(Baothanhhoa.vn) - Từ việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng giúp huyện Thọ Xuân tạo được dấu ấn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong giai đoạn tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thọ Xuân - dấu ấn một nhiệm kỳ- Bài 1: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Từ việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng giúp huyện Thọ Xuân tạo được dấu ấn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong giai đoạn tới.

Huyện Thọ Xuân - dấu ấn một nhiệm kỳ- Bài 1: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Các tuyến đường giao thông được đầu tư, nâng cấp mở rộng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện. Ảnh: Lê Phượng

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVI, đặt ra là: Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm chăm lo nguồn lực con người, thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2020.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, ngay khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, bên cạnh những thuận lợi, huyện Thọ Xuân đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch nghị quyết đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 13 nghị quyết, 11 chỉ thị, 35 chương trình, 33 kết luận và 4 đề án để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Sau khi ban hành, các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa để thực hiện, kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó, hằng năm, huyện cũng xác định và lựa chọn chủ đề từng năm để định hướng, tập trung nguồn lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. HĐND huyện đã tăng cường giám sát, xây dựng các nghị quyết, cụ thể hoá các chỉ tiêu toàn khóa. Thường trực HĐND huyện chủ động thường xuyên phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Đồng thời, chủ động giám sát các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm để kịp thời kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước khắc phục những tồn tại, hạn chế. UBND huyện cũng có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội với nhiều nội dung trọng tâm như: Quyết liệt các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi để đầu tư phát triển, nhất là bố trí nguồn lực cho các công trình động lực có sức lan tỏa; có nhiều giải pháp thu hút, kêu gọi đầu tư để đảm bảo phát triển kinh tế, đồng thời quan tâm phát triển văn hoá - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện kinh tế khó khăn. Từ đó tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và quyết liệt bằng nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện cùng nhau thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết đề ra. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược, nhất là tập trung phát triển đô thị giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn gắn với sản xuất hàng hóa có thương hiệu và nâng cao chất lượng xây dựng NTM... Các khâu đột phá về phát triển hạ tầng, tập trung vào hệ thống giao thông, hạ tầng du lịch và hạ tầng đô thị. Đột phá trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị...

Những cách làm sáng tạo, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân, Nghị quyết Đảng bộ xã Thọ Lộc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ xã Thọ Lộc đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/13 chỉ tiêu. Là xã thuần nông, có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội tương đối khó khăn. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của nghị quyết Đảng bộ xã đề ra là quyết tâm gỡ “nút thắt” trong phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội địa phương, xã đã đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đơn cử, như nhằm thu hút các nhà đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhanh, bền vững tại địa phương, xã đã tập trung làm tốt cải cách hành chính, trong đó, chú trọng giải quyết các thủ tục hành chính, đúng trình tự, thời hạn theo quy định, không để xảy ra tình trạng trễ hạn, gây phiền hà cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, công dân. Cùng với đó, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư theo tiến độ dự án; thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, nắm tình hình hoạt động, đồng hành cùng doanh nghiệp; có giải pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực cho các doanh nghiệp trong hoạt động; tổ chức chương trình đối thoại với các doanh nghiệp... Do vậy, đến năm 2020, xã có thêm 3 công ty may hoạt động, quy mô 8 ha, thu hút hơn 3.000 công nhân may xuất khẩu.

Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để Thọ Lộc tiếp tục tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, xã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đến cơ sở trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả các thành phần kinh tế; vận dụng tốt các cơ chế, chính sách, đầu ra cho kinh tế hợp tác, HTX trong quá trình xây dựng và phát triển; chú trọng tuyên truyền, quảng bá, mời gọi các nhà đầu tư... Nhờ vậy, xã đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư; số doanh nghiệp tính đến năm 2020 trên địa bàn xã có 14 doanh nghiệp (vượt chỉ tiêu kế hoạch); tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 21% (vượt chỉ tiêu kế hoạch); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45,2 triệu đồng/người/năm (vượt chỉ tiêu kế hoạch).

Một trong những mục tiêu trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra đó là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, phấn đấu xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện NTM vào năm 2020. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu chương trình, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện cùng nhau thực hiện phong trào “Chung tay xây dựng NTM”.

Về thôn 1 (thôn 3 cũ), xã Xuân Giang (Thọ Xuân) hôm nay, dễ dàng nhận thấy những đổi thay rõ rệt của một khu dân cư kiểu mẫu. Những năm qua, sự nỗ lực, cố gắng, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và người dân xã Xuân Giang nói chung, thôn 1 nói riêng trong xây dựng NTM, xây dựng thôn kiểu mẫu đã được các cấp, các ngành biểu dương, ghi nhận. Năm 2017, thôn 1 đã được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân công nhận thôn kiểu mẫu; được tỉnh lựa chọn là 1 trong 3 thôn làm thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu và là đơn vị điểm về khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu của huyện để các địa phương tham khảo, học tập. Đây là minh chứng thuyết phục nhất đối với nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ địa phương về tinh thần, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để từ một thôn khó, xã khó bứt phá, vươn lên đi đầu trong xây dựng NTM.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Chế, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Giang, nhớ lại: Năm 2013, xã Xuân Giang được công nhận xã đạt chuẩn NTM và là xã điểm thứ 5/11 xã NTM của tỉnh hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Năm đó cũng là ngày vui, ngày hội của cả xã và của đông đảo bà con nhân dân. Bởi, thời điểm đó, xã không nghĩ sẽ sớm hoàn thành được chương trình xây dựng NTM trước kế hoạch. Năm 2010, khi bắt tay xây dựng NTM, so với bộ tiêu chí quốc gia, Xuân Giang mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí, trong đó có 2/5 tiêu chí đạt ở mức thấp. Trong khi tìm hiểu tại các xã điểm khác được chọn xây dựng NTM về cơ bản các địa phương đều đạt đến 50% tiêu chí, thậm chí có xã đã đạt tới 17 tiêu chí. Năm đó, tôi đang giữ chức chủ tịch UBND xã và là phó ban chỉ đạo, trưởng ban điều hành xây dựng NTM, sau khi đi tham quan, học hỏi cách làm ở các địa phương trong và ngoài tỉnh, rồi nhìn vào xã mình tôi còn chưa biết phải bắt đầu như thế nào?. Bởi, với những cái khó của Xuân Giang không phải cách làm của địa phương nào có thể áp dụng được. Với tình hình của Xuân Giang khi đó, một số đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh khi về thăm cũng từng bày tỏ “e ngại”, rồi động viên chúng tôi “thôi cứ cố gắng”. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng khi triển khai thực hiện, may mắn và đáng mừng xã đã nhận được sự đồng thuận, động viên, ủng hộ lớn từ chính những người dân. Tại các cuộc họp triển khai lấy ý kiến, họp bàn với nhân dân, bà con các thôn luôn động viên cán bộ: “Cứ cố gắng làm, khó khăn ở đâu thì khắc phục, dân sẽ đóng góp”. Từ sự động viên, ủng hộ và vào cuộc tích cực của nhân dân, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, xã Xuân Giang đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn nhờ đó cũng từng ngày “thay da đổi thịt”.

Đến nay 30/30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã thành công trong xây dựng NTM. Đặc biệt, để ghi nhận sự thành công của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thọ Xuân, ngày 24-9-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-TTg công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM năm 2019. Như vậy, huyện Thọ Xuân đã hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2020.

Lê Phượng

Bài 2: Bước phát triển toàn diện. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]