(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Sáng 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các vụ, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Trung ương; cán bộ chủ chốt Đảng ủy Công an Trung ương; báo cáo viên Trung ương. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các ban cán sự đảng, đảng đoàn; trưởng, lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh…

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới khoảng 70 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Riêng tại tỉnh Thanh Hóa, có 146 điểm cầu; điểm cầu chính tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 31 điểm cầu tại 27 huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; 114 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp với trên 25.000 đại biểu tham dự.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến khó khăn, phức tạp, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân ta cần kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc học tập chuyên đề rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Để việc học tập chuyên đề có hiệu quả, đồng chí đề nghị các đại biểu tại tất cả các điểm cầu tập trung theo dõi, tiếp thu các nội dung báo cáo viên truyền đạt, kết hợp nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới ngày càng thiết thực, lâu bền.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề. (Ảnh chụp màn hình)

Đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến trong cả nước được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung của chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó nổi bật là 2 luận điểm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Các nội dung trên được Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác, những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác vì dân, lo cho dân, để đại biểu các điểm cầu hiểu hơn về các nội dung của chuyên đề; đồng thời trình bày chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đông Sơn.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 4-12-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Để triển khai thực hiện chuyên đề trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề, tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; đưa nội dung chuyên đề vào các cuộc sinh hoạt chi bộ, thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu, nghiên cứu việc triển khai thực hiện phù hợp với địa phương đơn vị; chỉ đạo tuyên truyền tập trung vào những nội dung cơ bản của chuyên đề, tuyên truyền rộng rãi các mô hình, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến…

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, dựa trên nội dung được truyền đạt tại hội nghị và căn cứ vào hướng dẫn cụ thể của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, nghiêm túc triển khai việc học tập chuyên đề năm 2020. Trên cơ sở đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, thành công việc thường xuyên, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chuyên đề, đối với tập thể, lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bức xúc trong nhân dân để tập trung tháo gỡ; đối với cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu phải liên hệ với công việc để phát huy cái tốt và khắc phục khiếm khuyết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương khen thưởng các mô hình hay, nhân tố mới, đồng thời nhắc nhở uốn nắn những biểu hiện chưa tốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra các cấp gắn với tiến hành sơ kết, tổng kết theo quy định.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]