(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra 3 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM); Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, gắn với phát triển đô thị; Chương trình đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và các khâu đột phá là: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Huyện Yên Định tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra 3 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM); Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, gắn với phát triển đô thị; Chương trình đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và các khâu đột phá là: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Huyện Yên Định tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột pháHuyện Yên Định sửa chữa, nâng cấp vỉa hè thị trấn Quán Lào.

Ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện. Đồng thời, ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025... Quá trình thực hiện, xác định rõ lộ trình, bước đi và các giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu và triển khai thực hiện theo kế hoạch, rút ngắn thời gian, phấn đấu đến năm 2023 huyện Yên Định đạt NTM nâng cao, năm 2025 trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh.

Để góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá nêu trên, Đảng bộ xã Định Hòa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, thực hiện chuyển đổi phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác... Đến nay, xã Định Hòa vẫn thuộc tốp đầu của huyện có diện tích sản xuất giống thuần, hạt lai F1, cơ giới hóa đồng bộ và nhiều mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi phát triển; cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư nâng cấp. Xã có thôn Phang Thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Yên Định vẫn đạt tổng dư nợ 426.651 triệu đồng cho 9.264 hộ vay tập trung vào các chương trình tín dụng, như: cho vay hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, vay giải quyết việc làm, sản xuất, kinh doanh thuộc vùng khó khăn, nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ... Các chương trình cho vay đang được các hộ sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả bước đầu, góp phần thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm và các khâu đột phá của huyện.

Việc thực hiện 3 chương trình trọng tâm được Đảng bộ huyện chú trọng, bước đầu đã có kết quả một số đầu việc. Đó là tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành nghị quyết các cơ chế hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM như: hỗ trợ mô hình tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt chuẩn từ VietGAP trở lên; hỗ trợ xây dựng và chứng nhận sản phẩm OCOP; hỗ trợ kinh phí quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện; hỗ trợ (khen thưởng) các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các thôn NTM kiểu mẫu... Đây là những cơ chế đủ mạnh, cùng với việc huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội, chương trình tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM của huyện sẽ đạt hiệu quả cao theo kế hoạch.

6 tháng đầu năm 2021, huyện Yên Định đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ và điều kiện thực tế đề nghị UBND tỉnh công nhận xã NTM nâng cao và đã có 1 xã (Định Tân) được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 thôn (3 thôn của xã Định Tân, 1 thôn của xã Định Hòa) đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, gắn với phát triển đô thị được đẩy mạnh. 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 2.590,3 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện chiếm tỷ trọng lớn như: quần áo xuất khẩu, giày da, đá xuất khẩu, điện năng lượng mặt trời...; thành lập mới 41 doanh nghiệp, đạt 58,57% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn đạt 693 doanh nghiệp.

Đối với thực hiện khâu đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại, huyện Yên Định đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn do huyện làm chủ đầu tư, như: Khu công viên Quảng trường trung tâm huyện; sửa chữa nâng cấp các tuyến đường huyện; hạ tầng khu dân cư số 1 thị trấn Quán Lào... Một số dự án đầu tư trực tiếp đang được đẩy nhanh tiến độ, gồm: đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận Yên Định; nhà máy điện năng lượng mặt trời Yên Thái giai đoạn 2; xây dựng mới nhà xưởng của Công ty TNHH Alenna Việt Nam... Cùng với đó, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan đấu mối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định đến năm 2045, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; đồng thời, chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch thị trấn, đô thị, quy hoạch chi tiết tại các khu đô thị của các thị trấn, các cụm công nghiệp và khu đô thị dịch vụ thương mại dọc các tuyến đường giao thông chính trong huyện, tạo các tuyến kết nối huyện với các vùng động lực kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Để phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện dẫn đầu toàn tỉnh, huyện đang tập trung thực hiện các giải pháp quan trọng là: “Lập và thực hiện có hiệu quả quy hoạch xây dựng vùng huyện, rà soát, bổ sung, xây dựng các quy hoạch chi tiết phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quan tâm đào tạo nghề cho người lao động, thực hiện tốt an sinh xã hội; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng, hoạt động của HĐND và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp, hoạt động hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bài và ảnh: Minh Trang {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]