(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 1-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Tham dự có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng; đại diện các tổ chức tôn giáo; các đồng chí đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng.

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày, nêu rõ: Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạnh, từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn khẳng định vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự buổi gặp mặt.

Đảng đã lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, viết nên những trang sử vang chói lọi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của cuộc đổi mới, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội VI (năm 1986) đến nay, thật sự là một công trình sáng tạo to lớn. Qua gần 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giơ có được cơ đồ to lớn, vai trò, vị thế cao như ngày nay”.

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm qua của Đảng và dân tộc; truyền thống đấu tranh cách mạng, những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó củng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến, phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến, nhấn mạnh: Lịch sử 90 năm của Đảng ta là hết sức vẻ vang. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta đi theo Đảng, bảo vệ Đảng. Đảng quang vinh đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết nên những trang sử vàng chói lọi. Trong 90 năm qua, bài học sâu sắc mà Đảng ta rút ra là phụng sự nhân dân, phụng sự đất nước và đưa đất nước ta vững vàng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng luôn giữ vững và vận dụng linh hoạt những nguyên tắc của Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tương tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến lưu ý, các cấp ủy đảng, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh cần nắm vững, khắc ghi những nội dung cốt lõi, quan trọng trên để trở thành mệnh lệnh hành động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là một trong số ít Đảng bộ cấp tỉnh được thành lập sớm nhất trên phạm vi cả nước và có số lượng đảng viên lớn. Kể từ khi thành lập đến nay, ở tất cả các thời kỳ, Đảng bộ tỉnh luôn vượt qua những khó khăn, thử thách để lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đặc biệt, năm 2019, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; trong đó, một số lĩnh vực đứng đầu trong cả nước. Với những thành tựu đó, Đảng bộ tỉnh hoàn toàn xứng đáng với truyền thống, bề dày lịch sử văn hóa của một tỉnh là cái nôi của người Việt cổ và có danh xưng tròn 990 năm. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến, nhấn mạnh: Đường hướng phát triển của tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 là rất rõ ràng, với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đây là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh kỳ vọng, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và từng bước hiện thực hóa “khát vọng thịnh vượng”.

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bày tỏ: Càng ôn lại lịch sử, càng ôn lại truyền thống, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh càng bồi hồi xúc động tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng ta và các chiến sĩ cách mạnh, Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; trong số đó, có nhiều người con của quê hương Thanh Hóa. Vì vậy, đồng chí đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tiếp tục nỗ lực, nêu cao đạo đức cách mạng, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta. Cũng trong dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, phấn đấu hơn nữa để đưa Thanh Hóa phát triển “nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn”.

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 16 đảng viên.

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại diện cho các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Ngọc Hân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được nhận Huy hiệu Đảng.

Đại diện cho các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Ngọc Hân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời, cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm động viên của lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đã dành cho cá nhân các đồng chí và gia đình. Mặc dù đã nghỉ hưu, tuổi cao nhưng với phẩm của người đảng viên, các đồng chí nguyện tiếp tục đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp chung của tỉnh.

Tỉnh ủy Thanh Hóa: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ.

Trước đó, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ (TP Thanh Hóa). Với niềm tin, ơn Đảng, ơn Bác Hồ cùng với “khát vọng thịnh vượng”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, tự tin bước vào thời kỳ phát triển mới, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước và trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]