(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 18 và 19-3, Đảng bộ xã Đông Quang (Đông Sơn) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển, xây dựng Đông Quang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Trong 2 ngày 18 và 19-3, Đảng bộ xã Đông Quang (Đông Sơn) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển, xây dựng Đông Quang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đông Quang đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong số 31 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, có 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 15 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp và thủy sản ước đạt 5,5%, vượt mục tiêu; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015. Thu ngân sách hằng năm đều vượt chỉ tiêu, bình quân hằng năm tăng 13%; công tác thu hút đầu tư được quan tâm, môi trường đầu tư được cải thiện. Văn hóa – xã hội có nhiều đổi mới, tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Đảng bộ xã Đông Quang 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển, xây dựng Đông Quang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Toàn cảnh đại hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Đông Quang đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng; đến năm 2023, không còn hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội), 100% thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá; phấn đấu đến năm 2023 xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) kiễu mẫu, năm 2025 trở thành xã kiểu mẫu.

Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển, xây dựng Đông Quang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Quang trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã cần rà soát, xác định vùng phát triển đô thị và vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi mặt của sản xuất và đời sống; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản và sản phẩm nông nghiệp an toàn – chất lượng cao, giá trị gia tăng. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc tích cực, tự nguyện của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để triển khai thực hiện đề án xây dựng NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2020-2025. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy khóa mới theo hướng nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết; lựa chọn việc làm đột phá, có trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo; phát huy vai trò nêu gương, gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển, xây dựng Đông Quang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Quang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư đảng bộ xã tại đại hội. Theo đó, đồng chí Mai Hương Sơn tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn tặng Đảng bộ xã Đông Quang bức trướng mang dòng chữ: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển, Xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển, xây dựng Đông Quang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng bức trướng cho Đảng bộ xã Đông Quang.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội tại xã Đông Quang. Trên tinh thần dân chủ, khách quan và làm việc nghiêm túc, sau khi nghe báo cáo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy, các ý kiến phát biểu góp ý của đại biểu dự đại hội Đảng bộ xã Đông Quang, đại diện Thường trực Huyện ủy Đông Sơn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ xã Đông Quang đúng thời gian, theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; tập trung chuẩn bị đầy đủ các văn kiện theo quy định, chất lượng các văn kiện cơ bản đạt yêu cầu; tổ chức thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chương trình đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Đại hội đã tiến hành bầu 1 lần đủ số lượng, đúng nguồn cấp ủy, bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội, Ban Thường vụ, các chức danh phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên vẫn còn một số tiểu tiết nhỏ cần phải rút kinh nghiệm, đó là: Báo cáo chính trị chưa thực sự cân đối, phần đánh giá dài, phần nhiệm vụ giải pháp ngắn, nội dung chung chung chưa gắn với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, số liệu, nhiệm vụ cụ thể còn ít; nghị quyết đại hội dài, chưa thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Việc phân công điều hành trong đoàn chủ tịch chưa thật sự hợp lý, có đồng chí đảm nhận nhiều nội dung, có đồng chí được phân công đảm nhiệm ít nội dung.

Để tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đại trà đạt yêu cầu đề ra, Thường trực Huyện ủy Đông Sơn yêu cầu các đơn vị còn lại tập trung cao trí tuệ chuẩn bị báo cáo chính trị phải ngắn gọn, thể hiện rõ nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới; thực hiện chuẩn bị nhân sự phải phải thật sự dân chủ, khách quan, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Chương trình, kịch bản đại hội phải được xây dựng khoa học, cụ thể các nhiệm vụ, đảm bảo các yêu cầu về thứ tự các nhiệm vụ, thời gian, nội dung, người điều hành; điều hành của đoàn chủ tịch cần phải linh hoạt, phù hợp, có sự phân công nhiệm vụ để các thành viên của đoàn chủ tịch đều phát huy được vai trò. Về điều hành phiên họp đầu tiên cần phải xây dựng nội dung điều hành cụ thể để trình bày trước hội nghị những nội dung cần thông qua, kể cả phần biên bản, phiếu bầu các chức danh, tránh việc chủ quan điều hành không có kịch bản gây lúng túng cho người chủ trì…

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]