(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam mà tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành “di sản”, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã thực sự trở thành động lực, sức mạnh tinh thần, là nền tảng quan trọng để huyện Đông Sơn phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng huyện ngày càng vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Đông Sơn: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam mà tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành “di sản”, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã thực sự trở thành động lực, sức mạnh tinh thần, là nền tảng quan trọng để huyện Đông Sơn phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng huyện ngày càng vững mạnh.

Huyện Đông Sơn: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Phần thi của xã Đông Minh tại chung kết hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo – thân thiện; xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Đông Sơn xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, năng lực, sức chiến đấu, ngang tầm nhiệm vụ. Căn cứ vào chủ đề trọng tâm qua từng năm và gắn với tình hình thực tiễn của huyện, huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và có tính hệ thống trong toàn đảng bộ. Chính vì vậy, qua gần 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Đông Sơn; khẩu hiệu hành động “chuẩn mực, trách nhiệm, thân thiện” đã được hưởng ứng thực hiện có hiệu quả từ đó xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Rõ nét nhất là sự chuyển biến trong giải quyết các thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của các cơ quan chính quyền; môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có sức hấp dẫn lớn, góp phần thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất, hạ tầng kỹ thuật, tạo việc làm, thu nhập của người dân. Đó còn là sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân; chuyển biến trong việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị.

Với tinh thần chỉ đạo nhất quán với nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, sáng tạo, đột phá, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đảng bộ huyện đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điển hình như: Năm 2017, huyện ủy đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/HU về “Phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập”; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 339-QĐ/HU về 5 chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức huyện Đông Sơn. Năm 2018 phát hành cuốn “Đông Sơn truyền thống lịch sử văn hóa” đồng thời với việc tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hóa của đất và người Đông Sơn, đưa giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương vào giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng chính trị, các cấp học... qua đó tăng cường giáo dục nâng cao niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống, hăng say lao động, học tập “năng động, sáng tạo - thân thiện” góp phần xây dựng quê hương. Năm 2019 gắn với chủ đề “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, huyện ủy đã có chủ trương đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện, chọn việc làm đột phá theo phương châm hướng về cơ sở gắn với nhiệm vụ trọng tâm “bứt phá về đích huyện nông thôn mới”, nổi bật là việc tổ chức thành công hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện; xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu”, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương. Hàng năm nhân dịp mừng Đảng - mừng xuân, kỷ niệm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, huyện tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, biểu dương bí thư chi bộ, trưởng thôn khu phố giỏi. Trong 3 năm, cấp huyện và cơ sở đã biểu dương khen thưởng 150 lượt tập thể, trên 500 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc; trên 100 lượt bí thư chi bộ, trưởng thôn khu phố, được biểu dương khen thưởng... qua đó đã kịp thời khích lệ phong trào thi đua, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, góp phần để đảng bộ và nhân dân trong huyện triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra hàng năm và đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2019, huyện đã hoàn thành 26/26 chỉ tiêu nghị quyết năm, trong đó 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, 10 chỉ tiêu hoàn thành tốt. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 18,4%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 420 tỷ đồng, bằng 218% dự toán tỉnh giao. Văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 97,36%, chất lượng giáo dục được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,64%, thứ hai toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm, đứng thứ tư trong tỉnh, xuất khẩu lao động hàng năm trên 650 người... Cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo không để xảy ra vụ việc nổi cộm, bức xúc kéo dài. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững ổn định, không có điểm nóng, vụ việc đột xuất bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng; hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, đoàn thể được nâng lên. Với những kết quả đạt được, đến nay Đông Sơn là một trong những đơn vị giữ được sự ổn định, đoàn kết và phát triển; năm 2018 đảng bộ huyện là 1 trong 2 huyện được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2019, đảng bộ huyện được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, cán bộ và nhân dân huyện Đông Sơn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Huyện Đông Sơn: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Công nhân Công ty TNHH In Kyung Vina trong ca sản xuất.

Năm 2020 có vị trí đặc biệt quan trọng, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương. Vì vậy, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết 09-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện... từ đó phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tạo đột phá mạnh mẽ trong đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển văn hóa, con người, chú trọng xây dựng văn hóa, nhân cách từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; đảm bảo giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng quê hương ngày một phát triển, giàu mạnh.

Nguyễn Quang Hải

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]