(Baothanhhoa.vn) - Tại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng nhằm tạo bước đột phá cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong 5 năm tới, phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Tại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng nhằm tạo bước đột phá cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong 5 năm tới, phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sốngCông tác tuyên truyền trực quan về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ở TP Thanh Hóa. Ảnh: Trần Thanh

Trong phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã yêu cầu: “Ngay sau đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và mỗi đồng chí đại biểu đại hội với cương vị, trọng trách của mình phải bắt tay ngay vào việc tuyên truyền, triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết. Các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bằng những công việc, sản phẩm cụ thể, nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay trong những tháng còn lại của năm 2020 và từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2026”.

Ngay sau đại hội, ngày 3-11-2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có công văn đề nghị thường trực và ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống, để việc học tập, quán triệt nghị quyết được thấm sâu trong từng cán bộ, đảng viên, là tiền đề, “kim chỉ nam” để các ngành, các cấp, địa phương cụ thể hóa vào thực tế của cấp, ngành và địa phương mình.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là đại hội của “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt”. Quyết tâm đó được thể hiện ở chương trình hành động thực hiện nghị quyết được đưa ra bàn bạc, thảo luận ngay tại đại hội. Chương trình hành động với 4 nhóm chương trình cụ thể, mỗi nhóm chương trình đều có các giải pháp riêng đối với từng lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm tới. Bám sát Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, từng cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về triển khai thực hiện thành công nghị quyết đại hội.

Theo đồng chí Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiếp tục xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”. Đồng thời, để đạt được mục tiêu Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị đã đặt ra cho Thanh Hóa là phấn đấu trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Hội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc thì việc tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho tỉnh về đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh hoàn chỉnh và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; rà soát, điều chỉnh bổ sung các chương trình kế hoạch phát triển các ngành lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tỉnh được duyệt. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nắm bắt thời cơ, đón đầu làn sóng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI vào Việt Nam sau đại dịch COVID-19. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số cơ chế, chính sách của tỉnh, đồng thời sớm trình Trung ương ban hành cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh về đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, sở sẽ tích cực tham mưu cho tỉnh huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao tính năng động và tiên phong của lãnh đạo các ngành, các cấp trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Với vai trò, vị trí là trung tâm đô thị của cả tỉnh, có sức ảnh hưởng và tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh và khu vực, vì vậy nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ TP Thanh Hóa đã xác định tập trung xây dựng thành phố trở thành thành phố thông minh. Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết: Để giải quyết các khó khăn, thách thức đối với TP Thanh Hóa trước mắt và lâu dài, đồng thời phù hợp với xu thế thời đại và tình hình mới thì yêu cầu xây dựng TP Thanh Hóa thông minh là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để xây dựng TP Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh thì cần có lộ trình, bước đi phù hợp; cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của thành phố. Thời gian tới, cần phải khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chung TP Thanh Hóa đến năm 2040 phù hợp với phát triển đô thị thông minh; trong quy hoạch phải lưu ý việc kết nối với các vùng phụ cận và các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh; khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ; cập nhật định hướng Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa. Phải xây dựng và ban hành “Đề án xây dựng TP Thanh Hóa trở thành thành phố thông minh”. Các cấp có thẩm quyền cần ban hành thể chế, hệ thống các văn bản quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị thông minh phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam, ban hành cơ chế chính sách và các hướng dẫn về xây dựng, phát triển đô thị thông minh bền vững, nhằm tạo môi trường pháp lý và điều kiện hỗ trợ nguồn lực để phát triển đô thị thông minh. Thành phố sẽ tập trung hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Thực hiện tốt việc thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý điều hành của thành phố...

Trong 5 năm tới, bên cạnh những cơ hội lớn, thuận lợi là cơ bản, nhưng đi kèm theo đó là không ít khó khăn, thử thách đặt ra nhiều yêu cầu mới, phức tạp hơn đối với sự phát triển của tỉnh. Bởi vậy, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn xã hội, sự phấn đấu quyết liệt của toàn hệ thống chính trị và sự tâm huyết của mỗi cán bộ, đảng viên. Để tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển từ đại hội, các cấp ủy, chính quyền cần sớm cụ thể hóa những chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội thành hành động thiết thực, thành những giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, huy động tốt các nguồn lực để nhanh chóng hiện thực hóa và đưa tinh thần, ý chí của nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

Việt Linh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]