(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước”, những năm gần đây, huyện Hoằng Hóa luôn thực hiện đồng bộ cả 6 nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hướng đến sự hài lòng của người dân

Với mục tiêu “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước”, những năm gần đây, huyện Hoằng Hóa luôn thực hiện đồng bộ cả 6 nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hướng đến sự hài lòng của người dânCông chức bộ phận “một cửa” thị trấn Bút Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

CCHC là nhiệm vụ quan trọng, xác định rõ điều này, hằng năm UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đều ban hành kế hoạch CCHC và nhiều văn bản khác chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Giai đoạn 2018-2021, huyện đã ban hành 190 văn bản yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác sơ kết, tổng kết hằng năm cũng được huyện thực hiện nghiêm túc nhằm đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Hướng đến sự hài lòng của người dân, 4 năm qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đề ra những mô hình, sáng kiến, cách làm hay trong CCHC, được cán bộ, công chức đánh giá cao và được tổ chức, công dân phản hồi tốt như “ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động CCHC cấp huyện”, “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Hoằng Hóa giai đoạn 2020-2025”, “một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện”...

Để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, hằng năm huyện Hoằng Hóa đều tiến hành rà soát để kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp với thực tế. Đồng thời, rà soát cắt giảm thời gian giải quyết đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; thông báo công khai việc rút ngắn thời gian giải quyết tại bộ phận “một cửa” để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Năm 2020, huyện đã rà soát cắt giảm thời gian giải quyết đối với 89 TTHC ở 13 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cắt giảm thời gian giải quyết đối với 12 TTHC cấp xã. Năm 2021, đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 81 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 12 TTHC đối với cấp xã. Tất cả các TTHC được niêm yết theo đúng quy định và công khai theo 2 hình thức trên bảng treo tường và trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trên trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn. Hiện nay, 37 xã, thị trấn đều thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch và thuận tiện. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về giải quyết TTHC cũng được thực hiện nghiêm túc qua hệ thống phanhoi.thanhhoa.gov.vn và công khai thông tin phản hồi trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trên trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn. Từ năm 2018–2021, UBND huyện Hoằng Hóa đã tiếp nhận 46 lượt phản ánh, kiến nghị và đã xử lý đúng quy định, không để xảy ra tình trạng quá hạn hoặc kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được huyện quan tâm đầu tư. Ngoài ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hằng năm huyện đều ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước để triển khai thực hiện. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước từ huyện đến xã, thị trấn đã được đầu tư xây dựng đồng bộ; hạ tầng mạng LAN, WAN và internet được đầu tư đầy đủ với 15/15 phòng, ban, đơn vị có kết nối mạng LAN, WAN; 37 xã, thị trấn có kết nối internet băng thông rộng, đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu, kết nối với các đơn vị và phục vụ kịp thời người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC. Việc kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã cũng đã được thực hiện, vì vậy 100% văn bản (trừ văn bản mật) được trao đổi trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử sử dụng chữ ký số đối với UBND cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ 100%. Hệ thống giao ban trực tuyến được đầu tư hoàn thành tại 37 điểm cầu vệ tinh của 37 xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu phục vụ các cuộc họp từ tỉnh đến các xã, thị trấn. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 đối với cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 97%; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 4 cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 98%. Hiện nay, 100% các đơn vị đã triển khai và duy trì đồng bộ hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thống nhất trong toàn tỉnh.

Những chuyển biến rõ nét trong công tác CCHC ở Hoằng Hóa đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, Hoằng Hóa tiếp tục đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, hướng đến sự hài lòng của người dân.

Bài và ảnh: Thu Vui {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]