(Baothanhhoa.vn) - Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh giá tình hình thực hiện, những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng ở địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khẳng định vai trò đại diện cho cử tri của đại biểu Quốc hội

Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh giá tình hình thực hiện, những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng ở địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Khẳng định vai trò đại diện cho cử tri của đại biểu Quốc hội

Hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về dự án Luật Biên phòng Việt Nam trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Phan Nga

Thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa đã phát huy năng lực, kinh nghiệm của từng ĐBQH trong các hoạt động của Quốc hội, góp phần đảm bảo chất lượng hoạt động của Đoàn cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội

Xác định vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các ĐBQH luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, qua đó đã phân tích, tổng hợp và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cử tri gửi đến Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đoàn đã tổ chức 31 hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) định kỳ và 4 cuộc TXCT theo chuyên đề trước, sau Kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Sau các đợt TXCT trước và sau Kỳ họp thứ 8, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển kịp thời 65 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tính đến hết kỳ TXCT sau Kỳ họp thứ 8, Đoàn đã nhận được 100% ý kiến trả lời kiến nghị cử tri của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh.

Tại các kỳ họp Quốc hội, các ĐBQH Đoàn Thanh Hóa đã dành thời gian nghiên cứu và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng luật tại các phiên thảo luận tổ và ở hội trường; tham gia chất vấn các thành viên Chính phủ cũng như góp ý đối với nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời kết hợp phản ánh những vấn đề bức xúc của cử tri để Quốc hội và Chính phủ quan tâm. Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào 16 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 8.

Trong các phiên họp tại hội trường và tại tổ, các vị ĐBQH Thanh Hóa đã tích cực tham gia góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết, các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại 2 Kỳ họp thứ 7 và thứ 8, đã có 99 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường và tại các buổi họp tổ, 14 lượt đại biểu đăng ký phát biểu nhưng chưa được phát biểu do không đủ thời gian. Điều đó cho thấy, các đại biểu đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đáng chú ý, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, thứ 8, thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để các ĐBQH trong Đoàn nghe Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan hữu quan trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề khó khăn, bức xúc của địa phương; trao đổi về việc trả lời, giải trình của các bộ, ngành Trung ương đối với kiến nghị của cử tri địa phương tại kỳ họp trước; thông báo nhanh những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Qua đó, ĐBQH nắm bắt được chính xác tình hình để thông tin tới Quốc hội và vấn đề đại biểu quan tâm.

Tăng cường vai trò giám sát và gần dân

Năm 2019 cũng đánh dấu những thành công của Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát. Trong năm, đoàn đã thực hiện các cuộc giám sát về: “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”, “Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2018”, “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”, “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 đến tháng 11-2019”; tổ chức giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Quảng Xương, TP Thanh Hóa và Thanh tra tỉnh.

Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh giá tình hình thực hiện, những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng ở địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Nhiều kiến nghị sau giám sát, khảo sát đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu. Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát được thường xuyên theo dõi, đôn đốc và yêu cầu thực hiện. Cũng qua thực tế giám sát, khảo sát các đại biểu đã chủ động tìm hiểu những vấn đề còn bất cập, tồn tại trong cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh đó, đoàn đã cử đại biểu trong Đoàn tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội về giám sát, khảo sát tại Thanh Hóa; tham dự phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số bộ trưởng, trưởng ngành.

Đối với công tác tiếp dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, các ĐBQH tỉnh luôn thể hiện trách nhiệm của mình trong việc tiếp công dân, giải thích pháp luật, hướng dẫn và tiếp nhận các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định; đồng thời, quan tâm giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ năm 2019 đến nay, thông qua các lần tiếp công dân và nhận đơn qua đường bưu điện, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 656 đơn. Đoàn đã chuyển 239 đơn, trong đó: Khiếu nại 66 đơn, tố cáo 58 đơn, phản ánh, kiến nghị 115 đơn. Số còn lại do trùng lắp, chữ ký phô tô hoặc công dân không ký tên hoặc đã được các cơ quan giải quyết đúng trình tự quy định của pháp luật. Kết quả, có 126 đơn đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, 113 đơn đang xem xét, giải quyết.

Năm 2020, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, sát với chương trình hoạt động của Quốc hội và tình hình, nhiệm vụ cụ thể của tỉnh trong công tác giám sát, tham gia xây dựng luật, pháp lệnh và quyết định các vấn đề lớn của đất nước. Mỗi đại biểu Quốc hội trong Đoàn luôn cầu thị, không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực, sở trường, đoàn kết, gắn bó giữa ĐBQH với nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, nắm bắt đầy đủ, hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thông qua việc đổi mới hoạt động TXCT, xây dựng chương trình và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư của công dân theo quy định của pháp luật...

Mai Sỹ Diến

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]