(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021 tại thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thanh Hóa đã ghi lại một số ý kiến và kỳ vọng của người dân Thanh Hóa gửi đến Đại hội.

Gửi niềm tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021 tại thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thanh Hóa đã ghi lại một số ý kiến và kỳ vọng của người dân Thanh Hóa gửi đến Đại hội.

Gửi niềm tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ảnh: Minh Hiếu

Lựa chọn đội ngũ cán bộ có tâm, có tài, đồng thời phải là người mẫu mực, noi gương

Gửi niềm tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đất nước ta, Đảng ta bước vào Đại hội XIII với thế và lực mới hết sức thuận lợi, đặc biệt, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân trong lúc này chính là sự đồng thuận rất cao. Đây là bài học lớn kế thừa tư tưởng của Bác Hồ, của Đảng dày công xây dựng.

Kế thừa truyền thống đó, Đại hội XIII của Đảng xác định năm 2030 và đặc biệt đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển. Khẩu hiệu “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới và Phát triển” là sự chuẩn bị chu đáo của Đảng về mọi mặt để đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới, vận hội mới.

“Xây dựng Đảng là then chốt” nên nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã rất chú trọng xây dựng Đảng là phải trong sạch đội ngũ cán bộ. Trước đây, tại Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), đặc biệt là Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng lấy lại niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Nhiệm kỳ này, Nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách, đặt biệt, công tác xây dựng Đảng phải lựa chọn được đội ngũ cán bộ có tâm, có tài, nhưng đồng thời phải là người mẫu mực, noi gương. Đảng cũng đề ra chủ trương phòng, chống tham nhũng bằng cải cách về thể chế và chủ trương, chính sách để chống tham nhũng. Xây dựng thể chế để “không thể tham nhũng, không dám tham nhũng”. Tin tưởng báo cáo chính trị cũng như sau này cụ thể hóa nghị quyết sẽ có nhiều thuận lợi để thực hiện, mang lại niềm tin rất lớn cho Nhân dân.

Phạm Bá Dung

Nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng

Cần có thêm cơ chế, chính sách đặc thù ưu tiên cho phụ nữ vùng dân tộc, miền núi

Gửi niềm tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội viên, phụ nữ các dân tộc trên địa bàn huyện Thạch Thành rất vui mừng, phấn khởi trước sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, và kỳ vọng nhiệm kỳ này Đại hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ bàn các giải pháp mang tính đột phá để đưa đất nước phát triển hơn nữa.

Cùng với việc đưa ra quyết sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Đảng, Nhà nước cần quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho phụ nữ được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vì sự bình đẳng và phát triển.

Phụ nữ vùng miền núi còn nhiều khó khăn, Đảng, Nhà nước cần có thêm chủ trương, chính sách kích cầu nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

Cơ chế, chính sách đó phải phù hợp với đặc thù vùng miền núi và ưu tiên cho đối tượng phụ nữ là người dân tộc. Đối với phụ nữ miền núi vùng nông thôn cần được quan tâm, hỗ trợ các nguồn vốn vay, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất, đặc biệt là kết nối cung cầu sản phẩm hàng hóa nông nghiệp nông thôn, giúp hội viên, phụ nữ phát triển bền vững, hiệu quả.

Đối với phụ nữ dân tộc trí thức, trẻ tuổi cần được tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn, lý luận chính trị, mạnh dạn giao nhiệm vụ để phụ nữ có thêm cơ hội phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bùi Thị Bích Thủy

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch Thành

Tạo cơ hội để thanh niên tiếp tục được rèn luyện, trưởng thành

Gửi niềm tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ý thức được trách nhiệm của mình, bên cạnh việc tổ chức thực hiện hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII của Đảng sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, Tỉnh đoàn Thanh Hoá cũng lồng ghép, đưa tinh thần Đại hội đến với các phong trào của tuổi trẻ, tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực và tài năng của sức trẻ để phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, định hướng, nêu cao tinh thần cảnh giác cho đoàn viên, thanh niên trước các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội của Đảng.

Tin tưởng tại Đại hội các đại biểu sẽ phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, để thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng, trong đó có thêm nhiều quyết sách phù hợp với đội ngũ thanh niên; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cấp ủy, chính quyền thông qua các cơ chế, chính sách, tạo thêm nguồn lực để thúc đẩy phong trào thanh niên ngày một phát triển.

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Tạo luồng sinh khí mới tiếp sức cho các doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp phát triển đất nước

Gửi niềm tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong thực tiễn doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sự chồng chéo trong pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính... Tôi kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng với nhiều quyết sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp sẽ tạo luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng, khát vọng, sáng tạo, tiếp sức cho doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước đóng góp phát triển đất nước. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp được hoàn thiện, đồng bộ; các cải cách về thủ tục hành chính được đơn giản, thông thoáng hơn nữa…

Đỗ Thị Lan Hương

Giám đốc Công ty CP đại lý thuế Vision, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa

Có thêm nhiều chủ trương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Công giáo

Gửi niềm tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Với tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, bà con giáo dân luôn đoàn kết, sáng tạo trong lao động, sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương đổi mới.

Chúng tôi mong muốn tại Đại hội lần này, bên cạnh các định hướng lớn để phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của Công giáo. Đồng thời, có thêm nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Công giáo. Trong đó quan tâm và ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở khu vực nông thôn và nâng cao chất giáo dục đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm ở các địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống. Tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nhằm góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Nguyễn Bá Tòng

Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn

Hướng đến Đại hội Đảng XIII với niềm tin và trách nhiệm

Gửi niềm tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cá nhân tôi nói riêng, tuổi trẻ Công an Thanh Hóa nói chung luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của đất nước; tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn ra những cán bộ có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước phát triển bền vững, toàn diện.

Cùng với đó, nhằm thực hiện nghiêm túc với tinh thần cao nhất nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng từ sớm, từ xa, trên phạm vi cả nước, “kiên quyết không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra bất cứ sơ suất nào” đã được lực lượng Công an Nhân dân quán triệt, cá nhân tôi nguyện cùng với lực lượng Công an cả nước sẵn sàng đem sức trẻ, trí tuệ, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên giao phó, dành toàn tâm, toàn lực, cùng các cán bộ, chiến sỹ Công an cả nước làm tốt nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng,

Thượng úy Bùi Văn Hợp

Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách đầu tư cho khu vực miền núi

Gửi niềm tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chúng tôi mong muốn, Đảng và Nhà nước có thêm nhiều chính sách đầu tư cho khu vực miền núi, dân tộc, trong đó có khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa để góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững ở khu miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó cần coi trọng việc tuyên truyền, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của đồng bào các dân tộc; bổ sung, điều chỉnh chính sách hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho khu vực miền núi dân tộc. Trọng tâm là ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Tiếp tục chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, nhằm thay đổi thói quen canh tác của bà con. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch bố trí dân cư theo Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ, nhất là việc bố trí dân cư ra khỏi vực có nguy cơ cao về thiên tai. Ban hành cơ chế, chính sách ưu tiên cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Lục Vinh Mạch

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Kèn, xã Thanh Lâm, Như Xuân

Quan tâm hơn nữa đối tượng người có công với cách mạng

Gửi niềm tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chúng tôi mong muốn Đại hội sẽ tập trung cao trí tuệ, làm việc công tâm, trách nhiệm, để tìm được người có đức, có tài tiếp tục lãnh đạo, phát triển đất nước ngày càng phồn thịnh.

Đảng, Chính phủ, Nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa đến người có công với cách mạng, những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong kháng chiến đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước vì nền độc lập - tự do của dân tộc, trong đó có các hội viên cựu thanh niên xung phong (TNXP), đặc biệt là nữ cựu TNXP cô đơn khó khăn không nơi nương tựa; có chính sách thỏa đáng đối với những cán bộ, hội viên cựu TNXP kháng chiến cũng như thời kỳ xây dựng bảo vệ tổ quốc.

Lê Trung Sơn

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh

Nhóm PV XDĐ-NC


Nhóm PV XDĐ-NC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]