(Baothanhhoa.vn) - Năm 2021 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, ngay sau thành công của đại hội, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ, đảng ủy viên cơ sở mới được bầu vào cấp ủy đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Năm 2021 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, ngay sau thành công của đại hội, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ, đảng ủy viên cơ sở mới được bầu vào cấp ủy đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ĐảngXây dựng NTM, xã Hoằng Thành đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân.

UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) của năm, cả nhiệm kỳ, trong đó năm 2021 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nắm bắt tình hình, giải quyết đơn thư tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí cấp ủy viên tăng cường công tác kiểm tra trực tiếp việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị được phân công phụ trách. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giám sát chuyên đề 1 cuộc về việc lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 5 đơn vị. Qua giám sát đã kịp thời chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử ĐBQH và HĐND ở cơ sở, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử trên địa bàn huyện. Đồng thời, phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn tăng cường đi cơ sở, hàng tháng, quý dự họp với các chi bộ để nắm bắt tình hình cơ sở báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các phương án xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại chỗ. Nhờ vậy, tình hình trong huyện những tháng đầu năm đến nay cơ bản ổn định.

Công tác KTGS của các ban xây dựng Đảng được phối hợp chặt chẽ với UBKT Huyện ủy tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình KTGS năm 2021 và được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công chủ trì một số cuộc KTGS theo chuyên đề ở quý III và quý IV. Cụ thể, Ban Tuyên giáo kiểm tra thường xuyên đối với việc tuyên truyền bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; Ban Dân vận phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện giám sát việc thực hiện quy trình bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở cơ sở; Ban Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đảng viên đối với 2 đảng bộ cơ sở và kiểm tra đóng dấu kỹ thuật Đảng đối với đảng viên trong toàn huyện...

Tại các đảng ủy cơ sở tổ chức 12 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 24 chi bộ trực thuộc đảng ủy. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xếp loại đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thôn kiểu mẫu ở các chi bộ và chỉ đạo UBKT đảng ủy và chi bộ trực thuộc thực hiện 30 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 đảng viên về vi phạm chỉ thị, nghị quyết, đạo đức lối sống, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và chính sách dân số tại các đơn vị xã: Hoằng Tiến, Hoằng Thái, Hoằng Trường, Hoằng Đức, Hoằng Hà, Hoằng Kim, Hoằng Châu, Hoằng Phong, Hoằng Đông, Hoằng Đạt, Hoằng Trường, thị trấn Bút Sơn và đảng ủy cơ quan các đoàn thể cấp huyện. Thực hiện 15 cuộc giám sát chuyên đề đối với 27 tổ chức đảng. Nội dung tập trung về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu ở các thôn, các phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phòng, chống dịch COVID-19...

Đối với UBKT các cấp, UBKT Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ nhiều nội dung, chương trình quan trọng nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong thực hiện nhiệm vụ hàng quý, hàng năm; tiếp công dân định kỳ cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy theo quy định, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 đảng viên; kiểm tra chuyên đề 1 cuộc về việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đối với 6 đảng ủy và UBKT đảng ủy các đơn vị; 3 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng cấp dưới và 10 đảng viên. Công tác giám sát, tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình.

UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra chuyên đề 17 cuộc đối với 25 chi bộ. Qua kiểm tra đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật 7 đồng chí. UBKT đảng ủy tổ chức 9 cuộc giám sát chuyên đề đối với 15 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Nội dung giám sát thực hiện quy chế hoạt động của các đoàn thể, việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Qua KTGS từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng và UBKT Huyện ủy đã xem xét, kết luận và quyết định thi hành kỷ luật 39 đảng viên vi phạm với các hình thức: khai trừ khỏi Đảng 1 đồng chí, cảnh cáo 4 đồng chí, khiển trách 34 đồng chí.

Qua KTGS và giải quyết đơn, thư đã kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, phê bình, nhắc nhở những đơn vị còn hạn chế, yếu kém; đồng thời chỉ đạo các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Bài và ảnh: Minh Trang {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]