(Baothanhhoa.vn) - Ba năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 được triển khai, chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng hoàn thành vượt mức kế hoạch với 129%. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong doanh nghiệp tư nhân cũng được củng cố, là động lực để các đơn vị hoàn thành song song nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân: Bài 2- Khi doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng

Ba năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 được triển khai, chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng hoàn thành vượt mức kế hoạch với 129%. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong doanh nghiệp tư nhân cũng được củng cố, là động lực để các đơn vị hoàn thành song song nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân: Bài 2- Khi doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng

Đảng viên Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Sun Jade (bên trái ảnh) trao tiền hỗ trợ làm nhà từ quỹ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Mai

Thêm tổ chức đảng, thêm động lực phát triển

Trong 2 năm 2019-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thành lập được 26 tổ chức đảng (vượt kế hoạch giao 16 tổ chức đảng). Cùng với đó, cấp ủy cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định, phù hợp với sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đến trước khi triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 27-9-2021) về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc các đảng bộ TP Thanh Hóa, Hoằng Hóa, Như Xuân, Bá Thước, toàn đảng bộ khối có 106 doanh nghiệp, phân theo loại hình có 79 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Tháng 3-2021, Chi bộ Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Đại Tấn (TP Thanh Hóa) được thành lập, trực thuộc Đảng bộ Khu Công nghiệp Lễ Môn. Trước thời điểm trên, 4 đảng viên là cán bộ, người lao động trong công ty tham gia sinh hoạt ghép với Chi bộ Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Vinaconex. Từ những bất cập trong quá trình sinh hoạt ghép đối với việc thực hiện nhiệm vụ riêng của công ty, đồng thời nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng TCCSĐ trong doanh nghiệp, ông Vũ Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Đại Tấn đã đề xuất với cấp ủy cho tách 4 đảng viên của công ty thành lập chi bộ riêng.

Giờ đây, với cương vị là người đứng đầu công ty, kiêm bí thư chi bộ, đồng chí Vũ Văn Sơn cho rằng: “Rất ít doanh nghiệp tư nhân chú trọng công tác Đảng, bởi với doanh nghiệp nhiệm vụ phát triển kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, tôi xác định phải gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ chính trị. Khi doanh nghiệp có tổ chức đảng, đảng viên là đầu tàu gương mẫu để người lao động noi theo, có lý tưởng phấn đấu, có trình độ chính trị vững vàng thì nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng có thể hoàn thành tốt hơn”. Chính vì vậy, vượt qua những khó khăn ban đầu khi mới thành lập, Chi bộ Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Đại Tấn đã cùng các chi bộ khác trong Đảng bộ Khu Công nghiệp Lễ Môn tìm hướng đi cho sản xuất, kinh doanh trong “cơn bão” dịch COVID-19.

Năm 2020, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khu Công nghiệp Lễ Môn đạt 1.409,5 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương 50 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động với mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã thường xuyên làm việc, trao đổi thông tin với lãnh đạo doanh nghiệp, tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp sắp xếp, bố trí bộ máy tinh gọn, làm việc hiệu quả; thực hiện đúng quy định pháp luật về hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể giữa doanh nghiệp với người lao động. Qua đó, củng cố, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức đảng với doanh nghiệp, khẳng định vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đảng.

Ươm thêm “hạt giống”

Đảng viên “hiếm hoi” trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được kết nạp vào năm 2017 là Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày SunJade Việt Nam Nguyễn Thị Ái. Ban đầu chị Ái sinh hoạt ghép với Chi bộ Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức và từ đầu năm nay chuyển sang sinh hoạt tại Chi bộ Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh. Suốt nhiều năm qua, đều đặn hằng tháng, chị sắp xếp công việc ở công ty để tham gia sinh hoạt cùng chi bộ.

Đảng viên Nguyễn Thị Ái cho biết: “Tôi làm việc trong một doanh nghiệp FDI, việc thành lập chi bộ trước mắt vẫn là một điều khó khăn. Tuy nhiên, trước đây, bản thân tôi luôn phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng và bây giờ khi đã là đảng viên tôi vẫn không ngừng rèn luyện, tu dưỡng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với sự ủng hộ của công đoàn cấp trên, sự phối hợp của lãnh đạo công ty, tôi có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động do chi bộ tổ chức. Khi cán bộ công đoàn là đảng viên, tôi nhận thấy không chỉ bản thân ý thức cao hơn về việc tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc mà công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người lao động cũng hiệu quả, sát thực hơn; công nhân lao động tin tưởng, yêu mến, gắn kết với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh”.

Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức đảng, hằng năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ngoài giao chỉ tiêu cụ thể cho các TCCSĐ trực thuộc còn quan tâm, vận động các doanh nghiệp tư nhân chưa có tổ chức đảng tạo điều kiện cho đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới và thành lập TCCSĐ.

Trong 3 năm 2018-2020, toàn đảng bộ khối kết nạp được 769 đảng viên mới, đạt 129% kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; trong đó, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân kết nạp được 317 đảng viên (chiếm 41%). 8 tháng năm 2021, các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục kết nạp thêm 78 đảng viên mới, cùng với toàn đảng bộ khối hoàn thành sớm kế hoạch của cả năm. Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân giữ các chức vụ chủ chốt như bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ trong các TCCSĐ, là điều kiện quan trọng để chi bộ tham gia lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị.

Xem “vùng khó” là “dư địa”

Giải pháp nhằm phát triển TCCSĐ trong khối doanh nghiệp tư nhân đã được đề cập rất rõ trong Nghị quyết số 10-NQ/TU. Trước xu hướng dịch chuyển nguồn lao động từ khu vực Nhà nước sang khu vực ngoài Nhà nước, nâng số lượng người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân lên con số cao hơn; đồng thời việc thành lập nhiều doanh nghiệp mới khiến đây trở thành “mảnh đất” dẫu nhiều khó khăn nhưng lại rất rộng để phát triển Đảng.

Đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra nhằm triển khai tốt hơn công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Trước hết, phải tạo được sự thống nhất trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động đối với công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Hình thức tuyên truyền phải đổi mới, coi trọng việc gặp gỡ, trao đổi và đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy đảng với cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ doanh nghiệp. Từng cấp ủy đảng tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chăm lo củng cố các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, để thông qua các hoạt động của đoàn thể, phát hiện và bồi dưỡng “hạt giống mới” cho Đảng. Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đang chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, kiện toàn tổ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, nghiên cứu, khảo sát thành lập mô hình tổ chức đảng trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn tiến hành khảo sát, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI”.

Rõ về mục tiêu, cụ thể về giải pháp, đó là điều kiện cần để có thêm những tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, điều kiện đủ vẫn là nhận thức đúng và đủ từ phía người lao động, chủ doanh nghiệp để tính Đảng ngày càng phát huy được vai trò, vị trí trong khu vực kinh tế này.

Nguyễn Mai


Nguyễn Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]