(Baothanhhoa.vn) - Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” chứa đựng nhiều giá trị khoa học hết sức quý giá về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và xây dựng CNXH trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi mong muốn làm rõ một số giá trị khoa học của bài viết.

Những giá trị khoa học trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” chứa đựng nhiều giá trị khoa học hết sức quý giá về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và xây dựng CNXH trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi mong muốn làm rõ một số giá trị khoa học của bài viết.

Những giá trị khoa học trong bài viết “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn cảnh buổi Tọa đàm khoa học về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Thứ nhất, làm sáng tỏ nhận thức về CNXH ở nước ta

Khi bàn về CNXH, bài viết đã đặc biệt nhấn mạnh đến cách tiếp cận: CNXH là một học thuyết; CNXH là một chế độ xã hội; CNXH là một phong trào. Đây là cách tiếp cận rất rõ ràng, đầy đủ, khắc phục cách tiếp cận lâu nay ít đề cập đến CNXH là một phong trào hiện thực.

Vậy CNXH Việt Nam là gì? Trước hết là mô hình xã hội được thiết kế trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là chế độ xã hội lấy con người làm trung tâm, Nhân dân là chủ thể, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; chính vì vậy, CNXH còn là kết quả sự vận động khách quan của phong trào hiện thực dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mô hình CNXH Việt Nam được Đảng ta xác định, với hệ giá trị cốt lõi, hết sức nhân văn, đó là xã hội mà sự phát triển thực sự vì con người; là một xã hội con người sống hài hoà, nhân ái, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; tăng trưởng, phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên không chỉ vì thế hệ hiện tại mà còn vì các thế hệ tương lai; một xã hội mà nhân dân thực sự là chủ thể, mọi quyền lực đều của nhân dân, phục vụ lợi ích nhân dân. Đây chính là mô hình CNXH mà Bác Hồ, Đảng ta, Nhân dân ta đang kiên trì thực hiện.

Thứ hai, khẳng định sự đúng đắn của Đảng và Nhân dân ta trong lựa chọn con đường đi lên CNXH

Bằng sự nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, lý luận 35 năm đổi mới của Đảng ta và thế giới hết sức công phu và đầy trách nhiệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luận giải cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn sinh động, để chứng minh một cách thuyết phục việc Bác Hồ, Đảng ta, Nhân dân ta lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn nước ta và xu thế vận động khách quan của nhân loại.

Qua 35 năm đổi mới đất nước, đã từng bước đưa nước ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của thập niên 1980, từng bước giải quyết khủng hoảng kinh tế và đưa nước ta tham gia vào toàn cầu hoá; từ chỗ với vị thế và tiềm lực thấp kém, đã từng bước khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; từ chỗ thụ động khi tham gia hội nhập quốc tế, đến chỗ chủ động, tích cực đóng góp trí tuệ cho các diễn đàn khu vực và toàn cầu, góp phần tạo dựng niềm tin chiến lược giữa Việt Nam với các đối tác. Những vấn đề văn hoá, xã hội, con người từng bước được thực hiện đồng thời với tăng trưởng, phát triển kinh tế. Việt Nam là một trong số ít quốc gia và vùng lânh thổ đạt được mục tiêu thiên niên kỷ về xoá đói, giảm nghèo; các quyền con người được đề cao và bảo đảm, chỉ số phát triển con người của Việt Nam vào nhóm nước cao (HDI 0,704); vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường được tăng cường. Thành tựu ấy là minh chứng sinh động nhất khẳng định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Mô hình CNXH Việt Nam là phù hợp, cách thức, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là khoa học.

Với mô hình và con đường ấy, Việt Nam đang từng bước giải quyết rất tốt các mâu thuẫn, thách thức có tính chất toàn cầu: nghèo đói, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, gia tăng khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội (cả về giới, sắc tộc, tôn giáo). Trong khi đó, những mâu thuẫn, thách thức này vẫn không ngừng gia tăng ở các nước tư bản, mà với cơ sở kinh tế là quan hệ sở hữu tư nhân TBCN thì sẽ không thể nào được giải quyết triệt. Điều này cũng là minh chứng thực tiễn sinh động nhất giúp Việt Nam tiếp thu để lựa chọn con đường CNXH.

Thứ ba, bài viết là một thông điệp truyền cảm hứng đến toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thể hiện tầm vóc trí tuệ, vai trò lãnh đạo tối cao của người lãnh đạo đứng đầu Đảng ta

Bài viết của Tổng Bí thư được công bố trong bối cảnh nước ta đang chuẩn bị kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lúc cả nước ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII với những nhiệm vụ lớn và mới; là lúc cử tri cả nước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cùng với đó là cả dân tộc quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19. Nên, có tác động rất lớn đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Như một lời hiệu triệu gửi đến mọi người dân Việt Nam, đồng lòng, đồng sức phát triển đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Với những giá trị đã đề cập trên, bài viết làm sáng tỏ hơn bản chất, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chỉ rõ và cụ thể hơn cách thức, bước đi trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, có tác dụng động viên, khích lệ, truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nỗ lực hiện thực hoá mục tiêu, tầm nhìn của Đại hội XIII. Đảng bộ, quân và dân Thanh Hoá xem đây là cẩm nang quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía bắc Tổ quốc.

Ths Bùi Thị Thu

Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh


Ths Bùi Thị Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]