+G7qOG7hltdw6BT4buy4buGxqAl4buG4buyxq844buyxajhu4bhu5pK4bu04buGxqBdJuG7muG7huG7mjHEqOG7huG6sXrhu557xqDEqOG7qFfEqOG7suG7huG7msav4bu04buGe8OS4buyxajhu4Zrw6Dhu4bDtUw84buG4buixKjhu7LFqOG7huG7nF3hu7LFqOG7hlsi4buyxajhu4bhu5rGr+G7tOG7huG7mkrhu5rhu4Y8xq/hu5Lhu7Lhu4ZbN+G7huG6sXvDneG7nuG7suG7qMSo4buGW3tT4buy4buGWU7hu7LGr+G7hlvGrz/hu4bhu7IzLOG7muG7huG7skvDoOG7hllL4buG4oCcOSThu4bhu5pP4buy4buG4buaNOG7hjlL4buGw53EqOG7ssWo4buGW+G7quG7ssav4buG4buaJOG7ssWo4buGWOG7quG7msavQ+KAncOJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOqIOG7ssWo4buG4buyxahLw6BC4buG4buaxq/hu6rhu7LGr+G7hj5dw6BV4buy4buGW0zhu6jhu4bhu5HEqMWo4bu0e+G7ssOgLeG7j8Soe8SoxqDEqFjGr+G7hltdw6BT4buy4buGxqAl4buGOSDhu7LFqOG7hllO4buyxq/hu4Zbxq8/4buG4buyS8Og4buGxqBK4bua4buGW+G7qOG7suG7hjlV4buGWFThu4bGr+G7tEzhu5rGr+G7huG7ssWoNeG7ssWo4buGxqDDk+G7suG7hsagw5Nb4buG4bui4buSXeG7hls14buG4buyxahLw6Dhu4bhu4ov4buE4buCQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7j8avXeG7hjk24bua4buG4buRxKjFqOG7tHvhu7LDoC3hu4/EqHvEqMagxKhYxq/hu4bhu7LDksOd4buGfcOUXeG7hlt74bu04buyxajhu4ZZTuG7ssav4buGW8avP+G7hjzGr+G7qsSo4buG4bupw5TDoOG7huG7kcSow53hu4bhu5oxxKjhu4bhurF64buee8agxKjhu6hXxKjhu7Lhu4ZC4buG4buyxq8z4buyxajhu4bhu5rhu7bhu4bhu6LEqOG7hn0l4buG4bucw5Thu7Lhu4bhu5oz4buGWUvhu4bhu7LFqDMu4buo4buGxagl4bua4buG4bqxe8Od4bue4buy4buoxKjhu4Z94buo4buyxq/hu4Z9JeG7ssWo4buGOUvhu4bDnV0l4buy4buGfUo84buG4buyxq/hu5g84buGOSDhu7LFqOG7huG7skvDoOG7hjlL4bu04buG4bqxe8Od4bue4buy4buoxKhDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44buB4buoVV3hu4bhu7JLw6Dhu4bhu6JO4buG4buaxq/DlMOd4buG4buyxajhu7jhu6jhu4bhu5rGr+G7tOG7huG7ssavOOG7ssWo4buGW3vEqOG7ssav4buG4buaxq/hu5A84buG4buaxq8x4buGPl3DoFXhu7Lhu4bFqOG7qDjEqOG7hsavxKjhu6jhu4bhu7IzLOG7mkLhu4bDnUvhu4bhu6Lhu67hu7LGr+G7huG7ouG7qMOZw53hu4ZZS+G7huG7ml0m4bua4buG4buaxq/hu6hU4buy4buGW3vEqOG7ssav4buGWOG7oOG7tOG7huG7nEvhu6jhu4ZbNeG7hlvGr0rhu7LFqOG7hkYv4buE4buI4buK4buK4buG4buiVOG7suG7hlvGr0rhu7LFqOG7hkkv4buE4buI4buISELhu4ZYxq/hu6hU4buy4buGWMav4bu0TeG7ssWo4buGR+G7gkPhu4Lhu4Lhu4Lhu4bhu7LFqDMu4buo4buGW8av4buow5pb4buGw51M4buyxahDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w6pP4buyxajhu4Zbxq/hu47hu7LFqOG7hltK4buo4buGxqAg4buyxajhu4Y8xq9KW+G7hls14buGfUrhu7LFqOG7hkbDjC/hu4jhu4Y5NcSo4buGPl3EqOG7hn3EqF3hu4ZYxq/hu6jhu4bhu7I/4buGe8So4buG4buaSuG7muG7hjkw4buG4buiMOG7ssWo4buG4buiJuG7hkrhu5rhu4ZZ4buow5pb4buGxajhu6g4xKjhu4bGr8So4buo4buGxqBT4buyQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uGvhu6jDmuG7suG7hsWo4buoxKjhu7Thu4Zbe8So4buyxq/hu4Y54buW4buy4buG4buc4buo4buk4buy4buGe8So4buGSuG7muG7hlnhu6jDmltC4buGxqDhu5Bb4buG4buaxq/hu5A84buGSjzhu4ZZNuG7muG7huG7ssWoS8Og4buG4buaS+G7ssWo4buGW0/hu7LFqOG7huG7mjHEqOG7hlk24bua4buGWTMh4buyxajhu4Y+XSXhu5rhu4ZbVEMvQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhurFdW8av4bu0e+G7gOG6uMSQ4bup4bupw4Hhu7nhu5Ev4bu54buo4bueW+G7ssSow50rRcOJLzzhurg=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]