(Baothanhhoa.vn) - Với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, huyện Đông Sơn vững tin khép lại năm 2022 với nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đó đang tạo nền tảng vững chắc, tiếp thêm động lực mới, khí thế mới để huyện tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Đông Sơn: Quyết liệt hành động, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, huyện Đông Sơn vững tin khép lại năm 2022 với nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đó đang tạo nền tảng vững chắc, tiếp thêm động lực mới, khí thế mới để huyện tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Đông Sơn: Quyết liệt hành động, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm Nhà máy Sản xuất chế biến lúa gạo của Công ty CP Thương mại Sao Khuê. Ảnh: Minh Hiếu

Năm 2022 mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tin tưởng, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân; cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sớm, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn đều đạt kết quả cao. Huyện đã hoàn thành 30/30 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong đó có 22 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 1 chỉ tiêu đúng hướng, 7 chỉ tiêu đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu đứng trong tốp đầu toàn tỉnh.

Nổi bật là tổng giá trị sản xuất ước đạt 18,3%, đứng thứ 5 toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,68 triệu đồng, vượt 5,2% so với kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước 2.719.301 triệu đồng, đạt 424% so với dự toán tỉnh giao, 203% so với dự toán huyện giao, cao nhất từ trước đến nay và tiếp tục đứng trong tốp đầu toàn tỉnh. Sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây dựng tăng cao so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.027 tỷ đồng, tăng 10,4% so cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 51 triệu USD, tăng 3,1% so cùng kỳ. Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tốt, đã thành lập mới được 81 doanh nghiệp, vượt 15,7% kế hoạch tỉnh giao. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, huy động vốn đầu tư phát triển 5.150 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,13% so cùng kỳ.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến, công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền huyện, xã. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chú trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đông Sơn là huyện đứng đầu toàn tỉnh về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) kiểu mẫu. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã có sức lan tỏa trên địa bàn toàn huyện, được Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Năm 2022, huyện Đông Sơn đã huy động được 2.351,328 tỷ đồng để XDNTM; đặc biệt Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông 68.312m2. Theo bộ tiêu chí mới, huyện Đông Sơn có 812/1.275 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, bình quân đạt 9,6 tiêu chí/thôn; xã NTM nâng cao đạt 174/247 tiêu chí, bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã. Năm 2022, dự kiến có 19/17 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 111,76% kế hoạch; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Đông Sơn: Quyết liệt hành động, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp đạt tiêu chuẩn tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Nhuận Thạch, xã Đông Tiến. Ảnh: Thanh Huê

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị. Do đó, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được huyện đề ra trong năm 2023, đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,51%; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 56 triệu đồng; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 140 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.500 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt từ 7% - 9% trở lên. 2 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 10 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ đô thị hóa 19,5%. Huyện phấn đấu kết nạp 200 đảng viên trở lên; Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đòi hỏi đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo. Chủ động, tích cực tranh thủ thời cơ, sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trên cơ sở tuyệt đối giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tính tiền phong gương mẫu của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, làm hạt nhân tập hợp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đoàn kết, noi theo; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào tình hình thực tiễn của địa phương vào từng thời điểm cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện; lấy hiệu quả công việc là thước đo quan trọng nhất để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình, phong trào, việc làm điển hình tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bước vào năm mới với khí thế mới, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Sơn đã và đang thể hiện quyết tâm, nắm bắt thời cơ, vận hội; tập trung huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo tiền để và nền tảng vững chắc để xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững, quyết tâm trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh Thanh Hóa.

Lê Trọng Thụ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]