(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trong những năm qua công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt sản lượng hàng năm gần 7 triệu tờ. Trong đó Báo Thanh Hóa 10.480 tờ/kỳ, Báo Nhân Dân 8.200 tờ/kỳ, Tạp chí Cộng sản 970 cuốn/kỳ, Tạp chí Xây dựng Đảng 1.550 cuốn/kỳ.

Báo, tạp chí của Đảng là những ấn phẩm đặc biệt, tài liệu tuyên truyền quan trọng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng có lúc còn chưa kịp thời, không đầy đủ, các xã vùng sâu, vùng xa do địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, chưa kịp ngày xuất bản.

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để có những giải pháp phù hợp tiếp tục tăng sản lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng còn chưa được quan tâm thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo dõi, giám sát công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng kịp thời đến địa chỉ nhận đảm bảo thời gian; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời tất cả các trường hợp vi phạm chất lượng theo quy định; định kỳ đánh giá báo cáo kết quả phát hành báo, tạp chí trên địa bàn toàn tỉnh.

Hướng dẫn, triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác đề xuất cơ chế, chính sách về công tác phát hành báo Đảng trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện kiểm tra trong việc phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng quy định về hoạt động dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí theo Quyết định số 45/2015/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí và Thông tư số 17/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí”.

Sở Tài chính hướng dẫn phân bổ kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng đã cấp hàng năm cho các huyện, thị xã, thành phố; giám sát việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng thực hiện đúng nguyên tắc, đúng mục đích, không chi vào việc khác, hoặc mua các ấn phẩm khác.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Đảng bộ cùng cấp mua đúng, mua đủ và sử dụng, phát huy báo, tạp chí của Đảng hiệu quả, giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Rà soát các các xã, phường, thị trấn quản lý sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng thực hiện đúng nguyên tắc, đúng mục đích, không dùng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng để chi vào việc khác, hoặc mua các ấn phẩm khác.

Đề nghị Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hành báo chí nhằm tăng cường phát hành báo, tạp chí của Đảng rộng khắp tới vùng miền, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường đầu tư phương tiện xe chuyển, ứng dụng công nghệ thông tin trong đặt báo, tạp chí; cải tiến hành trình đường thư, quy trình chia chọn, trong đó ưu tiên khai thác các loại báo ngày để chuyển đến độc giả sớm.

Gắn với phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng với báo, tạp chí không thu tiền nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 đến các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các chi bộ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, đảm bảo thời gian, số lượng, địa chỉ đối tượng được cấp ấn phẩm báo, tạp chí.

Trên cơ sở Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí, hàng năm đề xuất mức giá cước phát hành Báo Thanh Hóa với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, đơn vị liên quan xem xét, trình UBND tỉnh quyết định.

Xem Công văn tại ĐÂY

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]