(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của cấp ủy cơ sở trong tổ chức thực hiện nghị quyết (NQ) đại hội đảng các cấp và NQ Đại hội XIII của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa NQ đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, trong đó, đặc biệt đề cao vai trò của cấp ủy cơ sở.

Nêu cao vai trò của cấp ủy cơ sở trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Nhận thức rõ tầm quan trọng của cấp ủy cơ sở trong tổ chức thực hiện nghị quyết (NQ) đại hội đảng các cấp và NQ Đại hội XIII của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa NQ đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, trong đó, đặc biệt đề cao vai trò của cấp ủy cơ sở.

Nêu cao vai trò của cấp ủy cơ sở trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Ông Nguyễn Bá Tòng, trưởng ban công tác mặt trận thôn 2, xã Nga Liên (Nga Sơn) (người mặc áo sọc) luôn sâu sát cơ sở, vận động người dân đưa giống dưa mới vào trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Đảng bộ xã Tượng Văn (Nông Cống) có 12 chi bộ trực thuộc với gần 400 đảng viên. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 35, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành vào tháng 5-2020. Đến nay, NQ đại hội đang từng bước đi vào cuộc sống, là động lực cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xã phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết; năng động, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Nhiệm kỳ 2020-2025, NQ đại hội đảng bộ xã đề ra 2 chương trình trọng tâm: Phát triển nông nghiệp, xây dựng xã NTM kiểu mẫu và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa thôn, làng, cơ quan văn hóa. Để đưa NQ vào cuộc sống, đảng ủy xã đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân qua hệ thống truyền thanh xã, kết hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền, giải thích cho người dân qua các buổi họp các đoàn thể, khu dân cư. Nhờ đó đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, chung tay của cán bộ, đảng viên và người dân, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu NQ của Đảng. Kết quả, đến tháng 8-2022, xã đã quy hoạch được vùng lúa thương phẩm 50 ha gắn với thương hiệu gạo “Hương quê”, được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh và đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM nâng cao, có 3 thôn đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu. Xã Tượng Văn phấn đấu cuối năm 2022 đạt xã NTM nâng cao, năm 2025 xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu.

Tại huyện Hà Trung, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhanh chóng khởi động “guồng quay” đưa NQ vào cuộc sống, trong đó đặc biệt chú trọng triển khai NQ về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị; phát triển du lịch; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ xã đến huyện, các chương trình mục tiêu của đại hội đã khởi động, thu được một số kết quả tích cực bước đầu.

Đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, cho biết: Xác định được việc thực hiện NQ đại hội là một lộ trình dài 5 năm, phải thực hiện có kế hoạch, vì thế ngay sau đại hội, đảng bộ, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai ngay, không để tình trạng “đổ dồn” vào những năm cuối. Từng nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện NQ đại hội đảng bộ xã đều được giao cho các thành viên trong ban thường vụ đảng ủy trực tiếp chỉ đạo. Tùy lĩnh vực mà đảng ủy đề ra được phân công cụ thể từng đồng chí đảng ủy viên, công chức tham mưu, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các nội dung công việc đều có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng từng năm, đến cuối nhiệm kỳ, phù hợp với thực tế và nguồn lực tại địa phương, bảo đảm tính khả thi.

Nâng cao vai trò hạt nhân chính trị

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 121 đảng bộ, 56 chi bộ cơ sở với hơn 15.500 đảng viên. Để triển khai thực hiện hiệu quả NQ đại hội đảng các cấp, đảng bộ đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, phù hợp với điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Đặc biệt, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Đảng bộ Khối xác định nhân tố con người là quan trọng nhất, có tính quyết định, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên là hạt nhân, nòng cốt quyết định sự thành công của nghị quyết, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nổi bật là từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổ chức đảng trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tham mưu để thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, các đề án, chương trình kế hoạch... đầu nhiệm kỳ. Cấp ủy cơ quan MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội quan tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp vững mạnh. Tại các doanh nghiệp, cấp ủy đã tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động.

Nêu cao vai trò của cấp ủy cơ sở trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Một buổi sinh hoạt chi ủy chi bộ phố Cao Sơn, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn).

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả NQ đại hội đảng các cấp là trách nhiệm của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị; trong đó, cấp ủy cơ sở có vai trò quan trọng trực tiếp tổ chức triển khai, thực hiện thành công NQ đại hội. Đồng chí Lê Ngọc Hợp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn, cho rằng: Để phát huy tốt vai trò của cấp ủy cơ sở trong thực hiện thắng lợi NQ đại hội đảng các cấp, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu, đồng thời phải có được sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân. Cấp ủy cơ sở phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, thường xuyên, hiệu quả 4 khâu, gồm: trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện NQ đại hội đảng bộ các cấp; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Nhân dân hành động, hiện thực hóa và cụ thể hóa chương trình hành động thành phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết thực hiện NQ.

Phát huy tối đa các nguồn lực, gắn việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của đơn vị với kế hoạch, khâu đột phá của huyện, của tỉnh và NQ 58 của Bộ Chính trị, có lộ trình cụ thể phù hợp với thực tiễn của địa phương - cách làm này đang được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Bài và ảnh: Phan Nga


Bài và ảnh: Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]