(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Thiệu Hóa  luôn quan tâm  công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện BTVHU quản lý, nhằm đảm bảo chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Thiệu Hóa chú trọng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Xác định công tác cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Thiệu Hóa luôn quan tâm công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện BTVHU quản lý, nhằm đảm bảo chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Thiệu Hóa chú trọng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiệu Hóa (người đứng ở giữa) đến kiểm tra công trình nhà văn hóa tiểu khu 6 đang được đầu tư xây dựng.

Đồng chí Đỗ Ngọc Luân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thiệu Hóa, cho biết: Để công tác cán bộ đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, BTVHU đã tập trung đánh giá cán bộ trên tinh thần công tâm, đúng người, đúng việc. Cùng với đó, BTVHU rất coi trọng việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, lối sống, tác phong, việc làm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn lựa chọn trẻ hóa, chuẩn hóa, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gần dân... trong quá trình đánh giá cán bộ. Để thực hiện công tác cán bộ một cách bài bản, khoa học, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu BTVHU Thiệu Hóa sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cán bộ theo hướng phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó, ngoài các quy định chung về công tác cán bộ đã được Trung ương, Ban Thường Tỉnh ủy quy định, BTVHU Thiệu Hóa bổ sung nội dung đánh giá cán bộ phải có trải nghiệm với công việc khi lựa chọn nhân sự. Cùng với việc đánh giá cán bộ, BTVHU Thiệu Hóa luôn đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị vì sự phát triển chung của huyện. Trong năm 2021, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Thường trực, BTVHU Thiệu Hóa xem xét, quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cho 74 cán bộ thuộc diện BTVHU quản lý nhận nhiệm vụ mới.

Từ việc điều động, luân chuyển, các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới đã tiếp cận nhanh với công việc, phát huy được vai trò của người đứng đầu, tập hợp, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất tại cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét ở địa phương, đơn vị. Điển hình như đồng chí Trần Ngọc Tùng, tháng 3-2021, khi đang giữ chức phó trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin trực thuộc UBND huyện, đồng chí được BTVHU Thiệu Hóa điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Trung, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử để HĐND xã Thiệu Trung bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cương vị mới được tổ chức phân công, đồng chí Tùng đã tìm hiểu thực tế của địa phương và chủ động xây dựng mối đoàn kết trong cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể; tích cực đi cơ sở không chỉ để làm quen địa bàn mà còn bám sát, nắm tâm tư của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Qua tìm hiểu thực tế địa phương, đồng chí Tùng nhận thấy, Thiệu Trung là một trong 3 xã đầu tiên được tỉnh chọn xây dựng điểm nông thôn mới (NTM), đến năm 2012 đạt xã NTM. Tuy nhiên, sau khi đạt xã NTM, do cấp ủy, chính quyền có một thời gian “trùng xuống”, nên các phong trào thi đua trở nên “bình bình”, không có sức bật mới. Để gây dựng lại phong trào, đồng chí Tùng đã họp bàn cùng Ban Thường vụ Đảng ủy (BTVĐU) xã Thiệu Trung triển khai rà soát lại các tiêu chí trong xây dựng xã NTM nâng cao đã được BTVHU giao từ năm 2018, nhưng chưa hoàn thành để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Căn cứ vào các tiêu chí, đồng chí Tùng đã tham mưu cho BTVĐU xã Thiệu Trung kiện toàn lại ban chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao và phân công rõ trách nhiệm cho cán bộ, đoàn thể, chi bộ, đảng viên tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hoàn thành 15/15 tiêu chí NTM nâng cao.

Sau gần 1 năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự giúp đỡ của huyện, tháng 12-2021, xã Thiệu Trung đã được công nhận xã NTM nâng cao. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng nâng cấp, đời sống Nhân dân được nâng lên; các thiết chế văn hóa được quan tâm hoàn thiện. Các phong trào thi đua được khơi dậy. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, Thiệu Trung phấn đấu đến cuối năm 2022, hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Trong công tác cán bộ, BTVHU Thiệu Hóa luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, mạnh dạn đưa cán bộ trẻ đảm nhận những việc mới, việc khó để rèn luyện, “thử lửa”. Điển hình như đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu (sinh năm 1984). Tháng 9-2020, khi đang giữ chức Chánh Thanh tra thuộc UBND huyện, đồng chí được BTVHU điều động bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiệu Hóa, đơn vị vừa được sáp nhập từ thị trấn Vạn Hà và xã Thiệu Đô năm 2019, với dân số gần 18.000 người. Là cán bộ trẻ khi nhận nhiệm vụ mới, điều mà đồng chí Hiểu trăn trở là làm sao đưa thị trấn Thiệu Hóa ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao. Do vậy, đồng chí đã dành thời gian xuống địa bàn các khu dân cư; tranh thủ học hỏi kinh nghiệm của các cán bộ lãnh đạo thế hệ trước; đồng thời nắm bắt tâm tư, tìm hiểu các vấn đề đang tạo “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trấn. Thông qua tìm hiểu, đồng chí Hiểu nhận thấy, để thị trấn phát triển trước tiên cần phải có quy hoạch chung một cách bài bản; đồng thời phải bắt tay ngay vào chỉnh trang đô thị để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư. Từ suy nghĩ đó, đồng chí Hiểu họp bàn với BTVĐU thị trấn lựa chọn công tác giải phóng mặt bằng làm khâu đột phá. Đồng chí Hiểu đã lựa chọn việc giải tỏa các hộ dân lấn chiếm hành lang hai bên đầu cầu Thiệu Hóa để dựng lều quán kinh doanh mà nhiều năm trước đây không thể giải tỏa được. Thông qua quá trình tuyên truyền, vận động và kiên trì thuyết phục của cá nhân đồng chí Hiểu cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn, đến nay các hộ dân đã đồng tình trả lại mặt bằng, tháo dỡ hàng quán, tạo mỹ quan đô thị ngày càng văn minh.

Trao đổi với đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, được biết: Thực tế cho thấy, việc luân chuyển, điều động cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tạo được bước chuyển biến cho cơ sở. Chất lượng hoạt động, quản lý, điều hành của bộ máy cấp ủy, chính quyền được nâng lên. Nhiều cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Các đồng chí được luân chuyển đã nhanh chóng tiếp cận với điều kiện, môi trường làm việc mới, phát huy được khả năng công tác và vai trò, trách nhiệm để cùng lãnh đạo địa phương kịp thời tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, khắc phục những yếu kém trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có thể nói, việc luân chuyển cán bộ ở Thiệu Hóa đã tạo ra sự gắn kết trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị có cán bộ luân chuyển, hạn chế tư tưởng cục bộ địa phương trong bố trí cán bộ, tạo phong cách làm việc mới, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]