(Baothanhhoa.vn) - Trong thời gian qua, việc tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh coi trọng và thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là việc tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gắn với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Ngành Tuyên giáo đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong thời gian qua, việc tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh coi trọng và thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là việc tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gắn với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Ngành Tuyên giáo đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bám sát chương trình làm việc, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trọng tâm là hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 1-8-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về “một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực”, Chương trình số 02-CTr/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về chương trình phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Theo đó, công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận số 01KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu xây dựng đề án “Giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Thanh Hóa”, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Tổ chức giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương tại các địa phương, đơn vị.

Ngành Tuyên giáo nỗ lực đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy tốt chương trình phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ký kết phối hợp năm 2023 theo Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư với HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan. Tuyên truyền toàn diện, sinh động về kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong quý 1 năm 2023; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm, nhằm góp phần tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Ngành Tuyên giáo định hướng tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại hội nghị giao ban tư tưởng, dư luận xã hội, giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; liên tục cập nhật, đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản pháp quy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới ban hành năm 2023 trên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bản tin thông báo nội bộ hằng tháng và các kênh, phương tiện tuyên truyền của hệ thống tuyên giáo các địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) trên địa bàn tỉnh năm 2023; phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ nhà báo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh kịp thời đưa tin, bài phản ánh quyết tâm, nỗ lực, hành động kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh; phản bác những thông tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, đấu tranh phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng.

Ngay từ đầu năm 2023, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tăng cường thời lượng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương điển hình, xét chọn, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW; biên tập, xuất bản sách “Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, giải pháp phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2023.

Đỗ Duy Đông

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


Đỗ Duy Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]