(Baothanhhoa.vn) - Với tầm nhìn chiến lược, chắc chắn Đảng ta, đất nước ta sẽ tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ hơn, vươn tới tương lai tươi sáng, lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Dấu mốc mở ra thời kỳ tươi sáng và phát triển rực rỡ hơn

Với tầm nhìn chiến lược, chắc chắn Đảng ta, đất nước ta sẽ tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ hơn, vươn tới tương lai tươi sáng, lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Dấu mốc mở ra thời kỳ tươi sáng và phát triển rực rỡ hơn

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với tất cả sự tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Điều đó được minh chứng bằng những con số đầy thuyết phục đó là: Quy mô nền kinh tế Việt Nam đến năm 2020 đã đạt khoảng 268,4 tỷ USD/năm, bình quân thu nhập đầu người đạt khoảng 2.750 USD/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2016 - 2020) ước đạt khoảng 5,9%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, trong đó công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của đất nước. Vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ nhất là Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu gần như tuyệt đối.

Riêng năm 2020, dù đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội, nhưng với sự nỗ lực vượt bậc, đất nước ta đã đạt được những kết quả đặc biệt hơn so với các năm trước. Trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%, thì kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Dấu mốc mở ra thời kỳ tươi sáng và phát triển rực rỡ hơn

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” cùng với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, Đại hội lần thứ XIII có nhiệm vụ rất quan trọng, là kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII; nhìn lại chặng đường 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, từ đó định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát mà Đảng ta đặt ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định.

Chính vì thế, dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần này có những điểm nhấn quan trọng, trong đó có những thành tố mới được đề cập và nhấn mạnh nhiều lần, từ chủ đề Đại hội, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. Đó là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đổi mới sáng tạo với những dấu mốc rất cụ thể là: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Dấu mốc mở ra thời kỳ tươi sáng và phát triển rực rỡ hơn

Những điều này phản ánh nhận thức mới của Đảng ta về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới với tầm nhìn xa. Những mục tiêu và khát vọng ấy thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thực tiễn sinh động, phong phú và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cùng những bài học kinh nghiệm sâu sắc qua 35 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, tinh thần đoàn kết và sự thống nhất của toàn hệ thống chính trị, sự tin tưởng và ủng hộ của Nhân dân là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, quyết sách sáng suốt, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, vì một Nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Với niềm tin sắt son, Nhân dân cả nước cùng tin tưởng Đại hội XIII sẽ là dấu mốc quan trong, mở một giai đoạn phát triển mới cho đất nước ta ngày càng trở nên rực rỡ hơn.

Lam Vũ

Tin liên quan:
 • Dấu mốc mở ra thời kỳ tươi sáng và phát triển rực rỡ hơn
  Trọn niềm tin theo Đảng

  Trong những ngày này, người dân trong cả nước hướng về một sự kiện trọng đại của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng vào một đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” thành công tốt đẹp, đưa Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, Nhân dân ta ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng và hùng cường.

 • Dấu mốc mở ra thời kỳ tươi sáng và phát triển rực rỡ hơn
  Trung tâm Hội nghị Quốc gia rực rỡ chào đón Đại hội XIII của Đảng

  Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2 2021, đã được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm, băng rôn, biểu ngữ,… chào đón sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước.

 • Dấu mốc mở ra thời kỳ tươi sáng và phát triển rực rỡ hơn
  Bởi lòng dân là Quốc bảo

  Ngày 26-1 Đảng ta sẽ chính thức khai mạc Đại hội lần thứ XIII. Trong dự thảo văn kiện trình Đại hội, Đảng chủ trương khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc ở một tầm cao mới. Khát vọng ấy dựa trên cơ sở phân tích, dự báo kỹ lưỡng những thời cơ, thuận lợi mà chúng ta đang có, trong đó có sức mạnh từ lòng dân, điều từ xưa đến nay luôn được xem như là Quốc bảo.

 • Dấu mốc mở ra thời kỳ tươi sáng và phát triển rực rỡ hơn
  “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”

  Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lý luận về Đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa.

 • Dấu mốc mở ra thời kỳ tươi sáng và phát triển rực rỡ hơn
  Lòng người hướng về đại hội: Hướng về tương lai rạng rỡ đường phát triển!

  Trong không gian bình yên và lắng hồn núi sông ngàn năm, cảm giác như “hồn thời đại” đang cuồn cuộn, đang thao thiết chảy từ mạch nguồn thẳm sâu quá khứ - lịch sử linh thiêng, mang theo âm hưởng sử thi hào hùng hướng về phía bình minh, về phía tương lai rạng rỡ đường phát triển!

 • Dấu mốc mở ra thời kỳ tươi sáng và phát triển rực rỡ hơn
  Tin tưởng và kỳ vọng

  Chúng ta vừa đi qua những tháng ngày lịch sử: kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7) trong niềm tự hào về những thành tựu to lớn của đất nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng trong suốt chặng đường lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]