(Baothanhhoa.vn) - Qua phản ánh của báo chí và dư luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành xác minh và yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm bị tố cáo nhiều lần đánh dân, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7m8ah4buQ4buSw5RG4buEROG7m8OtUXHhu4bDmXHhu4DFqHHhu4bhu5jDgeG7knHhuq7hu6/hu4REceG6ruG7iEVxU05FcT/hu6/hu4REceG7msOacVV2cWLEkOG7lHE34bu34buCcVPhu7Fxw4Phu6tx4buExJDhu7fhu4RxU0Vx4buOxJDhu63hu4LGoS/hu5Dhu5LDlEbhu4RE4bubxqEvxJBz4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiLhurDhu6nEgnDhu5tj4buY4bupceG7jsSQ4buv4buEceG7q+G7hMSQccOD4bua4bupceG6ouG7q0Zxw4PEkMOJcVPhu7FxxILhu6Jx4buG4buYw4Hhu4Thu5Fx4bquxKjhu4REccODxJDDiXElw4lx4buSxJDhu6JxZeG6vOG7hMSQceG7msOa4buRcWXDlOG7osOS4buERHEl4bup4buEcSrEkOG6vHHhuq7hu61GceG7jsSQSOG7hERxw4PEkOG7iOG7hERx4buSxJDhu6nhu4Jx4buExJDhu5zhu4RE4buRceG7kkXhuqThu5hxw4NQw4Nx4buS4bq84buExJBxP0xxZcOUSeG7hERxIuG7ouG7hERx4bqudnHDg8SQ4bq8ceG6ruG7rUZxJeG7qeG7hHE5SkVxw4PEkMOJ4buExJBxZeG6vOG7hMSQceG7msOaceG7kkXhuqbhu4RxxJDhu7Hhu4TEkHFV4burw4Nx4buCReG7hMSQcVPhu7Fxw5rhuqThu5hxw4NB4buYcSXhu6nhu4RxZcSQ4buiT+G7hERxU8agcWXEkOG6unHhu5rDmnE5RMSQRXHEkU3hu4Rx4buAReG6quG7gnHhu5LDlOG7qXHEguG7ueG7mHHEkEXhuqjhu5hxU0Vx4buOxJDhu63hu4Jx4bqu4buIRXFTTkVx4bquxKjhu4REccODxJDDiXE5ROG7mMOaQuG7hHE2xJB4w4Nx4buo4buExJDhu5FxYsSQR3Elw4lx4buSxJDhu6JxP+G7r+G7hERx4buaw5rhu5FxKsSQ4buaceG7kuG6usODxJBxw6klOSZxVXZxYsSQ4buUcTfhu7fhu4Jx4bqi4bq6ceG7kuG7iHHDg+G7q0Zx4buExJBF4bqs4buYceG7hkHhu4Rx4bqu4bur4buExJBxxILhu7fhu4Thu5Fxw4NHccSQ4bq44buExJBx4buSxJDhu57Dg3FVUXHhu4bDmXHhu4DFqHHhu4bhu5jDgeG7knHhu4RExJBF4bqk4buCceG7ksSQ4bqwRnHDleG7mMOaceG6ruG6uuG7hMSQ4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnDEguG7ksSQ4buY4buC4bqicUUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dHThu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6w7ovdHLDucSCdXLFqXV1w7nhu6fhu5J1dXN04buGw7ktc8aw4bunxILDuXPhu6XDunXDunLhu5Lhu6fFqXRy4buGxaktc+G7k+G6vuG7jkRwceG7qeG7huG7km5ww61RceG7hsOZceG7gMWoceG7huG7mMOB4buSceG6ruG7r+G7hERx4bqu4buIRXFTTkVxP+G7r+G7hERx4buaw5pxVXZxYsSQ4buUcTfhu7fhu4JxU+G7sXHDg+G7q3Hhu4TEkOG7t+G7hHFTRXHhu47EkOG7reG7gnBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5dHRwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2Phu5jhu6lx4buAReG6quG7gnHhu5LDlOG7qeG7kXEl4bup4buEcWXEkOG7ok/hu4REcVPGoHFlxJDhurpx4buaw5pxOUTEkEVxxJFN4buEceG7hMSQw4Hhu4Rx4buSxJDhu7nDmsO1cWXhu6Bx4buEd+G7gnF0cnRyceG6ruG6puG7hHHhu6UtdHJ0dOG7kXE/4buv4buERHHhu5rDmnFVdnFixJDhu5RxN+G7t+G7gnFT4buxccOD4burw4Nx4bquxKjhu4REccODxJDDiXE5ROG7mMOaQuG7hHEm4buYw5pxJeG6uOG7hMSQ4buRcWXEkOG6unHhu5rDmnFTReG6pOG7hOG7kXElw4lx4buSxJDhu6JxP+G7r+G7hERx4buaw5pxVXZxYsSQ4buUcTfhu7fhu4LDtHE5ROG7mMOaQuG7hHE2xJB4w4Nx4buo4buExJDhu5FxYsSQR3Elw4lx4buSxJDhu6JxP+G7r+G7hERx4buaw5rhu5FxKsSQ4buaceG7kuG6usODxJBxw6klOSZxVXZxYsSQ4buUcTfhu7fhu4LDtHE34bqkcWh34buEcTl34buC4buRcT/hu6/hu4REceG7msOacVNF4bqk4buE4buRcWLEkEdxKsSQ4buaceG7kuG6usODxJBxw6klOSZxVXZxYsSQ4buUcTfhu7fhu4Jx4bqudnHhu5LEkEXhuqbhu5hx4buAReG6quG7gnHhu5LDlOG7qeG7kXFEReG7q+G7gnHhu5Dhu6vhu5Lhu5Fx4bqu4bqqcVXhu6/DmnHDlOG7qXHhu4TEkEXhuqzhu5hx4buSw5Thu6JP4buERHHEkMOT4buOcVNFceG7jsSQ4but4buCceG7ksOUw4Hhu5Jx4buSUHFV4bu3w5pxxIJQ4buEROG7kXFV4bu3w5pxxIJQ4buERHHhu5LDlOG6pOG7hHHhuq7hu7nhu5Jx4buE4buK4buERHHhu4RExJBF4bqo4buO4buRcVNFceG7jsSQ4but4buCcTfhu5jDgeG7knE/4bu54buSceG6ruG7qUXDtHHhu4DEkOG7iuG7hERx4buERHfhu4Rxw4PEkMO94buE4buRcVVRceG7hsOZceG7gOG6uuG7jnHhu5LEkE9F4buRceG7hETEkEXhuqThu4Jx4buCReG7hMSQ4buRceG6ruG6qnFTRXHhu47EkOG7reG7gnHhu4DhurZGccSC4buxReG7kXHhu4bhu7Hhu4Jxw4PEkEZx4buS4bq44buExJBxxJDhurjhu4TEkHHhu47EkOG7nsODceG7kuG7reG7juG7kXHhu5Lhu61GccSC4buiceG7huG7mMOB4buEceG7gMSQ4buK4buERHHhu5Lhu4jhu5Jx4buSw5RG4buERHE5xJDhu7fhu4RxxILhu7fhu4Thu5Fx4buv4buExJBxxJDhu6LDkuG7hERx4bqu4bqm4buEceG7mMOaceG7ksOJ4buEccOD4bua4bupceG7kktxw4PEkOG7nsODcT/hu6/hu4REcVPhu7Fxw4Phu6tx4buExJDhu7fhu4Rxw4Phu6vDg3Hhuq7EqOG7hERxw4PEkMOJ4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5tlw5Thu6vDg8SQceG7hMSQReG6qOG7gnHhuq7hu4hFcVNORXHhu4TEkFLhu4REceG7gMSQ4buYw5rhuqbhu5Jx4bquReG6quG7guG7kXFTRXHhu47EkOG7reG7gnHhu4ThuqThu5hx4buSw5ThuqThu4Rx4buSxJDhu5hKw4NxU+G6rHE/4buv4buERHHhu5rDmnFVdnFixJDhu5RxN+G7t+G7gnFT4buxccOD4burw4Nx4bquxKjhu4REccODxJDDicO1cTlE4buYw5pC4buEcSbhu5jDmnEl4bq44buExJDhu5FxZcSQ4bq6ceG7msOacVNF4bqk4buE4buRcSXDiXHhu5LEkOG7onE/4buv4buERHHhu5rDmnFVdnFixJDhu5RxN+G7t+G7gsO0cTlE4buYw5pC4buEcTbEkHjDg3Hhu6jhu4TEkOG7kXFixJBHcSXDiXHhu5LEkOG7onE/4buv4buERHHhu5rDmuG7kXEqxJDhu5px4buS4bq6w4PEkHHDqSU5JnFVdnFixJDhu5RxN+G7t+G7gnHhu4bhu7Fx4buEROG7ok9FceG6ruG7nuG7hERx4bquQeG7mHHDqSU5JnFVduG7kXHDg01xw5Xhu5jhu6nhu4Rxw4PEkOG6uuG7mHHhu5LDlOG7q8ODxJBx4buExJBF4bqo4buCccODxJDDieG7hMSQceG7ksOURuG7hERxU0XhuqjDg3HDleG7mOG7r+G7hHHhu4bDmXHhu4TEkOG7sXHhu4Thu6JOw4NxU+G6rHHhuq7hu7nhu5Jx4bqu4bupRXFT4buxceG7ksOUw4Hhu5Jx4buSUHFV4bu3w5pxxIJQ4buERHHhu5LDlOG6pOG7hHHhuq7hurrhu6lx4bqi4bux4buEw7RxN+G6pHFod+G7hHE5d+G7guG7kXE/4buv4buERHHhu5rDmnFTReG6pOG7hOG7kXFixJBHcSrEkOG7mnHhu5LhurrDg8SQccOpJTkmcVV2ceG7huG7sXHhu4RE4buiT0Vx4buSw5RQw4Nx4buSReG6puG7jnHhu5LEkOG6sEZxxILDjEXhu5Fxw4PEkOG6vHHhuq7hu61GceG7ksOU4bqk4buEceG7hsOK4buExJBxU1DDg3Hhuq7hu7nhu5Jx4bqu4bupReG7kXHDleG7mOG7r+G7hHHhu4bDmXHhu5LDlMOB4buSceG7klBxVeG7t8OaccSCUOG7hEThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7mz/EqOG7hERxw4PEkMOJcTlE4buYw5pC4buEcTbEkHjDg3Hhu6jhu4TEkOG7kXFixJBHcSXDiXHhu5LEkOG7onE/4buv4buERHHhu5rDmuG7kXEqxJDhu5px4buS4bq6w4PEkHHDqSU5JnFVdnFixJDhu5RxN+G7t+G7gnHhuq52cVNFceG7jsSQ4but4buCccOV4buYw5px4bqu4bq64buExJBxU+G6rHHhuq7hu61GceG6ruG7nsOD4buRceG7hOG6puG7jnHhu5Dhu4jhu4REcVN34buEceG7gkXhu4TEkOG7kXHhu4bhu7Hhu4Jx4buv4buExJBxxJDhu6LDkuG7hERx4buERMSQReG6pOG7gnHhu5LDlEnhu4REceG6ruG6puG7hHHhu5jDmnHhu5LDieG7hHHDg+G7muG7qXHhuq7EqOG7hERxw4PEkMOJcVPhu7Fx4buSS3HDg8SQ4buew4NxP+G7r+G7hEThu5FxROG7t8OaccSC4buiceG7huG7mMOB4buEcVXhu7nhu5hx4buSw5RG4buERHFVdnHEkEpF4buTcSrGoHHhu5LEkOG6quG7kXHhu5LEkOG7q+G7hERxw7otdHJzxrDhu5FxU05FccOD4buiTeG7hERxU+G6unHhu4bhu7FxP+G7r+G7hERx4buaw5pxU0XhuqThu4Thu5FxYsSQR3EqxJDhu5px4buS4bq6w4PEkHHDqSU5JnFVdnFixJDhu5RxN+G7t+G7guG7kXHhuq7EqOG7hERxw4PEkMOJceG6rnZxw4NHccSQ4bux4buExJBxU0Vxw4Phu4hxw5lxROG7t8OaceG7ksSQ4buiTeG7hERx4buSw4nDg8SQccODxJBGceG7iuG7hERxOUThu5jDmkLhu4RxaHfhu4RxIkbhu6nhu4Thu5Fx4buSxJDhu4rhu4RxZcSQ4bqmcWhF4buExJDhu5FxVXZxZeG7luG7hERxN+G7t+G7guG7k3FlxJDhu6vhu4REccO5LXRydHThu5FxU05FccOD4buiTeG7hERxU+G6unHhu4bhu7FxYsSQR3Elw4lx4buSxJDhu6JxP+G7r+G7hERx4buaw5rhu5FxKsSQ4buaceG7kuG6usODxJBxw6klOSZxVXZxYsSQ4buUcTfhu7fhu4Lhu5Fx4bquxKjhu4REccODxJDDiXHhuq52cVXhu4pxVeG7q+G7knFTTkVx4bqi4buxcTfhuqRxZcSQ4bq6cSrhu6/hu4TEkOG7kXHhu5LEkOG7iuG7hHFlxJDhuqZxaEXhu4TEkOG7kXFVdnFl4buW4buERHE34bu34buCceG7huG7seG7gnHhu6/hu4TEkHHEkOG7osOS4buERHHhuq7huqbhu4Rx4buQ4buew4Nx4buAxJDDjeG6sHHDg+G7muG7qXHhuqLhu7FxKuG7r+G7hMSQ4buTcT/huqpxVeG7r8OaccOU4bupcXRx4buQUHFTReG6qMODceG7ksOU4bqk4buEceG7hMSQ4bui4buERHHhuq7EqOG7hERxw4PEkMOJceG7gMSQ4buK4buERHHhuqLhu6tGccOD4burRnFTTkVxw4Phu7nhu45x4buaw5rhu5Fx4buSS3HDg8SQ4buew4NxP+G7r+G7hERxw5Xhu5jhu6/hu4Rx4buGw5nhu5NxP8So4buERHHDg8SQw4lx4bqudnFTRXHhu47EkOG7reG7gnFj4buYw5px4bqu4bq64buExJBxU+G6rHHhu5LDlOG7q8ODxJBx4buExJBF4bqo4buCceG7hOG6pOG7mHFE4buiTeG7hERxw4Phu5rhu6lxw4Phu6vhu4Rx4bqiSuG7kXHhuq7hu6/hu4REcVNF4bqk4buE4buRceG7hMSQ4bu54buSceG7huG7sXHDg+G7q+G7hHHhuqJKceG7hnbhu4TEkHHhuq7hu61GccODxJDhu5pxw4PEkOG7iOG7knHDg+G7q8ODccOD4bu54buO4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5sqd+G7hHHDg+G7nnHhu4RKRXHEguG7mOG7hEThu5Fx4buSw4nhu4TEkHHDg8SQ4bu54buS4buRceG7guG7nsODceG6rkrhu5FxxJDDgeG7mHHDleG7mOG7r+G7kXHhu4RE4buYw5rhuqThu4Rx4buExJDhu7fhu4RxU0Vx4buOxJDhu63hu4Lhu5Fx4bur4buOccSCxqDhu4REcWPhu5jDmnHhuq7hurrhu4TEkHHhu5Dhu4hx4bulxrAtYz8vZWnhu5Fx4buEROG7scOaceG7pS3hu6ctdHJ0dHHDg+G7muG7qXElSnEqxJDDieG7hMSQceG7ksOU4bq6cVPhuqxxVVFx4buGw5lx4buAxahx4buG4buYw4Hhu5Jx4buSS3HDg8SQ4buew4Nx4bqu4buv4buEROG7kXHhuq7hu6/hu4REcVNF4bqk4buEcVNFceG7jsSQ4but4buC4buRcSXhu6nhu4RxZcSQ4buiT+G7hERxU8agcWXEkOG6unHhu5rDmnE5RMSQRXHEkU3hu4Rxw5Xhu5jDmuG6puG7knHhuq7hurrhu4TEkHHhu5LEkEVxxJDhu7Hhu4TEkHHhu4DFqHHhu4bhu5jDgeG7knHhuqJ54buERHHEkOG6uOG7hMSQceG7ksSQ4buew4Nx4buAxJBF4bqq4buEceG7ksOU4burw4PEkHE/4buv4buERHHhu5rDmnFVdnFixJDhu5RxN+G7t+G7guG7kXHhu4TEkEXhuqjhu4Jx4buA4bukcXRydHItdHJ0w7nDtHEq4buv4buExJBxw4Phu6tGceG6rsSo4buERHHDg8SQw4lxN+G6pHFod+G7hHE5d+G7guG7kXE/4buv4buERHHhu5rDmnFTReG6pOG7hOG7kXFixJBHcSrEkOG7mnHhu5LhurrDg8SQccOpJTkmcVV2cWLEkOG7lHE34bu34buC4buRceG7hMSQReG6qOG7gnHhu4Dhu6RxdHJ0ci10cnTDucO0cSrhu6vDg8SQceG7kuG7ueG7knHDg+G7r3HDg+G7q8ODccODxJDhu57Dg3FTxqBx4buSw5RG4buERHE/4buv4buERHHhuq7EqOG7hERxw4PEkMOJcTlE4buYw5pC4buEcTbEkHjDg3Hhu6jhu4TEkOG7kXFixJBHcSXDiXHhu5LEkOG7onE/4buv4buERHHhu5rDmuG7kXEqxJDhu5px4buS4bq6w4PEkHHDqSU5JnFVdnFixJDhu5RxN+G7t+G7guG7kXHhu4TEkEXhuqjhu4Jx4buA4bukcXRydHItdHJ0w7nhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7myXhu6nhu4RxKsSQ4bu54buOccSQ4bux4buExJBxP+G7r+G7hERx4bqiSnHhu5LEkOG6unFVdnE5RMSQRXHEkU3hu4Rxw5Xhu5jDmuG6puG7knHhuq7hurrhu4TEkHE2xJBF4bqq4buEceG7ksOU4burw4PEkHHhuq7EqOG7hERxw4PEkMOJcTlE4buYw5pC4buEcSbhu5jDmnEl4bq44buExJDhu5FxZcSQ4bq6ceG7msOacVNF4bqk4buE4buRcSXDiXHhu5LEkOG7onE/4buv4buERHHhu5rDmnFVdnFixJDhu5RxN+G7t+G7guG7kXHhu4TEkEXhuqjhu4Jx4buA4bukcXRydHItdHJ0w7nhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buO4buo4buY4buSxJBGw5Rw4bubxJHGr3FlxJDhu7Hhu4TEkMahL+G7juG7mw==

Sỹ Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]