(Baothanhhoa.vn) - Là miền đất giàu truyền thống lịch sử, yêu nước và cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa là địa phương thành lập đảng bộ từ rất sớm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng, tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu”

Là miền đất giàu truyền thống lịch sử, yêu nước và cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa là địa phương thành lập đảng bộ từ rất sớm.

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng, tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu”

2. Tích cực xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Là miền đất giàu truyền thống lịch sử, yêu nước và cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa là địa phương thành lập đảng bộ từ rất sớm. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, được rèn luyện trong thực tiễn cách mạng, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong suốt quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà, đảng bộ luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tự hào về truyền thống vẻ vang của đất và người xứ Thanh. Trước những khó khăn, thách thức, đảng bộ luôn vững vàng và có những quyết sách phù hợp để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và người đứng đầu các cấp từng bước được nâng lên. Những thành tựu to lớn trong 90 năm qua là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh và sức mạnh to lớn của Nhân dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực, thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế. Một số tổ chức cơ sở đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu suy giảm. Tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức viên chức, đảng viên chưa cao, đặc biệt có một số cán bộ, công chức, đảng viên sa sút về tư tưởng chính trị, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Trong tình hình ấy, đảng bộ cần tăng cường xây dựng đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; thực hiện triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc sinh hoạt Đảng; tập trung chấn chỉnh lề lối làm việc, xây dựng tác phong công tác dân vận “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với Nhân dân” cho đội ngũ cán bộ, công chức. Chăm lo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao khả năng tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp; thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh, bác bỏ thông tin xuyên tạc, sai trái, phản động, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; cùng với cả nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển, hướng tới khát vọng thịnh vượng, sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

*

Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, để củng cố niềm tin và hiện thực hóa “khát vọng thịnh vượng”, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]