(Baothanhhoa.vn) - Hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hằng năm các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh đã tiến hành rà soát tất cả các thủ tục đang thực hiện. Qua rà soát đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm các giấy tờ không cần thiết, cắt giảm thời gian giải quyết đối với nhiều TTHC.

Hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân

Hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hằng năm các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh đã tiến hành rà soát tất cả các thủ tục đang thực hiện. Qua rà soát đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm các giấy tờ không cần thiết, cắt giảm thời gian giải quyết đối với nhiều TTHC.

Hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dânCông chức xã Trung Chính (Nông Cống) hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính.

Để loại bỏ những TTHC còn rườm rà, phức tạp, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, năm 2021, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức rà soát, đánh giá 290 TTHC đang thực hiện, đồng thời đề xuất phân cấp giải quyết 32 TTHC (đạt 11,03%), vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Trong đó, UBND thành phố đề xuất phân cấp 20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND thành phố cho UBND phường, xã và trưởng các phòng chuyên môn; phân cấp 2 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh cho UBND thành phố; phân cấp 10 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Cùng với đề xuất phân cấp giải quyết TTHC, UBND thành phố tiếp tục rút ngắn, cắt giảm thời gian giải quyết đối với nhiều TTHC. Đã có 168 TTHC được cắt giảm từ 30% đến 50% thời gian giải quyết. Đơn cử như thời gian giải quyết thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh, thành lập HTX giảm từ 3 ngày xuống còn 2 ngày làm việc (giảm 33% thời gian giải quyết); thủ tục đăng ký, cam kết bảo vệ môi trường giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày làm việc (giảm 33% thời gian giải quyết)... Trong năm, UBND thành phố cũng đã rà soát, đơn giản hóa quy trình liên thông, phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã theo hướng minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, đảm bảo rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong từng bước của quy trình giải quyết TTHC.

Để phát hiện những thủ tục chồng chéo, không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, hằng năm UBND huyện Hoằng Hóa đều ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC và yêu cầu các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn rà soát, kiến nghị đơn giản tối đa về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý. Năm 2021, huyện Hoằng Hóa đã rà soát, cắt giảm 30% thời gian giải quyết của 81 TTHC/18 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, 22 TTHC/7 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Sau cắt giảm, UBND huyện đã thông báo và niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử và tại bộ phận “một cửa” để tổ chức, công dân được biết. Thực hiện việc rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh, UBND huyện Hoằng Hóa đã tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đối với 240/240 TTHC phải rà soát theo yêu cầu. Số TTHC đề nghị phân cấp là 28 TTHC, trong đó phân cấp ngay là 26 thủ tục, phân cấp kèm theo các điều kiện bảo đảm khác là 2 thủ tục. Tất cả những vấn đề được phát hiện qua rà soát đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định. Cùng với rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, huyện Hoằng Hóa tiếp nhận 17 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC. 100% phản ánh, kiến nghị đã được giải quyết, trả lời đúng quy định và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện và trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn theo quy định.

Thực hiện “Khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn” giai đoạn 2021-2025, ngay trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 63 quyết định công bố danh mục TTHC, gồm 172 thủ tục mới ban hành, 444 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 191 thủ tục bãi bỏ, không có TTHC ban hành trái thẩm quyền. Trong năm, tỉnh đã tích hợp và nhập dữ liệu 616 TTHC, không công khai 191 TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá 25 TTHC của 11 sở, ban, ngành cấp tỉnh. Trong tổng số 25 TTHC đưa vào rà soát, giữ nguyên 2 TTHC, kiến nghị sửa đổi 23 TTHC. Chi phí tuân thủ TTHC trước rà soát là hơn 978 triệu đồng/năm; sau rà soát, chi phí tuân thủ TTHC giảm còn hơn 404 triệu đồng/năm; chi phí tiết kiệm hơn 574 triệu đồng/năm; tỷ lệ tiết kiệm được là 58,66%. Trong năm, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đã triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” của Chính phủ; thực hiện công khai TTHC, công khai kết quả giải quyết TTHC theo mã định danh của đơn vị nghiêm túc, đúng quy định. Toàn tỉnh cũng tiếp nhận 361 phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC, nội dung kiến nghị tập trung ở một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng - đô thị, đăng ký kinh doanh, y tế, xúc tiến thương mại... Tất cả 100% phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, chuyển xử lý và công khai kết quả đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Rà soát, đánh giá, cắt giảm TTHC có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu cải cách TTHC. Vì vậy, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện nhằm bảo đảm các quy định về TTHC được thực hiện một cách đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho tổ chức, cá nhân.

Bài và ảnh: Tố Phương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]