(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Kết luận số 04-KL/TU, ngày 27-3-2002 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những đơn vị sao nhãng...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện nghiêm việc mua, đọc báo Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Kết luận số 04-KL/TU, ngày 27-3-2002 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những đơn vị sao nhãng...

Thực hiện nghiêm việc mua, đọc báo Đảng

Thầy và trò Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh đọc báo Đảng. Ảnh: Minh Đạo

Những kết quả đáng ghi nhận

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh, ngày 28-2-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 445-CV/TU về việc “Tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”. Công văn khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua, đọc, làm theo báo Đảng; biểu dương các đơn vị thực hiện tốt; đồng thời phê bình, nhắc nhở các đơn vị chưa thực hiện nghiêm. Qua đó, yêu cầu tất cả các đơn vị phải thực hiện nghiêm và duy trì lâu dài việc mua, đọc, làm theo báo Đảng.

Ngay sau khi tiếp nhận Công văn số 445-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để phổ biến, quán triệt nội dung các chỉ thị, kết luận, công văn của Trung ương, của tỉnh; nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua, đọc, làm theo báo Đảng; đồng thời yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, khối đoàn thể, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Do đó, đến nay, 100% chi bộ khối xã, phường, thị trấn (gọi tắt là chi bộ nông thôn) thuộc 26/27 huyện, thị xã, thành phố đều đặt mua báo Thanh Hóa. Dẫn đầu toàn tỉnh là huyện Thọ Xuân. Bởi, không chỉ các chi bộ nông thôn, mà hầu hết các chi bộ khối trường học, bệnh viện, các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong huyện đều đặt mua báo Đảng. Các huyện: Nông Cống, Bá Thước, Hoằng Hóa, Quảng Xương... cũng đặt mua báo Đảng với tỷ lệ cao góp phần ổn định số lượng phát hành báo Thanh Hóa trên toàn tỉnh trong khoảng từ 11.500 đến 13.500 tờ/kỳ.

Vẫn còn những đơn vị chưa thực hiện nghiêm

Số lượng báo Thanh Hóa phát hành tuy cao so với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; song vẫn chưa đạt yêu cầu so với số lượng đảng bộ, chi bộ và bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Bởi, vẫn còn không ít các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp; cá biệt vẫn còn một số đảng bộ xã, chi bộ nông thôn ở một số huyện chưa thực hiện nghiêm chỉ thị, kết luận, công văn của cấp trên về việc mua, đọc báo Đảng. Đó là: Huyện Yên Định mới có 88% số đảng bộ, 86% số chi bộ nông thôn đặt mua báo Thanh Hóa (là huyện có tỷ lệ đặt mua báo Đảng thấp nhất toàn tỉnh). Có đảng bộ cơ quan huyện ủy, đảng bộ cơ quan UBND huyện gồm nhiều chi bộ, nhưng mỗi đảng bộ chỉ đặt 1 tờ/kỳ báo Thanh Hóa hàng ngày. Huyện Hoằng Hóa có Đảng bộ xã Hoằng Xuân và nhiều chi bộ thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện không đặt mua báo Thanh Hóa. 100% các chi bộ trường tiểu học, THCS và một số trường THPT trên địa bàn huyện Triệu Sơn không đặt mua báo Đảng. Cá biệt, tại Đảng bộ xã Đông Quang (Đông Sơn), phó bí thư thường trực Đảng ủy Lê Văn Nghĩa còn ký văn bản chỉ đạo chỉ mua 8 số báo Nhân Dân cho 6 chi bộ thôn và bí thư, phó bí thư thường trực đảng ủy xã, không mua báo Thanh Hóa. Như vậy là không chấp hành các chỉ thị, công văn hướng dẫn của cấp trên (các cơ sở đảng phải mua, đọc báo Đảng, gồm báo Nhân Dân, báo Đảng địa phương - tức báo Thanh Hóa). Ngoài những nguyên nhân chủ quan kể trên, thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh đã giảm 1.578 thôn, tổ dân phố, nên tổng số chi bộ giảm, do đó lượng báo phát hành đến các chi bộ cũng giảm theo.

Phấn đấu 100% đơn vị đặt mua, đọc báo Đảng

Nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, ngày 9-5-2017, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ban hành Công văn số 763, có đoạn: “Ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã phải mua báo, tạp chí; trong đó có báo Đảng địa phương và yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện”.

Cũng với tinh thần ấy, đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc; các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo các cơ sở đảng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo Đảng; xem đây là một trong những nội dung, tiêu chí để bình xét các danh hiệu thi đua của chi bộ và người đứng đầu cấp ủy. Cùng với đó, liên ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh, Báo Thanh Hóa thống nhất xem xét, đề nghị cấp bù kinh phí mua báo cho các chi bộ nông thôn phù hợp với báo Thanh Hóa tăng kỳ (từ 6 kỳ lên 7 kỳ/tuần), tăng giá (từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng/số). Số kinh phí này không chuyển cho các xã, vì có xã dùng đặt mua báo, có xã sử dụng sai mục đích; nên giao cho ban tuyên giáo các huyện đặt mua báo, cấp cho các chi bộ nông thôn sẽ tập trung, đúng mục đích, không để các chi bộ nông thôn thiếu báo Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Ban sẽ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra, đánh giá lại công tác đặt mua, đọc báo Đảng theo chỉ thị, công văn của Trung ương, của tỉnh; từ đó đề xuất các giải pháp hữu hiệu thực hiện trong thời gian tới, phấn đấu 100% cơ sở đảng đặt mua, đọc, làm theo báo Đảng.

Đồng thời với việc đặt mua báo Đảng, Công văn 445 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ rõ: Các đảng bộ, chi bộ cần chủ động, sáng tạo, có hình thức phù hợp để đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu, qua đó hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để mọi người phấn khởi thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của từng cơ quan, đơn vị và cả tỉnh ngày càng lớn mạnh.

Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc, thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, được sự quan tâm của tỉnh, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Thanh Hóa đã, đang tập trung nâng cao chất lượng nội dung các tin, bài, ảnh, từng bước đổi mới cách trình bày theo xu thế báo chí hiện đại, nâng cao chất lượng in ấn để các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa ngày càng hấp dẫn hơn về nội dung và hình thức. Cùng với đó, báo được Bưu điện tỉnh chuyển nhanh hơn đến tay bạn đọc. Nhận được báo, hầu hết các đồng chí bí thư chi bộ đọc, nghiên cứu, tổng hợp và dành thời gian đầu buổi sinh hoạt chi bộ để thông tin đến đảng viên. Công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện dành 20 phút đầu giờ buổi sáng mỗi ngày để đọc báo. Nhiều chi bộ thôn, khu phố, các nhà trường đã lưu giữ sách, báo, tạp chí tại nhà văn hóa, thư viện để cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân đều có thể đến đọc. Một số nơi còn cho bạn đọc đăng ký mượn sách, báo, tạp chí về nhà đọc...

Đồng chí Lữ Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo (Quan Sơn), phấn khởi, cho biết: “Đọc báo Đảng - báo Thanh Hóa đã giúp đồng bào các dân tộc hiểu hơn về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; học hỏi được các mô hình, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đẩy lùi hủ tục; xây dựng, bảo vệ đường biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển. Đây cũng là một trong những kết quả giúp đảng bộ xã liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh”.

Ông Đinh Viết Ba, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng, khẳng định: Mặc dù hiện nay có nhiều báo điện tử, mạng xã hội với những thông tin đa chiều, nhanh nhạy; song báo Đảng vẫn là kênh thông tin chính thống, là “món ăn” tinh thần không thể thiếu mỗi ngày. Báo Thanh Hóa đã phản ánh kịp thời các tin tức thời sự, các sự kiện lớn trong tỉnh; đồng thời có nhiều thông tin, với định hướng đúng, giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu, tự tin đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; thi đua xây dựng làng, xã, gia đình ngày một tốt hơn.

Hầu hết các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đặt mua, đọc báo Đảng

Thực hiện nghiêm việc mua, đọc báo Đảng

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 104 cơ sở đảng. Hàng năm, theo sự biến đổi (tăng, giảm) của các doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều nhắc nhở các đảng ủy, chi bộ trực thuộc đặt mua, đọc báo Đảng. Do đó, năm 2018, mỗi ngày, các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối đã đặt mua 235 số báo Thanh Hóa.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đảng bộ, chi bộ chưa đặt mua. Thực hiện Công văn hướng dẫn của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo kiểm tra việc mua, đọc báo Đảng, gửi tất cả các cơ sở đảng trong đảng bộ. Trong đó yêu cầu những đơn vị chưa thực hiện thì đặt mua ngay; các đơn vị đã đặt mua thì duy trì thường xuyên. Chính vì vậy, hiện nay, mỗi ngày, tổng số báo Thanh Hóa các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Khối đặt mua đã tăng lên 241 tờ. Không dừng lại ở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu những đơn vị chưa đặt mua báo Đảng thì nghiêm túc thực hiện, phấn đấu hầu hết các cơ sở đảng trong Đảng bộ đều đặt mua, đọc báo Đảng.

Ngô Xuân Nhân

Phó Bí Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Niềm vui của người đưa báo đến tay bạn đọc

Thực hiện nghiêm việc mua, đọc báo Đảng

Dù tổng đường đi từ Bưu điện tỉnh (TP Thanh Hóa) về các huyện dài gần 2.000 km, về các xã hơn 8.000 km, nhiều nơi phải vượt qua đồi núi, sông suối, nhất là mùa mưa bão, đường lầy lội, trơn trượt... đi lại rất vất vả; song toàn thể cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chung; trong đó có việc bảo quản báo không nhàu nát, chuyển đến tay bạn đọc không nhầm lẫn, chậm trễ, mà sớm nhất trong ngày ra báo (trừ một số xã vùng sâu, vùng xa, biên giới thuộc các huyện: Quan Sơn, Mường Lát, nhân viên phát báo đi trong ngày không tới, phải chuyển sang ngày hôm sau).

Niềm vui của bạn đọc khi đón nhận, lần giở trang báo mới phát hành ra đọc đã lan truyền, làm vơi đi nỗi vất vả của “anh lính quân bưu”. Từ đó như nhắc nhở chính mình phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là đưa thư, báo sớm nhất đến tay bạn đọc.

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc Bưu điện tỉnh

Thọ Xuân sẽ luôn duy trì tốt việc mua, đọc báo Đảng

Thực hiện nghiêm việc mua, đọc báo Đảng

Thọ Xuân vốn là một trong những huyện dẫn đầu việc mua, đọc, làm theo báo Đảng. Tuy nhiên, sau đó có thời gian sụt giảm vì một số cấp ủy, người đứng đầu đơn vị không quan tâm, ngành chức năng thiếu kiểm tra, nhắc nhở...

Không để tình trạng trên kéo dài, thực hiện các chỉ thị, công văn hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, sau khi nghe Bưu điện huyện báo cáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành công văn yêu cầu tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc không chỉ đặt mua, đọc báo Đảng trong một tháng, quý, cả năm; mà phải duy trì lâu dài. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Bưu điện huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, nếu đơn vị nào không đặt mua, đọc báo Đảng sẽ có biện pháp xử lý ngay. Chính vì vậy mà không chỉ những năm gần đây, hiện nay, Thọ Xuân phấn đấu luôn duy trì, giữ vững là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về việc mua, đọc, làm theo báo Đảng.

Nguyễn Xuân Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân

Tác dụng từ việc tiếp thu thông tin báo Đảng tại các hội nghị chi bộ

Thực hiện nghiêm việc mua, đọc báo Đảng

Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, hàng tháng, chi bộ thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa) đều tổ chức họp định kỳ. Tại hội nghị, sau khi triển khai nội dung chính, bí thư chi bộ thông tin ngắn gọn nội dung báo Đảng (báo Thanh Hóa) đăng các vấn đề: Kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, an ninh trật tự; thời sự trong nước, quốc tế... Nội dung cần quan tâm được bí thư chi bộ đánh dấu trong từng số báo.

Tiếp thu thông tin trên báo Thanh Hóa đã trở thành “món ăn” không thể thiếu trong mỗi kỳ họp chi bộ. Đảng viên nào cần đọc kỹ hơn thì đến nhà văn hóa mượn. Đọc báo nắm được thông tin chính thống, có tác dụng định hướng dư luận. Cùng với đó là những tệ nạn cần đấu tranh, ngăn chặn; mô hình hay cần học tập, làm theo. Qua đó nội dung sinh hoạt chi bộ cũng được đổi mới, phong phú hơn, nhiều quần chúng càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, mong muốn phấn đấu vào Đảng. Năm 2018, chi bộ thôn Trường Sơn có 2 quần chúng ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng; được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn Ngọc Sơn

Bí thư chi bộ thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa

Minh Đạo


Minh Đạo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]