(Baothanhhoa.vn) - Trong thời gian qua, để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ huyện Đông Sơn đã xác định phải tăng cường củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ và đảng viên. Trong đó, Đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy đến 100% tổ chức cơ sở đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đông Sơn quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Trong thời gian qua, để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ huyện Đông Sơn đã xác định phải tăng cường củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ và đảng viên. Trong đó, Đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy đến 100% tổ chức cơ sở đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đông Sơn quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnhThôn Văn Bắc, xã Đông Văn - thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Đông Sơn.

Nhờ đó mà các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo Bác ngày càng sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh, xuất hiện thêm nhiều tấm gương tiêu biểu với những việc làm tích cực. Cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng cao, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từng bước trưởng thành và tiến bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đa số đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị được phát huy... góp phần đưa một số lĩnh vực của huyện vươn lên tốp đầu của tỉnh,

Một trong những điểm nổi bật được Đảng bộ huyện Đông Sơn chú trọng, đó là chỉ đạo các chi bộ cơ sở đổi mới phương thức hoạt động; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, các cơ quan, đơn vị phụ trách xã, thị trấn, thôn, dự sinh hoạt chi bộ để nắm bắt thực tiễn tình hình địa phương, giải quyết nhanh các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Nhờ đó, đến nay, các chi bộ trên địa bàn huyện đã duy trì tốt lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, tại các buổi sinh hoạt, các chi bộ đã chú trọng bám sát hướng dẫn, lựa chọn thông tin thời sự để thông tin trong các buổi sinh hoạt; kiểm điểm những việc làm được, chưa làm được của các chi bộ, của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tháng, từng quý. Qua đó, nhiều đảng viên đã thể hiện tính tiền phong gương mẫu, năng động sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.

Cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng đều xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết; hằng năm xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm hằng năm đã chỉ ra. Đồng thời đội ngũ cán bộ, đảng viên có cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm cuối năm.

Song song với các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ huyện Đông Sơn thường xuyên quan tâm đến công tác tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị; học tập và quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các kế hoạch, chương trình đã ban hành; đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những việc cần làm ngay, thường xuyên và theo lộ trình; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện, qua đó đã đem lại những kết quả thiết thực, bước đầu. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của huyện nắm bắt tình hình dư luận xã hội báo cáo thường xuyên để kịp thời định hướng lãnh đạo tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề mới phát sinh có thông tin nhiều chiều, cảnh giác với những luận điệu sai trái, khơi dậy và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Tăng cường đổi mới xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm trong các cấp ủy, chi bộ và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; việc chất vấn trong sinh hoạt Đảng; việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân... Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Thực hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo nghị quyết hằng năm và những vấn đề mới phát sinh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]