(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Sáng 6-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu bật những kết đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần vào những thành tích chung của tỉnh.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu làm công tác tổ chức Đảng từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, đơn vị tham gia thảo luận chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời nêu lên những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Đồng chí Lê Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, chương trình trọng tâm của ngành, các cơ quan tham mưu về công tác tổ chức trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tham mưu cho cấp ủy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có 4 nổi bật là: Tham mưu tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân bảo đảm đúng pháp luật và phương án nhân sự đại hội. Tham mưu cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác Tổ chức xây dựng đảng phù hợp các quy định của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, gắn với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được quan tâm thực hiện, cơ bản phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từng bước được nâng lên. Công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy định. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên được quan tâm, đến ngày 31-12-2021 toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 4.710 đảng viên, đạt 125,6% kế hoạch đề ra, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên 230.741 đảng viên. Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên.

Công tác quản lý, cấp phát thẻ đảng viên, xét tặng Huy hiệu Đảng được thực hiện nền nếp theo đúng quy định; trong năm đã xét tặng, cấp phát Huy hiệu đảng cho 12.033 đảng viên, cấp 14.627 thẻ đảng viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục tồn tại, hạn chế, từ đó thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Lãnh đạo huyện Nông Cống phát biểu thảo luận.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều đồng thình thống nhất với nội dung Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nhất là tham mưu tổ chức, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội các cấp kịp thời, đảm bảo chất lượng; công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, công tác tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới.

Các ý kiến cũng đã đề cập đến hạn chế, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm, bổ sung thêm một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Lãnh đạo huyện Như Xuân phát biểu thảo luận.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát biểu thảo luận.

Các ý kiến cũng đã nêu lên những vấn đề vướng mắc phát sinh tại cơ sở đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy có hướng dẫn để giải quyết, như: Lãnh đạo huyện Nga Sơn đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu sớm ban hành Quy chế làm việc mẫu cho cấp ủy cấp huyện, để các huyện ban hành quy chế làm việc mẫu cho cấp xã. Đề nghị tỉnh xem xét nâng mức phục ấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách và những người trực tiếp thực hiện công việc ở các thôn, tổ dân phố.

Lãnh đạo huyện Như Xuân đề nghị Trung ương cần có cơ chế cho các địa phương được ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, động viên, khuyến khích cán bộ trong công tác biệt phái; nghỉ hưu sớm, thôi việc ngay, nhằm kịp thời thay thế những cán bộ cầm chừng, năng lực hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn đề nghị Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đoàn viên, thanh niên khu vực trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân cư; tạo môi trường để bồi dưỡng, giới thiệu, phát triển đảng viên từ đoàn viên trong khối trường học…

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trực tiếp giải đáp những đề xuất, kiến nghị được các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh về sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả nổi bật của ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cáo và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2021.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh phấn khởi trước những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã từng bước được nâng lên, nhưng vẫn còn một bộ phận yếu về năng lực, trình độ, phương pháp, tác phong công tác không phù hợp với vị trí công việc; tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật lao động và đạo đức công vụ chưa cao. Vẫn còn thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.

Trong công tác đánh giá cán bộ, vẫn còn tình trạng nể nang, có chỗ đánh giá chưa thực chất. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vẫn còn có tình trạng chưa bám sát quy hoạch, đào tạo không đúng với chuyên ngành, vị trí công tác; một số cán bộ chuyên môn năng lực hạn chế, tinh thần, trách nhiệm không cao nhưng chưa được thay thế hoặc bố trí lại chưa kịp thời…

Về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số chi bộ còn rất hạn chế; chưa kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng chính trị và những sai phạm của cán bộ, đảng viên; chất lượng sinh hoạt chi bộ còn thấp, nội dung nghèo nàn, đơn điệu, không sát với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu chưa cao; có nơi việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên gặp rất nhiều khó khăn; nguồn nhân sự bố trí làm bí thư chi bộ, trưởng phố gặp khó khăn; có nơi đánh giá, phân loại đảng viên chưa thực chất.

Từ những hạn chế được chỉ ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần phải nhanh chóng có các chủ trương, giải pháp để khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu lên những định hướng lớn của tỉnh trong năm 2022 và đề nghị trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, đồng thời thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và chuẩn bị kỹ lưỡng các kế hoạch, chương trình hành động giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức sơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ”.

Trước mắt, cần tập trung cao cho công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" và Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Khẩn trương tổng kết, đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 12-3-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, gắn với quán triệt, triển khai và tham mưu tổ chức thực hiện Quy định 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả công tác tham mưu về quy trình công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Đổi mới nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, mà trọng tâm là công minh, công bằng trong đánh giá và sử dụng cán bộ. Đánh giá cán bộ phải căn cứ vào hiệu quả công tác, có sản phẩm cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Từ đó công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, giám sát...

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao chất lượng thẩm định các đề án về công tác tổ chức bộ máy; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu cho cấp ủy điều động, luân chuyển, thay thế những cán bộ sa sút về phẩm chất, đạo đức, năng lực yếu kém, có dấu hiệu mất đoàn kết, để địa phương trì trệ, yếu kém kéo dài...

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 05 ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong sinh viên và học sinh các trường THPT... gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của từng loại hình chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc tình hình chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị; quản lý chặt chẽ các vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên, chuẩn bị thật tốt nguồn nhân sự quy hoạch cho các giai đoạn tới.

Củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách phù hợp; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, từng cơ quan. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng tiếp nối và phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đưa Thanh Hoá sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]