(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trịTrung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn năm 2022.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị huyện, hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đã được phê duyệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phân công soạn, giảng cho giảng viên và tổ chức khai giảng các lớp theo kế hoạch. Với phương châm “học đi đôi với hành”, “lấy người học làm trung tâm”, cán bộ, giảng viên đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy để xây dựng phù hợp với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đang đặt ra. Ban Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ giảng viên chú trọng đến việc bổ sung, cập nhật những số liệu mới, vấn đề mới và tình hình thực tiễn của địa phương theo hướng vừa bảo đảm nội dung yêu cầu vừa đổi mới nội dung bài giảng. Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ giúp cán bộ, đảng viên có phương pháp nhận thức và tư duy khoa học, từ đó nâng cao năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, từng bước trang bị cho người học phương pháp giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, quản lý học viên, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, giáo án, quản lý hồ sơ lớp học, cấp giấy chứng nhận, hệ thống văn bản được sắp xếp, sử dụng hợp lý, khoa học. Việc trao đổi thông tin với tổ chức cơ sở đảng được duy trì thường xuyên để nắm bắt nguồn học viên, công tác chiêu sinh, thông báo kết quả học tập và ý thức chấp hành của học viên giúp cho quản lý cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đội ngũ giảng viên của trung tâm đã tích cực tham gia tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Qua công tác tập huấn, đội ngũ giảng viên đã được cập nhật những kiến thức mới được bổ sung trong chương trình, cập nhật những phương pháp, cách thức tổ chức giảng dạy phù hợp cho các đối tượng học viên hiện nay. Các giảng viên đã thực hiện tốt việc giáo dục lịch sử địa phương, lịch sử Đảng bộ huyện thông qua các bài giảng và chuyên đề báo cáo viên. Việc lồng ghép chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình bồi dưỡng được thực hiện hiệu quả, gắn với chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 có những thời điểm diễn biến rất phức tạp, gây khó khăn cho việc mở lớp, song Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong việc mở lớp như: chia nhỏ số lượng để triệu tập học viên tập trung theo khung giờ quy định, chủ động cung cấp tài liệu, hướng dẫn cho học viên học tập tại nhà, có hệ thống câu hỏi vấn đáp và yêu cầu học viên hoàn thành bài thu hoạch cuối khóa nộp tại trung tâm (theo hình thức học không tập trung). Do đó, các lớp học vẫn được mở theo kế hoạch đề ra, chất lượng học tập của học viên vẫn được bảo đảm. Các hoạt động chuyên môn thăm lớp, dự giờ được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, giảng viên được giảng thử, được góp ý xây dựng giáo án, giờ giảng để hoàn thiện bài giảng trước khi tham gia thao giảng. Tháng 4-2021, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc tham gia thao giảng cụm số VIII, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (tổ chức tại TP Sầm Sơn). Kết quả đồng chí Lương Thị Thanh, giảng viên kiêm chức của trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Xác định tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở, Trung tâm Chính trị huyện đã chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Năm 2021 đã lựa chọn được 2 tuyên truyền viên cơ sở tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh; kết quả: đạt 1 giải nhì và 1 giải ba vòng thi cụm, 1 đồng chí tham dự vòng chung khảo cấp tỉnh đạt giải ba.

Để nâng cao công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trung tâm đã đề xuất với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt, học tập nghị quyết do Trung ương hoặc tỉnh tổ chức và kết nối trực tuyến đến đảng bộ các xã, thị trấn. Năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện đã mở 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; lớp bồi dưỡng đảng viên mới; lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở... với 1.512 học viên. Trên cơ sở những chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy mới ban hành, trung tâm đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp tài liệu, hướng tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

Đồng chí Phạm Ngọc Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Trong thời gian tới, trung tâm xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; xác định rõ trách nhiệm cá nhân và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập LLCT với những nội dung phù hợp với tình hình mới và yêu cầu cụ thể của địa phương. Chú trọng vào hiệu quả bổ sung kiến thức, giải đáp vấn đề thực tiễn đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong từng bài giảng; tiếp tục đổi mới chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cơ sở, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Bài và ảnh: Tô Hà {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]