(Baothanhhoa.vn) - Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân là quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam và trở thành nguyên tắc bất di, bất dịch - nhân tố quyết định đối với sự trưởng thành, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của lực lượng vũ trang Nhân dân nói chung, LLVT địa phương nói riêng qua các thời kỳ lịch sử. Trong suốt chặng đường lịch sử đã qua, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với LLVT đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cách mạng. Những bổ sung, điều chỉnh ấy đều nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt - nhân tố quyết định sự vững mạnh, trưởng thành và chiến thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân là quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam và trở thành nguyên tắc bất di, bất dịch - nhân tố quyết định đối với sự trưởng thành, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của lực lượng vũ trang Nhân dân nói chung, LLVT địa phương nói riêng qua các thời kỳ lịch sử. Trong suốt chặng đường lịch sử đã qua, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với LLVT đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cách mạng. Những bổ sung, điều chỉnh ấy đều nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT.

Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt - nhân tố quyết định sự vững mạnh, trưởng thành và chiến thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh HóaĐồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; thực hiện, vận dụng phù hợp quan điểm, đường lối của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của địa phương, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã cùng với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 song trùng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT với ba thành phần: Lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ - một đội quân của dân, do dân và vì dân, vừa có chức năng chiến đấu, vừa có chức năng lao động sản xuất, chức năng công tác và làm nghĩa vụ quốc tế; lấy truyền thống quê hương, dân tộc và chủ nghĩa yêu nước chân chính Việt Nam làm cơ sở tinh thần để xây dựng; lấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm nguồn động lực và sức mạnh của mình, cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đấu tranh giành chính quyền về tay Nhân dân, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cách đây 75 năm, ngày 24-8-1945, Chi đội Đinh Công Tráng - tiền thân của LLVT tỉnh Thanh Hóa được thành lập ngay sau khi khởi nghĩa giành chính quyền thành công. Đây là sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của LLVT cách mạng Thanh Hóa. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những thành tích xuất sắc, những chiến công oanh liệt giành được trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, LLVT Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt, 2 lần được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT Nhân dân.

Những thành tích vẻ vang ấy là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó trước hết và trên hết là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân; sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, anh dũng chiến đấu hy sinh của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ. Đó chính là sự kết tinh lòng dân - ý Đảng; ý chí, khát vọng sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của cán bộ, chiến sĩ, LLVT và đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là nhân tố chính trị, tinh thần, có vai trò đặc biệt to lớn để tạo nên sức mạnh tổng hợp, đã, đang và sẽ tiếp tục định hướng, soi sáng, dẫn đường, động viên, cổ vũ LLVT Thanh Hóa vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ, hy sinh tính mạng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Nhân dân.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta được tiến hành trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen. Tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo diễn biến khó lường. Cùng với cả nước, Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện về mọi mặt, như: Kinh tế tăng trưởng khá trong nhiều năm liên tục; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến đạt 12,5%, gấp hơn 1,5 lần so với giai đoạn trước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 18,1%/năm, là một trong số ít các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước; dự kiến năm 2020 thu được 29 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần năm 2015. Đời sống mọi mặt của người dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện; GRDP bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 2.670 USD, gấp 1,9 lần năm 2015. Các hoạt động văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, một số lĩnh vực thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng; là tỉnh đi đầu cả nước trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh; chỉ đạo các LLVT duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc và dự báo tình hình chính xác; nhờ đó, an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm đều được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tạo môi trường ổn định thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Những thành quả ấy sẽ là động lực, nền tảng quan trọng để tỉnh ta bứt phá đi lên mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, diễn biến phức tạp vẫn còn tồn tại và có chiều hướng gia tăng. Các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” LLVT, chống phá cách mạng Việt Nam một cách quyết liệt trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Chúng ra sức xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa chúng ta...; nhằm làm thay đổi nhận thức, quan điểm của cán bộ, chiến sĩ; gây tâm lý hoài nghi, dao động, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH, tiến tới làm mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ XHCN của LLVT.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh; cán bộ, chiến sĩ, LLVT Thanh Hóa cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Luôn kiên định và giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của chính quyền đối với LLVT; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản chất cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH cho mọi cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó yêu thương giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ, chiến sĩ, góp phần cùng toàn quân giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, âm mưu “phi chính trị hóa” LLVT của các thế lực thù địch. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, trọng tâm là Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, TP Thanh Hóa và các khu vực đô thị, vùng ven biển, miền núi, biên giới, các địa bàn trọng điểm, các vấn đề nổi cộm, để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết hiệu quả, góp phần thực hiện tốt mục tiêu “yên dân, ổn định, phát triển”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện trọng đại của tỉnh, các ngày lễ, tết...; phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp về khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài; duy trì ổn định 2 tuyến biên giới tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho Nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tự hào về truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng bộ tỉnh và bề dày lịch sử 990 năm Thanh Hóa, tự hào về truyền thống anh hùng và cách mạng của LLVT Thanh Hóa; cán bộ, chiến sĩ, LLVT Thanh Hóa hãy tiếp tục đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

TRỊNH VĂN CHIẾN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]