(Baothanhhoa.vn) - Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được các cấp ủy, các ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội đảng các cấp; đặc biệt là Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị,...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được các cấp ủy, các ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội đảng các cấp; đặc biệt là Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị,...

Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống

Một góc TP Sầm Sơn. Ảnh: Phạm Nam

Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội; đồng thời yêu cầu căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, các cấp ủy đảng, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn xây dựng chương trình hành động của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện để khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Để cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, ngay trong những tháng cuối năm 2020 và những ngày đầu tháng 1-2021, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác, nỗ lực đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được các cấp ủy, các ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội đảng các cấp; đặc biệt là Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 01 ngày 1-12-2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330 ngày 6-12-2020 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021 của tỉnh và thành phố, năm 2021 UBND TP Thanh Hóa đề ra 39 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng - an ninh, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 84 triệu đồng/năm; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 32.000 tỷ đồng; thành lập mới 1.300 doanh nghiệp; tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước đạt 10% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 115 hộ...

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết: Với chủ đề năm 2021 là “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng”, thành phố đề ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch COVID-19 với tinh thần “tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”. Cùng với đó là nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước; giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc... Triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Đề án “Thành phố thông minh” để trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, nhằm sớm tạo ra sức bật mới cho thành phố.

Năm 2020, việc hoàn thành các chỉ tiêu của ngành công thương gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó của ngành công thương và các doanh nghiệp, các chỉ tiêu của ngành vẫn tăng so với cùng kỳ và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Năm 2021, ngành công thương xây dựng kế hoạch giá trị gia tăng công nghiệp tăng 13,8% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 4 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2021, tại hội nghị tổng kết hoạt động ngành công thương năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 mới đây, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương đã yêu cầu cán bộ, công chức toàn ngành tiếp tục triển khai đầy đủ, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021 của Bộ Công Thương và của tỉnh. Trong đó, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; nắm bắt kịp thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh; rà soát, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư để tiếp tục thu hút các dự án quy mô lớn, giá trị gia tăng cao vào địa bàn. Đồng chí cũng yêu cầu các phòng, ban, bộ phận tập trung hoàn chỉnh phương án quy hoạch công thương; xây dựng chương trình công nghiệp chế biến chế tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; tham mưu ban hành các quy định về phát triển công nghiệp, thương mại, chính sách khuyến công, chuyển đổi mô hình chợ... Năm 2021 ngành công thương Thanh Hóa sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, đạt từ 97,5% công suất trở lên.

Cùng với việc tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “kép” là vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm được thành phố xác định là: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hạ tầng cụm công nghiệp và làng nghề phường Quảng Châu – Quảng Thọ; hoàn thiện, ban hành, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tổ chức thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là các dự án của Sun Group làm chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Quản lý chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Xây dựng Đề án phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Trong những ngày này, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành trong toàn tỉnh đã và đang tổ chức các đoàn công tác, đi cơ sở nắm bắt tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân, qua đó giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Mọi hoạt động đều được triển khai khẩn trương, với khí thế mới, quyết tâm mới trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu tạo chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]