(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-5, huyện Bá Thước long trọng tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện (18-5-1949 - 18-5-2019). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Bá Thước qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các huyện Nga Sơn, Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa, Cẩm thủy, Thạch Thành; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Bá Thước

Sáng 18-5, huyện Bá Thước long trọng tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện (18-5-1949 - 18-5-2019). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Bá Thước qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các huyện Nga Sơn, Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa, Cẩm thủy, Thạch Thành; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân.

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Bá Thước

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình ra đời và phát triển của Đảng bộ huyện Bá Thước trong 70 năm qua. Tháng 2-1949, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Bá Thước được thành lập tại thôn Chiềng Lẫm, xã Điền Lư. Chi bộ Đảng ra đời là một sự kiện đánh dấu sự hình thành tổ chức Đảng đầu tiên của huyện. Từ đây phong trào cách mạng của đồng bào các dân tộc Bá Thước chính thức có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Ngày 18-5-1949, Đảng bộ huyện chính thức được thành lập tại nhà ông Đinh Văn Êu, thôn La Hán xã Ban Công.

Từ 3 đảng viên của những ngày đầu mới thành lập, đến nay Đảng bộ huyện đã có 6.231 đảng viên, sinh hoạt tại 49 chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 348 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn phát huy, kế thừa truyền thống thế hệ đi trước, có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Bá Thước luôn xác định nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đặc biệt quan tâm, củng cố xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn xác định rõ phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá; ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển đưa kinh tế của huyện ngày một đi lên.

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Bá Thước

Một tiết mục văn nghệ tại buổi tọa đàm.

Trong những năm gần đây, Đảng bộ huyện Bá Thước luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Lĩnh vực kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng; một số ngành, lĩnh vực đạt cao so với chỉ tiêu kế hoạch; giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 15,6%; giá trị xuất khẩu hằng năm đạt 1,52 triệu USD; khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm 41,5%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 24,8%, tăng 18,1%, vượt 0,5% chỉ tiêu đại hội. Dịch vụ, thương mại, du lịch chiếm 34,7%; công tác phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 23,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn trên 13%, hộ cận nghèo giảm còn trên 17%; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được quan tâm chỉ đạo, đến nay, toàn huyện có 2 xã và 54 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân huyện Bá Thước đạt được trong suốt chặng đường vừa qua. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Bá Thước cần tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ, tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Bá Thước

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm.

Cùng với đó, huyện cần tập trung đánh giá những tiềm năng, thế mạnh, có giải pháp phát huy nội lực, thay đổi tư duy, đổi mới cách làm dựa vào yếu tố nguồn lực con người, đất đai; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nhằm khai thác có hiệu quả, tiềm năng thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Thực hiện tốt công tác trồng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng, đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai theo Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy, tạo điều kiện về quỹ đất để phát triển kinh tế trang trại; nhân rộng các mô hình trang trại trồng trọt, chăn nuôi tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực như: khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, lâm sản, mây tre đan…; phát triển các ngành du lịch, dịch vụ, thương mại theo hướng đa dạng, nâng cao chất lượng, phát huy những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, đặc biệt là khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và các di tích, danh thắng trong vùng để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái cộng đồng. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho con em đồng bào các dân tộc.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo, các chương trình dự án đầu tư cho miền núi gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động, khích lệ tinh thần chủ động, ý thức tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trong nhân dân. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, xã hội phải đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, nhất là các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa; tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thường xuyên quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi cộm ngay tại cơ sở.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đề nghị: Đảng bộ huyện Bá Thước cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự phát triển. Trước mắt chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy mạnh mẽ vai trò của người đứng đầu trong thực thi công vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

Phát huy truyền thống tốt đẹp trong 70 năm qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước sẽ đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, đưa Bá Thước phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, sớm trở thành huyện khá ở khu vực miền núi của tỉnh.

Thế Anh


Thế Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]